Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   CS   FI   TR   DA   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

מילון גרמני עברי

ALPHA Online-Wörterbuch Hebräisch-Deutsch: Begriff hier eingeben!
 äöüß...
Optionen | Tipps | FAQ | Abk. | Desktop Integration

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
« zurückSeite 1 für den Anfangsbuchstaben ב im Hebräisch-Deutsch-Wörterbuchweiter »
HebräischDeutsch
ב [ספרה]zwei
ב-im
באjd./etw. kam
בא [פעל]kommen
באופן זמניvorübergehend
באופן יחסיrelativ
באופן כלליim Allgemeinen
באופן קבועregelmäßig
באופן רשמיoffiziell
באותה שעהgleichzeitig
באזורin der Region
באחווהbrüderlich
באחרונהneulich
באחרונהvor kurzem
באחרונהzuletzt
באחתsofort
באי-חשקlustlos
באישון לילהmitten in der Nacht
באכזבהenttäuscht
באֱמונהehrlich
באמצעותanhand [+Gen.]
באמצעותmittels
באמתtatsächlich
באמתwirklich
באסה {ז'} [סלנג] [דב']Mist {m} [fig.] [ugs.] [pej.]
באסה {ז'} [סלנג] [דב']Reinfall {m} [ugs.] [fig.]
באפן מפורטbesonders
באפן נדירselten
באקראיzufällig
באר {נ'}Brunnen {m}
באר שבע {נ'} <ב"ש>Be'er Scheva {n}
בארץim Land [Israel]
בארץin Israel
באשת {נ'} פהMundgeruch {m}
בבוטותschroff
בבוקרam Morgen
בבחינתals
בביישנותschüchtern
בבירורdeutlich
בביתzu Hause
בבעלותim Besitz {m}
בבת אחתauf einmal
בבת אחתsofort
בגד [פעל]betrügen
בגד {ז'}Kleid {n}
בגד {ז'} יםBadeanzug {m}
בגדים {ז"ר}Kleider {pl} [Kleidung]
בגדים {ז"ר}Kleidung {f}
בגובה העינייםauf Augenhöhe [fig.]
בגידה {נ'}Verrat {m}
בגיןwegen
בגיר {ז'}Erwachsener {m}
בגללwegen
בגפוallein
בד {ז'}Leinen {n} [Stoff]
בד {ז'}Stoff {m}
בדדallein
בדה [פעל]erfinden
בדויerlogen
בדולח {ז'}Kristall {m}
בדומה (ל-)ähnlich (wie)
בדומה ל-ebenfalls
בדוקerprobt
בדחן {ז'}Spaßmacher {m}
בדחן {ז'}Spaßvogel {m}
בדחף של הרגעin der Hitze des Gefechts
בדידות {נ'}Einsamkeit {f}
בדיוניfiktiv
בדיוקgenau
בדיוק שם ממולdirekt hier gegenüber
בדיחה {נ'}Scherz {m}
בדיחה {נ'}Witz {m}
בדיל {ז'}Zinn {m}
בדילמהin einer Zwickmühle
בדימוסim Ruhestand
בדיעבדnachträglich
בדיקה {נ'}Kontrolle {f}
בדיקה {נ'}Prüfung {f}
בדיקה {נ'}Untersuchung {f}
בדיקה {נ'} בטחוניתSicherheitsüberprüfung {f}
בדל {ז'}Ende {n}
בדל {ז'}Rest {m}
בדל {ז'} סיגריהZigarettenstummel {m}
בדמעותunter Tränen
בדק [פעל]überprüfen
בדק [פעל]untersuchen
בדרך כללgewöhnlich
בדרך כלל <בד”כ>normalerweise
בדרכים שונותauf verschiedenste Art und Weise
בהגינותziemlich
בהה [פעל]gaffen [pej.]
בהה [פעל]glotzen [ugs.] [auch pej.]
בהה [פעל]starren
בהה [פעל] ב־מישהוjdn. anstarren
בהולdringend
בהולhastig
בהחלטeher
בהחלטsicher
בהחלטsicherlich
בהחמיאםergänzend
« zurückSeite 1 für den Anfangsbuchstaben ב im Hebräisch-Deutsch-Wörterbuchweiter »Übersetzungen vorschlagen

Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? Hier kannst du sie vorschlagen!
Bitte immer nur genau eine Deutsch-Hebräisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit!

Limited Input Mode - Mehr als 1000 ungeprüfte Übersetzungen!
Du kannst trotzdem eine neue Übersetzung vorschlagen, wenn du dich einloggst und andere
Vorschläge im Contribute-Bereich überprüfst. Pro Review kannst du dort einen neuen
Wörterbuch-Eintrag eingeben (bis zu einem Limit von 500 unverifizierten Einträgen pro Benutzer).


more...
Deutsch more...
Wortart more...
Fachgebiet
Kommentar
(Quelle, URL)
New Window

nach oben | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | Impressum
Dieses Deutsch-Hebräisch-Wörterbuch (מילון גרמני עברי) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung ausblenden