Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   CS   FI   TR   DA   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

מילון גרמני עברי

ALPHA Online-Wörterbuch Hebräisch-Deutsch: Begriff hier eingeben!
 äöüß...
Optionen | Tipps | FAQ | Abk. | Desktop Integration

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
« zurückSeite 1 für den Anfangsbuchstaben ל im Hebräisch-Deutsch-Wörterbuchweiter »
HebräischDeutsch
ל-auf
ל-nach [örtlich]
לאnein
לאnicht
לא אחתhin und wieder
לא בא בחשבון!Kommt nicht in Frage!
לא התרשםunbeeindruckt
לא חמושunbewaffnet
לא חשוב!Egal!
לא טובschlecht
לא יאמןunvorstellbar
לא ישרfalsch
לא ישרunehrlich
לא מכברkürzlich
לא מכברvor kurzem
לא נכוןfalsch
לא פורמליinformell
לא צודקfalsch
לא צפויunerwartet
לא קל לי.Es ist nicht leicht für mich.
לאהוב [פעל]lieben
לאו דווקאnicht unbedingt
לאום {ז'}Nation {f}
לאומיnational
לאומיות {נ'}Nationalität {f}
לאומנות {נ'}Nationalismus {m}
לאומניnationalistisch
לאור ה-angesichts [+Gen.]
לאור המצבangesichts der Lage
לאורךentlang
לאחד [פיעל]vereinigen
לאחורhinter
לאחר מחלה ממושכתnach langer Krankheit
לְאַחַר מִכֵּןnach
לאחר מכןspäter
לאחר ש-nachdem
לאחרונהkürzlich
לאחרונהvor kurzem
לאחרונהzuletzt
לאטallmählich
לאטlangsam
לאט לך!Sei vorsichtig!
לאכלס [פיעל]bevölkern
לאלתרschleunigst
לאלתרsofort
לאמיתו של דברtatsächlich
לאןwohin
לארץins Land
לארץnach Israel
לב {ז'}Herz {n}
לב {ז'} שבורgebrochenes Herz {n}
לבדallein
לבדדallein
לבדםsich selbst
לבוש {ז'}Kleidung {f}
לבוש {ז'}Bekleidung {f}
לבכות [פעל]weinen
לבןweiß [Farbe]
לבנבןweißlich
לבנט {ז'}Levante {f}
לבנים {ז"ר}Unterwäsche {f}
לבסוףschließlich
לבקניalbinoartig
לבריאות!Gesundheit! [nach dem Niesen]
לבש [פעל]tragen [Kleidung]
לגאות [פעל]überschäumen
לגביbezüglich [+Gen.] <bez.> <bzgl.>
לגימה {נ'}Schluck {m}
לגלג [פיעל]spötteln
לגלג [פיעל]verspotten
לגמריganz [vollständig]
לגמריvöllig
לגמריziemlich
לגרד [פיעל]kratzen
לגרש [פיעל]vertreiben
לדבר [פיעל]sprechen
לדבריהihr zufolge
לדבריהsie sagt
לדוגמהbeispielsweise <bspw.>
לדוגמהzum Beispiel <z. B.>
לדעתwissen
להב {ז'}Klinge {f}
להבה {נ'}Flamme {f}
להוטbegeistert
להוטeifrig
להיות [פעל]sein
להנאתוzu seinem Vergnügen
להקה {נ'}Gruppe {f}
להתראות!Auf Wiedersehen!
לוihm
לובן {ז'}Weißsein {n}
לוגיסטיקה {נ'}Logistik {f}
לוהטglutheiß
לווה [פעל]borgen
לוויין {ז'}Satellit {m}
לוח {ז'}Tafel {f}
לוח {ז'} זמניםFahrplan {m}
לוח {ז'} סידורschwarzes Brett {n}
לוחית {נ'}Schildchen {n}
לוחית {נ'}Täfelchen {n}
« zurückSeite 1 für den Anfangsbuchstaben ל im Hebräisch-Deutsch-Wörterbuchweiter »Übersetzungen vorschlagen

Kennst du Übersetzungen, die noch nicht in diesem Wörterbuch enthalten sind? Hier kannst du sie vorschlagen!
Bitte immer nur genau eine Deutsch-Hebräisch-Übersetzung eintragen (Formatierung siehe Guidelines), möglichst mit einem guten Beleg im Kommentarfeld. Wichtig: Bitte hilf auch bei der Prüfung anderer Übersetzungsvorschläge mit!

Limited Input Mode - Mehr als 1000 ungeprüfte Übersetzungen!
Du kannst trotzdem eine neue Übersetzung vorschlagen, wenn du dich einloggst und andere
Vorschläge im Contribute-Bereich überprüfst. Pro Review kannst du dort einen neuen
Wörterbuch-Eintrag eingeben (bis zu einem Limit von 500 unverifizierten Einträgen pro Benutzer).


more...
Deutsch more...
Wortart more...
Fachgebiet
Kommentar
(Quelle, URL)
New Window

nach oben | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | Impressum
Dieses Deutsch-Hebräisch-Wörterbuch (מילון גרמני עברי) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung ausblenden