All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: për
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: për

për {prep}
for
per
about [concerning]
për bukuri {adv}
wonderfully
Për ç'arsye?
What for?
për çudi
to sb.'s surprise
për dy
in pairs
për fat {adv}
luckily
për jetë {adv}
forever
për mrekulli {adv}
miraculously
për shembull {adv}
for example
for instance
për shembull {adv} <p.sh.>
exempli gratia <e.g.>
për tmerr {adv}
horribly
terribly
dreadfully
kujdesem për
to look after
dhëmb për dhëmb
tit for tat
blow for blow
fajtor për krim
guilty of a crime
fjalë për fjalë {adv}
literally
germë për germë
word for word
i favorshëm (për) {adj}
conducive (to)
javë për javë {adv}
weekly
krah për krah
side by side
shoulder to shoulder
mes për mes {adv}
crosswise
muaj për muaj {adv}
month after month
muaj për muaj
from month to month
për hatrin e {prep}
for the sake of
për hatrin tim
for my sake
për hir tim
for my sake
për më tepër {prep}
in addition to
për mendimin tim
to my mind
për mungesë kohe
for lack of time
për nder të
in honor of [Am.]
in honour of [Br.]
për në shtëpi {adv}
homeward
për pak kohë
for a while
për pak kohë {adv}
for a short time
për së gjati {adv}
lengthwise
për së gjeri {adv}
breadthwise
Për shëndetin tuaj!
To your health!
për shkak të {prep}
due to
because of
on account of
sa për mua
as for me
vit për vit {adv}
year after year
year in year out
dal për gjah
to go huntinggjueti
dëshirohem për diçke
to long for sth.
dështoj për turp
to fail miserably
heq për hunde
to lead by the nose
kam nevojë për
to need
to be in need of
ndaj për gjysmë
to halve
to divide into two equal parts
nisem për lundrim
to set sail
përgatis për shtyp
to typeset
shtroj për diskutim
to put forward for discussion
vendos për diçka
to decide in favor of sth. [Am.]
to decide in favour of sth. [Br.]
votoj për dikë
to vote for sb.
këngë {f} për zotin
hymnmuzike
kosh {m} për letrat
wastepaper basket
limë {f} për thonj
nail file
pagesë {f} për postim
postage
përgatitje {f} për shtyp
typesetting
vlerësim {m} për veten
self-esteem
i/e etur për {adj}
keen on
Më falni për vonesën.
Pardon me for being late.
Patëm miq për darkë.
We had guests for dinner.
për fat të keq {adv}
regrettably
regretfully
për fat të mirë {adv}
fortunately
për hir të tij
for his sake
për hir të zotit
for God's sake
Për mua është një.
It makes no difference to me.
bëhem dorëzanë për dikë
to stand surety for sb.
bëj një kërkesë për
to make a request for
flas keq për dikë
to speak ill of sb.
kam dyshim për dikë
to suspect sb.
kam konsideratë për dikë
to think highly of sb.
kam mëshirë për dikë
to pity sb.
to take pity on sb.
lexoj gërmë për gërmë
to spell out
luftoj për një ideal
to fight for an ideal
mendoj keq për dikë
to think ill of sb.
mendoj mirë për dikë
to think highly of sb.
nuk kujdesem për vete
to neglect oneself
punoj për të jetuar
to work for a living
tregoj kujdes për dikë
to take care of sb.
kornizë {f} për fotografi / tablo
picture frame
Çfarë mendoni ju për këtë?
What do you think of it?
Është i lindur për muzikë.
He is a born musician.
i/e aftë për jetë {adj}
viable
i/e prirur për nga
prone to
Kam një rezervim (për një dhomë).
I have a reservation (for a room).
Këto para na mjaftojnë për të gjithë muajin.
This money will last us for a month.
Lë shumë për të dëshëruar.
It leaves much to be desired.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement