All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: të
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary:

etj. <e të tjera>
etc. <et cetera>
te {prep}
to
duhej të
ought to
duhet të
ought to
Të adhuroj.
I adore you.
të dielën {adv}
on Sunday
Të dua.
I love you.
të enjten {adv}
on Thursday
të hënën {adv}
on Monday
të lutem
please
I beg you
të martën {adv}
on Tuesday
të mërkurën {adv}
on Wednesday
të përqafuar
locked in an embrace
të premten {adv}
on Friday
të shtunën {adv}
on Saturday
Të tregon ... .
It looks ... on you.
mbështetem te
to count on
të vjella {f.pl}
vomit
doja të dija
I should like to know
Duhet të shkoj.
I must be off.
e të tjera <etj.>
et cetera <etc.>
Fat të mbarë!
Good luck!
kë të doni
no matter which
Le të shpresojmë!
Let's hope so!
Lëre të ikë!
Let him go!
Lipset të punojmë.
We should work.
mbi të gjitha
above all others
me anë të {prep}
by means of
me përjashtim të {prep}
except for
me të keq {adv}
violently
ndaj të gdhirë
by dawn
ndaj të mugëtit
at twilight
ndërmjet të tjerash
among other things
Ndonjë të re?
What's new?
ne drejtim të {prep}
toward
towards
në emër të {prep}
on behalf of
në favor të
in favour of
in favor of [Am.]
në krye të {prep}
on top of
në mes të {prep}
amidst
në mes të
in the midst of
in the middle of
në të mëngjër {adv}
on the left side
në të vërtetë
in reality
në vend të {prep}
instead of
in lieu of
ngaj të mugëtit
at nightfall
për nder të
in honor of [Am.]
in honour of [Br.]
për shkak të {prep}
due to
because of
on account of
Si të doni!
As you like!
të çdo lloji
of any kind
të gjithë menjëherë
all at once
të këtij lloji
of this kind
Udhëtim të mbarë!
Have a good trip!
Zoti të bekoftë!
God bless you!feja
bëj të dështojë
to thwart
to frustrate
to miscarrymjek.
bëj të ditur
to divulge
bie të fle
to fall asleep
duroj të ftohtët
to put up with the cold
grumbulloj të holla
to treasure up
jap të drejtë
to entitle
kam dëshirë të
to long for
to be in the mood for
kam të drejtë
to be right
kam të ftohtë
to feel chilly
këmbej të holla
to change money
kërkoj të falur
to ask for pardon
kursej të holla
to save money
marr guximin të
to take the liberty to
mbyll të çarën
to bridge the gap
shkoj të fle
to go to sleep
shkoj të psonis
to go shopping
vesh të mbathurat
to put on one's drawers
kohë {f} të vështira
hard times {pl}
kthim {m} të hollash
reimbursement
vende {m.pl} të huaja
foreign countries
vezë {f} të fërguara
fried eggs {pl}
A mund të parkoj këtu?
Can I park here?
A, në të zënça!
Let me catch you!
Banon me të vëllanë.
He lives with his brother.
çfarëdo që të jetë
whatsoever
Dua vetëm të shikoj.
I'm just looking.
dy gjëra të njëjta
two of a kind
Ke absolutisht të drejtë.
You're absolutely right.
Kur do të ktheheni?
When will you be back?
kurse në të vërtetë
while in fact
Kush mund të jetë?
Who can it be?
lë të lirë kalimin
to keep the passageway clear
Le të takohemi përsëri!
Let's meet again!
me çmim të leverdishëm
at an advantageous price
Më çoni te mjeku.
Take me to a doctor.
me dëshirë të madhe {adv}
eagerly
passionately
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement