All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: [на]
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: [на]

временен [подлежащ на евентуална промяна]
tentative {adj} [provisional]
ги [форма на "те" за пряко допълн. с глагол]
them {pron} [direct object]
на [за движение, посока; напр.: Отиваме на кино.]
to {prep} [e. g.: We're going to the movies.]
неспокоен [който не се свърта на едно място]
fidgety {adj}
нисък [на ръст]
short {adj}
представителен [на външен вид]
personable {adj}
трето [на трето място]
thirdly {adv}
изглеждам [имам вид на] [несв.]
to appear
Изчезни! [Остави ме на мира!] [разг.]
Back off! [coll.]
лагерувам [несв.] [на палатка]
to camp (out)
отпечатвам [на принтер]
to print out / offинформ.
предавам нщ. [несв.] [на съхранение и пр.]
to commit sth. [entrust]
предизвиквам нкг. [несв.] [на дуел, състезание и пр.]
to dare sb. [challenge]
скъсвам нкг. [несв.] [разг.] [на изпит]
to fail sb.образ.
[хорова песен на моряци при работа]
(sea) shanty {noun}морскамуз.
багажник {м} [на кола]
trunk {noun} [Am.]
boot {noun} [Br.]автомоб.
берач [на плодове и т. н.]
picker {noun}агр.
бивник {м} [на слон, глиган, морж]
tusk {noun}
бос {м} [на организация]
kingpin {noun} [boss]
бряг {м} [на река, езеро]
bank {noun}геог.
вид {м} [на глагола]
aspect {noun}линг.
витрина {ж} [на магазин и др.]
shop window {noun}
вливане {ср} [на приток в река]
influx {noun}
връщане {ср} [пари, откраднати вещи, някого на поста му и пр.]
replacement {noun}
възнаграждение {ср} [на лекар, адвокат и пр.]
fee {noun} [professional fee]
възстановяване {ср} [пари, откраднати вещи, някого на поста му и пр.]
replacement {noun}
директор {м} [на училище]
headmaster {noun}образ.
дюкян {м} [на панталон] [разг.] [турц.]
fly {noun} [of trousers]облекло
естет {м} [ценител на красивото]
aesthete {noun}
esthete {noun} [Am.]
замърсяване {ср} [на околната среда]
pollution {noun}
запалител {м} [на двигател]
ignition {noun}автомоб.
зет {м} [съпруг на дъщеря]
son-in-law {noun}
издръжливост {ж} [на апарат и пр.]
reliability {noun}
измяна {ж} [на кауза]
betrayal {noun}
изригване {ср} [на вукан] [също и прен.]
eruption {noun} [of a volcano] [also fig.]
китка {ж} [на ръката]
wrist {noun}анат.
конспект {м} [на лекции, курс]
syllabus {noun}образ.
космонавт {м} [в България, Русия и бившите сателитни държави на СССР]
cosmonaut {noun}косм.проф.
котел {м} [на отоплителна инсталация]
boiler {noun}
край {м} [на пиеса и пр.]
ending {noun}
крайбрежие {ср} [на река]
riverside {noun}
кръст {м} [място на гърба]
small of the back {noun}анат.
куличка {ж} [на здание, замък]
turret {noun}архит.
лист {м} [на папрат или палма]
frond {noun}бот.
люлка {ж} [на дърво и пр.]
swing {noun} [hanging seat]
маншет {м} [на риза или панталон]
cuff {noun}облекло
налагане [на задължение и пр.]
imposition {noun}
нарушение {ср} [на права, закони и пр.]
violation {noun}право
нокът {м} [на животно]
claw {noun}биол.
нокът {м} [на хищна птица]
talon {noun}орн.
нос {м} [на кораб]
prow {noun}морска
обиколка {ж} [на окръжност]
circuit {noun}
обложка [на книга]
dust wrapper {noun} [of a book]печат
обложка {ж} [на книга]
dust jacket {noun} [of abook]печат
dust cover {noun} [of a book]печат
острие {ср} [на нож]
edge {noun} [blade]
отрепки {мн} [на обществото] [пей.]
scum {noun} [coll.] [fig.] [pej.]
отрова {ж} [на змия, паяк и т.н.]
venom {noun}
оценка {ж} [на академичен успех]
mark {noun} [esp. Br.]образ.
перка {ж} [на самолет]
propeller {noun}ави.
повод {м} [на кон]
rein {noun}
поклонничество {ср} [посещение на свети места]
pilgrimage {noun}религ.
поправка {ж} [на закон]
amendment {noun}пол.право
порив {м} [на вятър]
gust {noun} [of wind]
предаване {ср} [във властта, на разположение на нкг.]
handover {noun}
председател {м} [на събрание, комисия]
chairman {noun} <chair, chm.>
приложение {ср} [на книга и пр.]
addendum {noun}
притурка {ж} [на книга и пр.]
addendum {noun}
разкъсване {ср} [на хартия, плат и т.н.]
tearing {noun}
рекултивация {ж} [на земя]
( land) reclamation {noun}екол.
решение {ср} [на]
solution {noun} [to]
ръб {м} [на чаша, съд]
brim {noun}
салвадорец {м} [жител на Салвадор]
Salvadoran {noun}етн.
снаха {ж} [съпруга на брата]
sister-in-law {noun}
снаха {ж} [съпруга на син]
daughter-in-law {noun}
СПИН {м} [синдром на придобита имунна недостатъчност]
AIDS {noun} [Acquired Immune Deficiency Syndrome]мед.
срив {м} [на борсите, на пазара]
rout {noun}иконом.
суспензия {ж} [на ситни въглища]
slurry {noun}техн.физ.химия
съвпадение {ср} [на време, място, количество и пр.]
coincidence {noun}
табелка {ж} [на фирма]
shingle {noun} [Am.] [signboard]
таван {м} [на стая] [също и прен.]
ceiling {noun} [also fig.]
тил {м} [задната част на врата]
nape {noun} [of the neck]анат.
тоалетна {ж} [на кораб]
head {noun} [toilet on a ship]морска
увеличение {ср} [на образ]
magnification {noun} [of an image]техн.
удар {м} [на пишеща машина]
keystroke {noun}
усилване {ср} [на звук]
magnification {noun} [of sound]техн.
ход {м} [на бутало]
stroke {noun} [of a piston]техн.
цвят {м} [на растение]
flower {noun}
цев {ж} [на пушка]
barrel {noun} [gun]оръжия
шегаджия {м} [който се шегува за сметка на другите]
wag {noun} [coll.]
шпионка {ж} [на врата и пр.]
spyhole {noun}
щипка {ж} [на рак и пр.]
claw {noun} [of a crab etc.]зоол.
давам храна [на животно]
to feed
качвам се [несв.] [на кораб, самолет, влак]
to board
качвам се [несв.] [на превозно средство]
to get in [enter a vehicle, train etc.]
естествено течение {ср} [на вода, въздух]
streamline {noun}
костна система {ж} [на човека]
human skeleton {noun}анат.мед.
моминско име {ср} [на омъжена жена]
maiden name {noun}
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement