All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   IS   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: в
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: в

в
in {prep}
в безсъзнание
unconscious {adj}
в библиотеката
at the library {adv}
в изобилие
plenty {adv}
в крак
in lockstepвоенно
в полунощ
at midnight {adv}
в чужбина
abroad {adv}
overseas {adv}
влизам в [несв.]
to step into
въвличам [несв.] нкг. в нщ.
to entangle sb. in sth.
забивам [несв.] (в)
to jab (into)
нахлувам в нщ. [несв.] [за неприятел]
to invade sth. [a country etc.]
обвинявам нкг. в нщ.
to accuse sb. of sth.
to charge sb. with sth.право
в близост до
close to {adv}
в наши дни
nowadays {adv}
в низходящ ред
in descending order {adv}
в противен случай
otherwise {adv}
в случай, че
in case {conj}
в същото време
at the same time {adv}
в такт с
in time with {adv}
добър в леглото
good in the sack [esp. Am.] [coll.]
бивам повлечен в нщ.
to get swept up in sth.
взирам се в [нкг. или нщ.]
to stare at [sb. or sth.]
влюбвам се в нкг. [несв.]
to fall for sb.
влюбен съм в
to be in love with
влюбен съм в нкг.
to have a crush on sb. [coll.]
определям нщ. в контекст
to define sth. in context
отбивам в страни
to pull over
повивам [несв.] в пелени
to swaddle
сърфирам в Интернет
to browseинтернет
болки {мн} в кръста
backache {noun}мед.
встъпване {ср} в длъжност
inauguration {noun}пол.
работа {ж} в градината
gardening {noun}
участник {м} в конкурс
contestant {noun}
в най-затънтено място
in the middle of nowhere {adv}идиом.
в осем и половина
at half past eight {adv}
само в редки случаи
only rarely {adv}
точно в 9 часа
at 9 o'clock sharp {adv}
Целият съм в слух.
I'm all ears. [coll.]
бледнея в сравнение с нщ. [прен.]
to pale by / in comparison with sth. [fig.]
варирам в широки граници
to vary widely
въвеждам нкг. в (новата) работа [несв.]
to break sb. in
да се втренча в нщ./нкг. [св.]
to gaze at sb./sth.
изоставям в трудна ситуация
to leave in the lurchидиом.
израз {м} в кръгли скоби
parenthetical expression {noun}мат.
регистрационен номер {м} в CAS
CAS (regisrty) number {noun}химия
бягане от час (в училище)
bunking off school [coll.]
За вълка говорим, а той в кошарата!
Speak of the devil (and the devil shows up)! [proverb] [hum.]посл.
който поставя в неудобно положение
embarrassing {adj}
Приятел в нужда се познава.
A friend in need is a friend indeed.
блъскам си главата в стената
to bang one's head against the wall
нагласявам вероятността в своя полза
to stack the odds in one's favor
оставам запечатан в нечия памет
to stay etched in sb.'s memory
пръскам (течност през тесен отвор в тънка струя)
to squirt [cause (a liquid) to be ejected from a small opening in a thin, fast stream or jet]
ръкополагам нкг. (посвещавам в духовен сан) [несв.]
to ordain sb.религ.
съмнявам се в стойността на нщ.
to question the value of sth.
количка {ж} за пазаруване в супермаркет
shopping trolley {noun}
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement