All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: на
 АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: на
на
on {prep}
onto {prep}
upon {prep}
на [за движение, посока; напр.: Отиваме на кино.]
to {prep} [e. g.: We're going to the movies.]
на дясно
to / on the right {adv}
на него
him {pron} [indirect object]
на обяд
at midday {adv}
на разположение
available {adj}
на широчина
breadthways {adv}
възлиза на
to amount to
наблягам на
to emphasize
приписвам на нщ. [несв.] [отдавам]
to refer to sth. [ascribe]
приписвам нщ. на нкг./нщ.
to attribute sth. to sb./sth.
без знанието на
unbeknown to {adv}
На път съм!
I'm on my way!
по отношение на
towards {prep} [esp. Br.]
през време на
during {prep}
давам възможност на нкг.
to empower sb.
дължа се на нщ.
to be due to sth.
заставам на котва [за кораб]
to moorморска
идвам на власт
to come to powerпол.
излизам на сцената
to come onto the scene
на време съм
to be on time
нареждам [натрупвам] на куп
to stack
обръщам внимание на нкг./нщ.
to pay attention to sb./sth.
опитвам на вкус
to taste
подигравам [присмивам] се на нкг.
to make fun of sb.
радвам се на
to enjoy
слагам на масата
to put on the table
угаждам на всички [несв.]
to please everybody
установявам самоличността на нкг.
to identify sb.
ходя на пазар
to go shopping
чакам на опашка
to wait in a queue
aнатомия {ж} на човека
human anatomy {noun}мед.
анализ {м} на риска
risk analysis {noun}иконом.фин.
безопасност {ж} на храните
food safety {noun}ЕСХранПром
бримка {ж} на мрежа
mesh {noun}
вдигане {ср} на тежести
weightlifting {noun}спорт
време {ср} (на деня)
time of day {noun}
възвръщаемост {ж} на инвестиция
return on investment {noun}
дата {ж} на раждане
date of birth {noun} <DOB, d.o.b.>
действие {ср} на лост
leverage {noun}техн.
деление {ср} на клетката
cell division {noun}биол.
дължина {ж} на вълната
wavelength {noun}физ.
зала {ж} на славата
hall of fame {noun}
конфликт {м} на интереси
conflict of interests {noun}
копие {ср} (на конник)
lance {noun}ист.
място {ср} на срещата
meeting point {noun}
нарязване {ср} на лук
chopping onions {noun}
начин {м} на живот
lifestyle {noun}
област {ж} на приложение
area of application {noun}
опис {м} на имущество
inventory {noun}
ос {ж} на панта
hinge pin {noun}
осветление {ср} на сцената
limelight {noun}театр
оценка {ж} на риска
risk evaluation {noun} <RE>иконом.фин.
пазар {м} на труда
labour market {noun} [Br.]иконом.проф.
перка {ж} (на риба)
fin {noun}ихтиол.
пик {м} на продажбите
sales spike {noun}търг.
помътняване {ср} на лещата [на окото]
clouding of the lens {noun}мед.
порив {м} на вятъра
blast {noun}метео.
преглед {м} на печата
press review {noun}
прекратяване {ср} на огъня
ceasefire {noun}военно
процент {м} на отхвърляне
rejection rate {noun}
пръст {м} (на крак)
toe {noun} [foot digit]анат.
пръсти {мн} (на крака)
toes {noun} [Digiti pedis]анат.
размяна {ж} на ученици
school exchange {noun}образ.
режим {м} на общност
community of property/acquests {noun}право
режим {м} на разделност
separation of property/acquests {noun}право
сблъсък {м} на интереси
clash of interests {noun}
списък {м} на имущество
inventory {noun}
страна {ж} (на въпрос)
aspect {noun}
теория {ж} на вероятностите
probability theory {noun}
управление {ср} на екипи
team management {noun}иконом.
управление {ср} на риска
risk management {noun}иконом.фин.
фоайе {ср} на хотел
lounge {noun}туриз.
lobby {noun} [Am.]туриз.
черта {ж} (на лицето)
feature {noun}
черти {мн} на лицето
features {noun}
човек {м} на изкуството
artist {noun}
На колко години си?
How old are you?
Остави ме на мира!
Leave me alone!
Приличаш на баща си.
You resemble your father.
беля се (на люспи)
to flake [off/away]
варя на бавен огън [яйца, зеленчуци и т.н.]
to poachгастр.
затвърдявам разбирането на материала
to solidify the understanding of the material
измъквам нщ. под носа на нкг.
to snatch sth. from right under sb.'s nose
поддавам се на паника
to succumb to panic
подлагам на кръстосан разпит
to cross-examine
появявам се (на повърхността)
to emerge
правя на пюре (картофи)
to mashгастр.
стоя на страна от
to avoid
12 часа на обяд
noon {noun} [Am.]
защита {ж} на личните данни
privacy {noun}информ.
копие (на строителен план) {ср}
blueprint {noun}
леко копие {ср} (на пехотинец)
javelin {noun}ист.
повдигане {ср} на степен noun
exponentiation {noun}мат.
режим {м} на имуществени отношения
matrimonial regime {noun}право
родители {мн} на съпруга/съпругата
parents-in-law {noun}
случайно стечение {ср} на обстоятелства
coincidence {noun}
турнир {м} на четирите шанци
Four Hills Tournament {noun}спорт
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers