All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: от
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: от

от
of {prep}
out {prep}
from {prep}
from {prep} [no art]
от [за време]
since {prep}
от [при сравнение]
than {prep}
незабелязано от
unbeknown to {adv}
независимо от нщ.
regardless of sth. {adv}
от ... до ...
from ... to ...
от Австралия
from down under [coll.]
завися от нщ. [несв.]
to be reliant on / upon sth.
избягвам от нщ. [несв.]
to evade sth.
изгонвам нкг. от нщ. [несв.]
to kick sb. out of sth.
измъквам нщ. от нкг. [несв.] [информация, съгласие и пр.]
to coax sth. out of sb.
освобождавам нкг. от нщ.
to rid sb. of sth.
цитирам нщ. от нкг.
to quote sth. from sb.
Аз съм от ...
I come from ...
за разлика от
unlike {prep}
Зависи от теб.
It's up to you.
избавил се от нкг./нщ.
got rid of sb./sth. {past-p}
излязъл от употреба
obsolete {adj}
от дясната страна
on the right-hand side {adv}
от самото начало
all along {adv}
повече от доволен
more than pleased
възползвам се от нкг./нщ. [несв.]
to take advantage of sb./sth.
възхищавам се от
to admire
изписвам нкг. от болница
to discharge sb. from (the) hospital
отказвам се (от)
to drop [let go]
отказвам се от нщ.
to give up sth. [relinquish]
отучвам се от нщ. [несв.]
to break oneself of sth. [habit etc.]
пазя се от
to watch out for
побеснявам от яд
to see red [coll.]идиом.
срамувам се от
to be ashamed of
съставен съм от нщ.
to consist of sth.
умирам от глад
to starve
ден {м} от седмицата
weekday {noun}
защита {ж} от пренапрежение
surge protector {noun}електр.
изключение {ср} от правилото
exception to the rule {noun}
излизане {ср} от употреба
obsolescence {noun}
конфитюр {м} от ягоди
strawberry jam {noun}гастр.
облак {м} (от) дим
cloud of smoke {noun}
отвращение от (към) нкг./ нщ.
aversion to sb./sth. {noun}
отпадане {ср} от употреба
obsolescence {noun}
салата {ж} от зеле
coleslaw {noun}гастр.
сеносъбирач {м} от Гансу
Gansu pika {noun} [Ochotona cansus]зоол.
сладко {ср} от ягоди
strawberry jam {noun}гастр.
страх {м} от загуба
fear of loss {noun}
Хекатей {м} от Милет
Hecataeus of Miletus {noun}геог.ист.лит.
Аз съм от Австрия.
I am from Austria.
болен от морска болест
seasick {adj}
научавам нщ. от слухове (клюки)
to hear sth. through the grapevine
Не съм от тук.
I'm a stranger here.
от един дол дренки
birds of a feather [people of the same kind]
Пази се от боята!
Wet paint!
Пази се от кучето!
Beware of the dog!
засрамвам се за / от нщ. [несв.]
to be ashamed of sth.
отклонявам се от курса [и прен.]
to go off course [also fig.]
стоя на страна от
to avoid
страх ме е от
to be afraid of
тегля пари от сметка
to draw cash from an accountфин.
конфитюр {м} (от цитрусови плодове)
marmalade {noun}гастр.
критичен период {м} от време [когато трябва да се работи усилено и бързо]
crunch time {noun} [sl.]
сок {м} (от печено месо)
gravy {noun}гастр.
бягане от час (в училище)
bunking off school [coll.]
започвам отново от нула/връщам се на изходна позиция (прен.)
to be back at square one {expression}
Кой се страхува от Вирджиния Улф? [Едуард Олби]
Who's Afraid of Virginia Woolf? [Edward Albee]театр
разбираем от само себе си
self-explanatory {adj}
след определен период от време
after a set period of time {adv}
клатушкам се (от слабост или от старост)
to dodder
снемам [несв.] отпечатъци от пръстите на нкг.
to fingerprint sb.
навес от плат (против слънце и дъжд)
canopy {noun} [Am.]
отзив {м} за книга от издателя [обикновено отпечтан на обложката]
blurb {noun}печат
Отвличане от сарая [Волфганг Амадеус Моцарт]
The Abduction from the Seraglio [also: Il Seraglio] [[Wolfgang Amadeus Mozart]]Fмуз.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement