Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Немско-български речник

Bulgarisch-Deutsch-Übersetzung für: [на]
  АБВГ...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Deutsch-Bulgarisch-Wörterbuch: [на]

нисък [на ръст]
klein {adj} [Körpergröße]
слаб [на тегло]
schlank {adj}
dünn {adj}
Наздраве! [при вдигане на тост]
Prost!
Prosit! {Interjektion}
в [в рамките на нщ.]
innerhalb {adv}
те [кратка форма на тебе]
dich {pron}
инертен [в състояние на инерция]
träge {adj}физ.
наказуем [подлежащ на наказание]
straffällig {adj}админ.право
друг [извън обема на посочените]
sonstig {adj}
нерешен [неустановен, който все още подлежи на решение]
unentschieden {adj} [noch nicht entschieden]
през [по време на]
zeit {prep} [+Gen.]
против [противно на]
wider {[prep.]} [+Akk.]
толкова [интензифициране на количествен или качествен признак]
so [verstärkende Wirkung ]
вътрешен [в рамките на страната]
inländisch {adj}
дискусионен [който подлежи на дискусия]
zur Diskussion stehend {adj}
дълбок [който прониква в същността на нещата]
hintergründig {adj}
земен [отнасящ се до живота на земята, не до задгробния живот]
irdisch {adj}
изгорял [на слънце]
verbrannt {adj} [Sonne]
измъчен [изражение на лицето, вид и пр.]
verkniffen {adj} [gequält]
имунизиран [устойчив на зараза]
immun {adj}мед.
нахлузвам [несв.] [на нещо]
stülpen [aufsetzen]
Невероятно! [за изразяване на възхищение и изненада]
Mein lieber Herr Gesangsverein!идиом.
по [разпределение на количество]
je {prep} [pro]
поздрави [в края на писмо]
mit freundlichen Grüßen
покрай [по продължение на]
längs {prep} [+Gen.] [+Dat.]
реален [съобразен с действителното състояние на нещата]
realistisch {adj}
ясен [за начин на изразяване]
glasklar {adj} [sehr klar und deutlich]
поръчвам [възлагам доставката на нещо]
bestellen {verb} [veranlassen, dass etwas geliefert, gebracht wird]
излизам [на разходка] [несв.]
ausgehen {verb}
записвам [на лента, диск и така нататък]
aufnehmen {verb} [auf Band, CD etc.]
предавам нщ. [на гише, за експедиране]
etw. aufgeben {verb} [am Schalter, zur Beförderung]
наемам нкг. [на работа]
jdn. anstellen {verb} [in ein Arbeitsverhältnis nehmen]
jdn. einstellen {verb} [in ein Arbeitsverhältnis nehmen]
дължа [нщ на нкг]
schulden {verb} [jdm. etw.]
отсъствам [не съм на разположение]
ausfallen {verb} [fehlen]
лагерувам [на палатка]
zelten {verb}
представлявам [представител съм на нкг./ нщ.]
vertreten {verb} [repräsentieren]
качвам [файл на сървър]
hochladen {verb}интернет
мамя [в игра, на изпит]
mogeln {verb} [ugs.]
нарязвам [на парчета]
[in Stücke] zerschneiden {verb}
натискам [спусък на оръжие]
abziehen {verb}
пиша [на пишеща машина, компютър]
tippen {verb} [ugs.] [auf Schreibmachine/ per Computer schreiben]
премервам [на тежест]
abwiegen {verb}
предавам [съдържание на текст]
wiedergeben {verb} [berichten, erzählen]
препращам [на новия адрес на получателя]
nachsenden {verb}
прибирам нщ. [на закрито]
etw. unterstellen {verb} [zur Aufbewahrung abstellen]
секвестирам нщ. [св.] [несв.] [имущество на длъжник]
etw. pfänden {verb}право
излагам [на показ, за продан]
aussetzen {verb}
нарязвам [на филии, резени]
aufschneiden {verb} [in Scheiben schneiden]
ощетявам нкг. [в полза на другиго]
jdn. benachteiligen {verb}
пренебрегвам нкг./ нщ. [по отношение на друг човек/нещо]
jdn./etw. benachteiligen {verb}
смазвам [несв.] [части на машина]
schmieren {verb} [mit Schmiere einreiben]
спада [курс на акция, цена на стока]
absacken {verb} [ugs.]
[намаляване цената на нова стока със стойността на внесена от купувача стока]
etw. in Zahlung nehmen {verb}търг.
глезя нкг. [несв.] [слугувам на нкг.]
jdn. betutteln {verb} [nordd.] [ugs.]
изтича [на тънка струйка] [несв.]
(aus)rinnen {verb}
набирам [на клавиатура] [несв.]
eintippen {verb}
нанасям [несв.] [на карта]
einzeichnen {verb}
обявявам [по радио, на летище и др.]
ansagen {verb}
оставам [на непознато място]
abbleiben {verb} [regional] [bes. nordd.]
оформям [несв.] [на струг]
abdrehen {verb} [auf Drehmaschine]
поставям [не на място]
verlegen {verb}
потеглям [на път] [св.]
aufbrechen {verb} [weggehen]
пускам нщ. [несв.] [нов продукт на пазара]
etw. {verb}Akk. herausbringen [ein neues Produkt]търг.
разпечатвам нщ. [несв.] [на принтер и пр.]
etw. {verb}Akk. ausdrucken
свършвам [несв.] [нещо е на привършване]
alle sein {verb} [ugs.] [zu Ende sein]
тегля [на буксир] [несв.]
abschleppen {verb} [abtransportieren]
тече [на тънка струйка]
rinnen {verb}
таван {м} [на стая]
Decke {f} [Zimmerdecke]
гума {ж} [на автомобил, велосипед]
Reifen {m} [an Rädern]автомоб.вело
корен {м} [на дума]
Stamm {m}линг.
пръст {м} [на крак]
Zehe {f}анат.
час {м} [при указване на време по часовник]
Uhr {f} [bei Uhrzeit]
връх {м} [на планина]
Gipfel {m}
намаление {ср} [на цена, такса]
Ermäßigung {f}трансп.търг.
отказ {м} [на техническо устройство]
Ausfall {m} [Versagen]техн.
скорост {ж} [на предавателна кутия]
Gang {m} [eines Getriebes]автомоб.техн.
стебло {ср} [на дърво]
Stamm {m}бот.
таван {м} [на къща] [турц.]
Dachboden {m}
извършител {м} [на престъпление]
Täter {m}
изтичане {ср} [на срок]
Ablauf {m} [einer Frist]
интервю {ср} [при постъпване на работа]
Vorstellungsgespräch {n}проф.
кош {м} [на балон или на дирижабъл]
Gondel {f} [Korb eines Ballons oder Luftschiffs]техн.трансп.
материал {м} [за производство на продукти]
Werkstoff {m}инж.матер.техн.
навигатор {м} [програма за определяне на оптимален маршрут]
Routenplaner {m}автомоб.трансп.туриз.
продукти {мн} [за изпълнение на рецепта]
Zutaten {pl}гастр.
център {м} [на град]
Innenstadt {f}
апортьор {м} [на вноска в съдружие]
Inferent {m}иконом.право
бряг {м} [на река, канал, езеро]
Ufer {n}
връх {м} [на нож, игла и др.]
Spitze {f}
използване {ср} [на средства, сили]
Aufwendung {f}
кабина {ж} [на въжена линия]
Gondel {f} [Kabine einer Seilbahn]техн.трансп.
ноздри {мн} [на животно]
Nüstern {pl}анат.зоол.
снаха {ж} [съпруга на брата]
Schwägerin {f} [Ehefrau des Bruders]
такса {ж} [за ползване на път]
Maut {f}трансп.
труп {м} [на дърво]
Stamm {m} [eines Baumes]
управление {ср} [на фирма и др.]
Führung {f} [Führungsspitze, Management]
багажник {м} [на покрива]
Dachgepäckträger {m}автомоб.
броня {ж} [на кола]
Stoßfänger {m}автомоб.техн.
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Bulgarisch-Deutsch-Wörterbuch (Немско-български речник) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung