Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EO   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Немско-български речник

Bulgarisch-Deutsch-Übersetzung für: [от]
  АБВГ...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Deutsch-Bulgarisch-Wörterbuch: [от]
зависим [от наркотици]
abhängig {adj} [von Drogen]мед.
suchtkrank {adj}мед.псих.
под [по-долу от]
unterhalb {prep} [+Gen.]
вбесен [от яд]
stinksauer {adj}
загрижен [угрижен, обзет от грижи]
sorgenvoll {adj}
копринен [от коприна]
Seiden- {adj}текст.
seiden {adj}текст.
причинено [от]
verursacht [durch]
американски [от САЩ]
US-amerikanisch {adj}
внасям [от чужбина]
aus dem Ausland beziehen
вън [вън от дома, навън]
auswärts {adv}
зависи [от обстоятелствата и др.]
je nachdem
зависим [от алкохол и др.]
süchtig {adj}
избледнял [от пране, дъжд, слънце]
verwaschen {adj} {past-p}
изтеглен [отстранен от служебно положение]
abgesetzt {adj} {past-p} [aus dem Amt/Stellung entfernt]
кожен [от обработена кожа]
Leder- {adj}
несъкратен [от работа]
ungekündigt {adj}
онемял [от изненада, яд и др.]
sprachlos {adj}
остарял [излязъл от употреба]
veraltet {adj}
obsolet {adj} [geh.] [veraltet]
отвсякъде [от всички страни]
überallher {adv}
официален [който произхожда от властта]
amtlich {adj}
побеснял [от ярост]
vor Wut tobend {adj}
тъжен [обзет от тъга]
kummervoll {adj}
хлъзгав [от влага]
glitschig {adj} [ugs.]
вземам нкг. [от гарата, от училище и др.]
jdn. abholen {verb}
разбирам [извличам информация от нщ.]
entnehmen {verb} [etw. aus etw. als Information gewinnen/schließen]
изхвърлям нкг. [от къщи, от работа]
jdn. rausschmeißen {verb} [ugs.]
бягам [избягвам, отдалечавам се от опасност]
fliehen {verb}
изписвам [от болница]
entlassen {verb}
отстранявам [от служба или позиция]
absetzen {verb} [aus Amt oder Stellung entfernen]
разделям [откъсвам един от друг]
scheiden {verb} [geh.] [trennen]
остарявам [отпадам от употреба]
veralten {verb} [außer Gebrauch kommen]
повдигам [от пода]
aufnehmen {verb} [vom Boden zu sich heraufnehmen]
попивам [просмуквам се от течност]
aufsaugen {verb}
снемам нщ. [от главата или от носа си]
absetzen {verb} [etw., was jemand auf dem Kopf, auf der Nase trägt]
абдикирам [отказвам се от престол]
abdanken {verb}
abdizieren {verb} [veraltet]
отсъствувам [от]
fernbleiben {verb} [von + Dat.]
получавам [дял, част от нщ.]
abbekommen {verb}
слизам [от велосипед, кон]
absteigen {verb} [Fahrrad, Pferd]
[намаляване цената на нова стока със стойността на внесена от купувача стока]
etw. in Zahlung nehmen {verb}търг.
Inzahlungnahme {f}търг.
виждам [от нщ.] [разбирам]
ersehen {verb} [aus etw.]
замръзва [несв.] [втвърдявам се от студ]
vereisen {verb} [zufrieren]
зарязвам нщ. [отказвам се от нщ.] [несв.]
etw. hinwerfen {verb} [aufgeben]
избухвам [несв.] [от яд, гняв]
aufbrausen {verb} [wütend werden]
изваждам [от сума, цена]
abziehen {verb} [von etw. abrechnen, subtrahieren]
изолирам нкг. [прен.] [изключвам нкг. от нщ.]
jdn. ausgrenzen {verb}
изтръгвам [от нечии ръце]
winden {verb} [geh.] [gewaltsam wegnehmen]
освобождавам [от длъжност]
abberufen {verb}пол.
падам [несв.] [от високо]
abstürzen {verb}
разработвам нщ. [несв.] [тема, клон от науката]
etw. {verb}Akk. bearbeiten [über etwas wissenschaftlich arbeiten]наук.
сияя [от радост, любов и др.]
strahlen {verb} [sehr froh und glücklich aussehen]
крак {м} [от бедрото до стъпалото]
Bein {n} [Gliedmaße]анат.
ръка {ж} [от китката до рамото]
Arm {m}анат.
блуза {ж} [от плат]
Bluse {f}облекло
глава {ж} [от книга]
Abschnitt {m}
отстъпка {ж} [от цена]
Rabatt {m} [Preisnachlass]търг.
раздел {м} [от книга]
Abschnitt {m}
белег {м} [от рана]
Narbe {f}
Wundmal {n}
къща {ж} [в редица от еднакви такива, построени една до друга]
Reihenhaus {n}
лек {м} [прен.] [изход от трудно положение]
Ausweg {m}
Abhilfe {f}
отрязък {м} [от билет и т.н.]
Abschnitt {m}
парцал {м} [откъсната част от тъкан]
Fetzen {m} [abgerissenes Stoffstück]
шал {м} [от плат]
Tuch {n} [Hals-, Schultertuch]облекло
[вид южногерманско ястие от тесто, подобно на спагети]
Spätzle {pl}гастр.
[евтино пътуване, излет, организиран от фирми с цел продажба на скъпи продукти]
Kaffeefahrt {f}
[леля, от която се очаква наследство]
Erbtante {f}
[напитка от разреден с вода плодов сок]
Saftschorle {f}гастр.
[чичо, от когото се очаква наследство]
Erbonkel {m}
абдикация {ж} [отказ от нщ]
Rücktritt {m}
абдикация {ж} [отказване от престол]
Abdankung {f}
Abdikation {f} [veraltet]
беглец {м} [избягал от затвор и т.н.]
Flüchtiger {m}
бон {м} [сума от 1000 лева] [разг.]
Riese {m} [Summe von 1000 Euro] [ugs.]фин.
бягство {ср} [от града към селото]
Stadtflucht {f}
вдлъбнатина {ж} [от удар, сблъсък и др.]
Delle {f}
зъби {мн} [съвкупност от всички зъби на гръбначно животно]
(natürliches) Gebiss {n}анат.
изгаряне {ср} [рана от изгаряне]
Brandwunde {f}
излизане {ср} [от държава]
Ausreise {f}
изход {м} [от затруднено положение]
Ausweg {m}
камара {ж} [от подредени един върху друг предмети]
Stapel {m}
кичур {м} [от коса]
Büschel {n}
комедон {м} [точка по кожата от запушена пора]
Komedo {m}мед.
Mitesser {m}мед.
контузия {ж} [от притискане]
Quetschung {f}мед.
кретен {м} [човек, болен от кретенизъм]
Kretin {m} [an Kretinismus leidender Mensch]мед.псих.
кретенизъм {м} [недоразвитост вследствие от атрофия на щитовидната жлеза]
Kretinismus {m} [Entwicklungsstörung durch Schilddrüsenunterfunktion]мед.псих.
кристал {м} [вид стъкло, изделия от такова стъкло]
Kristall {n}
лабиринт {м} [от улички, аутобани]
Gewirr {n}
мощи {мн} [останки от тялото на светец]
Gebeine {pl}
мрежа {ж} [от свързани обекти ]
Netzwerk {n}електр.интернетсоц.
наплив {м} [от хора]
Ansturm {m}
опашка {ж} [от чакащи]
Warteschlange {f}
освобождаване {ср} [от трудово правоотношение]
Kündigung {f}
останки {мн} [от разбит кораб, самолет и др.]
Wrack {n}
отклонение {ср} [от видовите особености]
Aberation {f}биол.
nach oben | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Bulgarisch-Deutsch-Wörterbuch (Немско-български речник) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten