|   Alle Sprachen   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-niemiecki

BETA Deutsch-Polnisch-Übersetzung für: etw
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|New Website|About|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Polnisch-Deutsch-Wörterbuch: etw

jd./etw. ist
[ktoś/coś] jest
etw. kam
[coś] przyszło
auf etw.Dat.
na czymś {prep}
aufgrund etw.Gen.
z powodu czegoś {prep}
na podstawie czegoś {adv}
w związku czymś [z przyczyny czegoś]
bei jdm./etw. [örtlich]
u kogoś/czegoś {prep}
dank jdm./etw.
dzięki komuś/czemuś [dat.]
etw. war
[coś] było
für etw.Akk.
za coś {prep}
gegenüber jdm./etw.Dat.
naprzeciw kogoś/czegoś {adv} {prep} [gen.]
gemäß etw.Dat.
zgodnie z czymś {prep}
gemäß jdm./etw.
według kogoś/czegoś {prep}
hinter etw.Akk.
za coś {prep}
hinter etw.Dat.
za czymś {prep}
jd./etw. hatte
[ktoś/coś] miał {m}
[ktoś/coś] miało {n}
[ktoś/coś] miała {f}
laut jdm./etw.
według kogoś/czegoś {prep} [gen.]
ohne etw.
pozbawiony czegoś {adj} {past-p} [gen.]
seit etw.Dat.
od czegoś {prep} [gen.] [czasowo]
trotz etw.Gen.
mimo czegoś {prep}
pomimo czegoś {prep}
über etw. / jdm.
nad czymś / kimś {prep}
über jdn./etw.
na temat kogoś/czegoś
unter etw.Dat. [Ortsangabe]
pod czymś {prep}
unter etw. [Richtungsangabe]
pod coś {prep}
von jdm./etw.
od kogoś/czegoś {prep}
wegen etw. [Gen., ugs. auch Dat.]
z powodu czegoś
wegen jds./etw. [im Zusammenhang mit jdm./etw.]
w związku z czymś {prep}
wegen jds./etw. [in Hinblick auf jdn./etw.]
z uwagi na kogoś/coś {prep}
ze względu na kogoś/coś {prep}
etw.backen
piec {verb} [niedok.]
etw. bekommen
dostawać {verb} [niedok.]
etw. trocknen
suszyć {verb} [niedok.]
jdn. etw. beschreiben
opisać {verb} [dok.]
etw. anwenden
zastosować {verb} [dok.]
etw. herausgeben
wydać {verb} [+acc.] [dok.]
(etw.) vergessen
zapomnieć (o czymś) {verb} [dok.]
zapominać (o czymś) {verb} [niedok.]
etw.Akk. abfedern
stłumić {verb} [dok.] coś [acc.]
etw.Akk. aufteilen
podzielić coś [acc.] {verb} [dok.]
dzielić coś [acc.] {verb} [niedok.]
etw.Akk. aufzeigen
wykazać coś {verb} [dok.]
wykazywać coś {verb} [niedok.]
etw.Akk. gliedern
podzielić coś [acc.] {verb} [dok.]
dzielić coś [acc.] {verb} [niedok.]
etw.Akk. halbieren
podzielić coś [acc.] {verb} na pół [dok.]
dzielić coś [acc.] {verb} na pół [niedok.]
etw.Akk. provozieren [auslösen, hervorrufen]
wywołać coś {verb} [dok.]
wywoływać coś {verb} [niedok.]
etw.Akk. restaurieren
restaurować {verb} [niedok.] coś [acc.]
odrestaurowywać {verb} [dok.] coś [acc.]
etw.Akk. schließen [z. B. Vertrag, Freundschaft]
zawierać coś {verb} [niedok.] [np. umowę, przyjaźń]
etw.Akk. sterilisieren
sterylizować coś [acc.] {verb} [niedok.]
etw.Akk. übersetzen [in einer anderen Sprache wiedergeben]
przełożyć coś [acc.] {verb} [dok.]gramat.
przekładać coś [acc.] {verb} [niedok.]gramat.
etw.Akk. übertragen [geh.] [übersetzen]
tłumaczyć coś [acc.] {verb} [niedok.]gramat.
przetłumaczyć coś [acc.] {verb} [dok.]gramat.
etw.Akk. würzen
doprawić coś [acc.] {verb} [dok.]
etw.Akk. zerlegen
podzielić coś [acc.] {verb} [dok.]
dzielić coś [acc.] {verb} [niedok.]
etw.Dat. beitreten [z. B. einem Club]
wstąpić do czegoś {verb} [dok.] [np. do klubu]
etw.Dat. vorangehen [zeitlich]
poprzedzić coś [acc.] {verb} [czasowo] [dok.]
poprzedzać coś [acc.] {verb} [czasowo] [niedok.]
etw. abblasen [Veranstaltung] [ugs.]
odwoływać coś {verb} [niedok.]
etw. abfedern
tłumić {verb} [niedok.] coś [acc.]
etw. abhelfen
zaradzać czemuś {verb} [niedok.]
etw. abklappern [ugs.]
oblatywać coś {verb} [pot.] [niedok.] [sklepy]
etw. absagen
zrezygnować {verb} [dok.] z czegoś
etw. abschleppen
odholować coś [acc.] {verb} [dok.]
etw. abschließen [mit einem Schlüssel]
zamknąć {verb} [dok.] coś [na klucz]
zamykać {verb} [niedok.] coś [na klucz]
etw. abschneiden [abtrennen]
ukroić coś [acc.] {verb} [dok.]
odkroić coś [acc.] {verb} [dok.]
etw. abwenden
zapobiegać {verb} [+acc.] [niedok.] [verhindern]
etw. abzinsen
zdyskonować {verb} [dok.] coś [acc.]rach.
dyskontować {verb} [niedok.] coś [acc.]rach.
etw. angehen
zacząć coś robić {verb} [dok.]
etw. aufstoßen [Tür etc.]
otwierać {verb} [gwałtownie np. dzwi ] [niedok.]
etw. aufwerfen [Frage, Thema etc.]
poruszać coś [acc.] {verb} [niedok.] [zagadnienie, temat itp.]
etw. ausknipsen [ugs.]
wyłączać coś {verb} [niedok.]
etw. auslegen [interpretieren]
interpretować coś {verb} [niedok.]
etw. ausmachen [vereinbaren]
uzgadniać coś {verb} [niedok.]
etw. ausprobieren
wypróbować coś {verb} [dok.]
etw. aussitzen
przeczekać coś {verb} [dok.]
etw. aussparen [Thema]
pomijać coś {verb} [niedok.]
etw. auszeichnen [Preis]
oznaczyć cenami {verb} [dok.]handel
etw. beachten
przestrzegać {verb} [niedok.] czegoś
etw. beachten [berücksichtigen]
mieć {verb} [tylko niedok.] coś na względzie
etw. beachten [sich nach etw. richten]
stosować {verb} [niedok.] się do czegoś
etw. beiwohnen [geh.]
być świadkiem czegoś {verb} [tylko niedok.]
być obecnym przy czymś {verb} [tylko niedok.]
etw. beschädigen
uszkodzić {verb} [dok.]
etw. bezahlen
zapłacić za coś [acc.] {verb} [dok.]
płacić za coś [acc.] {verb} [niedok.]
etw. bezwecken
zmierzać do czegoś [gen.] {verb} [intencyjnie] [niedok.]
etw. durchbeißen
przegryzać {verb} [+acc.] [niedok.]
etw. durchschwitzen
zapocić coś [acc.] {verb} [dok.]
zapacać coś [acc.] {verb} [niedok.]
nach oben | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Polnisch-Wörterbuch (Słownik polsko-niemiecki) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung