Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Nemecko-slovenský slovník

Deutsch-Slowakisch-Übersetzung für: zu
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch: zu

zu
{prep} [+dat.]
ku {prep} [+dat.]
zu [allzu] [vor Adjektiv oder Adverb]
príliš {adv}
zu [allzu (sehr)]
priveľmi {adv}
Nur zu!
Rob!
um zu
aby
za účelom
zu alt
pristaro {adv}
zu dritt
v trojici {adv}
zu früh
priskoro {adv}
privčas {adv}
predčasne
príliš skoro {adv}
zu Fuß
pešo {adv}
peši {adv}
zu Gunsten [+Gen.]
v prospech {prep} [+gen.]
zu gut
pridobre {adv}
zu Hause
doma {adv}
zu hoch
privysoko {adv}
zu ihm
k nemu
zu ihnen
k nim
zu ihr
k nej
zu jung
primlado {adv}
zu leicht
priľahký {adj}
zu Mittag
na obed {adv}
napoludnie
zu niedrig
prinízko {adv}
zu oft
pričasto {adv}
zu Ostern [südd. auch: an Ostern]
na Veľkú noc
zu Recht
právom {adv}
oprávnene {adv}
zu schnell
prirýchlo {adv}
zu schwer
priťažký {adj}
zu sehr
príliš {adv}
zu spät
prineskoro {adv}
príliš neskoro
zu süß
prisladký {adj}
presladený {adj}
zu teuer
pridraho {adv}
zu trinken
na pitie
zu viel
priveľa {adv}
zu viert
vo štvorici {adv}
zu Weihnachten [südd. auch: an Weihnachten]
na Vianoce
zu wenig
primálo {adv}
zu zweit
po dvoch
vo dvojici {adv}
jdn. (zu etw.) ernennen
vymenovať n-ho (za n-čo) {verb} [dok.]
jdn. zu etw.Dat. berufen
ustanoviť n-ho za n-čo {verb} [dok.] [poveriť významnou funkciou]
povolať n-ho za n-čo {verb} [dok.] [ustanoviť do vysokého úradu, poveriť významnou úlohou ]
jdn. zu etw.Dat. zwingen
dotlačiť n-ho do n-čoho {verb} [dok.] [prinútiť]
jdn. zu etw. anstiften
naviesť n-ho na n-čo {verb} [dok.]
jdn. zu etw. befördern
povýšiť n-ho na n-čo {verb} [dok.]
jdn. zu etw. mahnen
nabádať n-ho k n-čomu/ do n-čoho {verb} [dok.]
jdn. zu etw. nötigen
nútiť n-ho do n-čoho {verb} [nedok.]
nahovárať n-ho na n-čo {verb} [nedok.]
jdn. zu etw. überreden
nahovoriť n-ho na n-čo {verb} [dok.]
zu etw.Dat. beitragen
prispieť k n-čomu {verb} [dok.]
zu etw.Dat. passen
ladiť s n-čím {verb} [nedok.]
zu etw. beisteuern
prispieť na n-čo {verb} [dok.]
zu etw. führen
viesť k n-čomu {verb} [dok.]
zu etw. gelangen
dospievať k n-čomu {verb} [nedok.]
zu etw. greifen
chopiť sa n-čoho {verb} [dok.]
zu etw. kommen [gelangen]
dospievať k n-čomu {verb} [nedok.]
zu jdm. aufblicken [bewundern, verehren]
obdivovať n-ho {verb} [nedok.]
zu jdm. aufsehen [bewundern, verehren]
obdivovať n-ho {verb} [nedok.]
zu jdm. halten [auf jds. Seite sein: z. B. in schwieriger Situation]
stáť pri n-kom {verb} [nedok.] [byť na strane n-ho: v ťažkej situácii ap.]
zu jdm. halten [auf jds. Seite sein]
držať s n-ým {verb} [nedok.] [byť na strane n-ho]
zu jdm. passen [für jdn. passend sein]
sedieť n-mu {verb} [nedok.] [byť vhodný pre n-koho]
zu jdm./etw. passen
pasovať k n-mu/ n-čomu {verb} [nedok.]
Hang {m} zu etw. [Tendenz, Vorliebe]
náchylnosť {f} na n-čo
sklon {m} k n-čomu [náchylnosť]
jdn. zu etw. verpflichten
zaväzovať n-ho k n-čomu [nedok.]práv.
ab und zu
sem-tam {adv}
im Gegensatz zu [+Dat.]
naproti {prep} [+dat.]
im Unterschied zu
na rozdiel od [+gen.]
jdn. (zu) hart anfassen
ísť na n-ho (príliš) zhurtaidióm
Kaum zu glauben.
Neuveriteľné.
mit Bezug zu etw.Dat.
súvisiaci s n-čím
Nichts zu danken!
Niet za čo!
Nemáte za čo!
Nemáte za čo ďakovať.
schwer zu sagen
ťažko povedať
Schwer zu sagen.
Ťažko povedať.
zu der Zeit
v tej dobe {adv}
v tých časoch {adv}
v tom čase {adv} [vtedy]
zu diesem Zeitpunkt
v tejto chvíli
zu Tode gelangweilt [ugs.]
znudený na smrť {adj} {past-p}
zwei zu eins <2:1>
dva-jedna <2:1>šport
anfangen [+Adj.] zu sein
začínať byť {verb} [+adj.]
anfangen etw. zu machen
pustiť sa do n-čoho {verb} [dok.] [začať niečo robiť]
anfangen zu lachen
rozosmiať sa {verb} [dok.]
pustiť sa do smiechu {verb} [dok.]
anfangen zu nähen [aber nicht fertignähen]
rozšiť {verb} [dok.]
aufhören zu nähen
došiť {verb} [dok.] [prestať šiť]
aufhören zu schlagen [Uhr, Glocke]
dobiť {verb} [dok.] [o hodinách, o zvonoch]
drohen zu kommen
schyľovať sa {verb} [nedok.]
etw.Akk. zu Ende bringen
skoncovať n-čo {verb} [dok.]
etw.Akk. zu stricken anfangen
rozpliesť n-čo {verb} [dok.] [začať pliesť]
etw. zu Papier bringen
dať n-čo na papier {verb} [dok.]
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Slowakisch-Wörterbuch (Nemecko-slovenský slovník) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung