All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engels-Nederlands woordenboek

Dutch-English translation for: aan!
  ëéïö...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Dutch Dictionary: aan!

aan {prep}
at
on
aan (de) {prep}
at (the)
aan boord {adv} {prep}
aboard
aan boord {adv}
on board
aan tafel {adv}
at the table
aan zee {adv}
at the seaside
Kalm aan!
Steady!
Kom aan! [vooral BN]
Come on!
verslaafd aan
addicted to
aan iets bezwijken [aan iets toegeven]
to give in to sth.
aan iets grenzen
to border on sth.
aan iets morrelen
to tamper with sth.
to fiddle with sth. [coll.]
aan iets vasthouden
to stick to sth.
to hold onto sth.
aan iets voldoen
to comply with sth.
to satisfy sth. [e.g. requirements]
to meet sth. [satisfy sth., e.g. requirements]
deelnemen aan
to take part in
gelijkstellen (aan)
to put on a par (with)
iets aan iem. toekennen [toewijzen]
to award sb. sth.
iets doen aan iets
to do something about sth.
toebehoren aan
to belong to
toeschrijven (aan)
to owe
vasthouden aan
to stick with
wennen aan
to get used to
to become accustomed to
werken aan iets
to work on sth.
gebrek {het} aan
lack of
aan de / het {prep}
on the
aan de rechterkant {adv}
on the right-hand side
aan de universiteit {adv}
at university
nauw verwant aan ...
closely related to ...
te wijten aan
due to
(zich) vastklampen aan
to cling to
aan gruzelementen slaan
to shatter
aan iem. gewaagd zijn
to match up to sb.zeg.
aan land gaan
to disembark
aan sport doen
to play a sportsport
aan wal gaan
to disembark
aan zichzelf werken
to refine oneself
aandacht besteden (aan)
to pay attention (to)
zich houden aan
to abide
zich vastklampen (aan)
to cling (to)
aan de andere kant {adv}
on the other side
aan de vooravond van ...
on the eve of ...
Alle hens aan dek!
All hands on deck!naut.
iem. geeft de voorkeur aan
sb. prefers
niet aan zee grenzend {adj}
landlockedgeogr.
Tegenpolen trekken elkaar aan.
Opposites attract.spreekw.
urenlang (aan een stuk) {adv}
for hours (on end)
aan de kook raken
to boil
een hekel aan iem./iets hebben
to hate sb./sth.
iem. aan de haak slaan
to hook sb. [coll.] [to find a love partner]
te danken hebben aan
to owe
ten goede komen aan
to benefit
zich aan iets schuldig maken
to be guilty of sth.
Rostov aan de Don {het}
Rostov-on-Dongeogr.
Aan de vruchten kent men den boom.
A tree is known by its fruit.spreekw.
Als een oude schuur brandt, is er geen blussen aan.
[If an old person falls in love, there's no stopping him. Literally: If an old barn catches fire, it's hard to put out the fire]spreekw.
Het geld groeit niet aan de bomen.
Money doesn't grow on trees.spreekw.
Trek het je niet aan!
Never mind!
Wat is er aan de hand?
What is going on?
zich te buiten gaan aan iets
to feast on sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Dutch-English online dictionary (Engels-Nederlands woordenboek) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement