All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EO   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Engels-Nederlands woordenboek

BETA Dutch-English translation for: van
  ëéïö...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Dutch Dictionary: van
afgeleid van ...
derived from ...taal.
afgezien van
... aside
afhankelijk van ...
depending on ...
driekwart van ...
three quarters of ...
three fourths of ... [esp. Am.]
van ... tot
from ... to
van tevoren {adv}
beforehand
in advance
afhangen (van)
to depend (on)
afleiden van
to derive from
afweten van
to know about
to have knowledge of
bekomen van iets
to recover from sth.
houden van
to love
to like
to care for
to be fond of
door middel van {prep}
through
by means of
in opdracht van
in commission of
in plaats van {adv}
instead
instead of
naar aanleiding van {prep} <n.a.v.>
as a result of
onder auspiciën van ...
under the auspices of ...
op grond van {prep}
owing to
on account of
overtuigd van zichzelf {adj}
confident
storting van afval
disposal
ten aanzien van {prep}
in respect of
with regard to
with respect to
ten zuiden van ...
to the south of ...
ter hoogte van {prep} <t.h.v.>
near
uit hoofde van {prep}
on account of
van de voorstad {adj}
suburban
Van harte bedankt!
Cordial thanks!
vlug van begrip {adj}
quick-witted
bang zijn van
to be afraid of
gebruik maken van
to make use of
genoeg hebben van
to be tired of
niet houden van
to dislike
van dienst zijn
to be on duty
van plan zijn
to intend
van standplaats veranderen
to relocate
van streek zijn
to be upset
zich ontdoen van
to shed [get rid of]
zich onthouden van
to abstain from
algoritme {de} {het} van Euclides
Euclidean algorithmwisk.
Baai {de} van Fundy
Bay of Fundygeogr.
dolfijn {de} van Fraser [Lagenodelphis hosei]
Sarawak dolphinzoöl.
Fraser's dolphinzoöl.
dolfijn {de} van Peale [Lagenorhynchus australis]
Peale's dolphinzoöl.
(Peale's) black-chinned dolphinzoöl.
Eratosthenes {de} van Cyrene
Eratosthenes of Cyrenegesch.
Gemenebest {het} van Naties
Commonwealth of Nationspol.
Golf {de} van Aden
Gulf of Adengeogr.
Golf {de} van Akaba
Gulf of Aqabageogr.
Golf {de} van Alaska
Gulf of Alaskageogr.
Golf {de} van Amundsen
Amundsen Gulfgeogr.
Golf {de} van Bengalen
Bay of Bengalgeogr.
Golf {de} van Biskaje
Bay of Biscaygeogr.
Golf {de} van Californië
Gulf of Californiageogr.
Golf {de} van Campeche
Bay of Campechegeogr.
Golf {de} van Carpentaria
Gulf of Carpentariageogr.
Golf {de} van Fonseca
Gulf of Fonsecageogr.
Golf {de} van Guinee
Gulf of Guineageogr.
Golf {de} van Khambhat
Gulf of Khambhatgeogr.
Golf {de} van Kutch
Gulf of Kutchgeogr.
Golf {de} van Mexico
Gulf of Mexicogeogr.
Golf {de} van Moro
Moro Gulfgeogr.
Golf {de} van Oman
Gulf of Omangeogr.
Golf {de} van Suez
Gulf of Suezgeogr.
Golf {de} van Thailand
Gulf of Thailandgeogr.
Golf {de} van Tonkin
Gulf of Tonkingeogr.
Hoek {het} van Holland
Hook of Hollandgeogr.
Hof {de} van Eden
Garden of Edenbijbel
Kamer {de} van Koophandel <KvK>
chamber of commerce
Meer {het} van Shkodër
Lake Skadargeogr.
onzekerheidsrelatie {de} (van Heisenberg)
(Heisenberg) uncertainty principlefys.
orde {de} van grootte
magnitude
ouden {mv} van dagen
the elderly
raad {de} van bestuur
board of directors
raad {de} van commissarissen
supervisory board
schaal {de} van Richter
Richter scalegeol.
Straat {de} van Gibraltar
Strait of Gibraltargeogr.
Verdrag {het} van Lissabon
Treaty of Lisbonpol.
vrijheid {de} van meningsuiting
freedom of speech
witwassen {het} van geld
money laundering
Zee {de} van Azov
Sea of Azovgeogr.
Zee {de} van Halmahera
Halmahera Seageogr.
Zee {de} van Marmara
Sea of Marmarageogr.
Zee {de} van Ochotsk
Sea of Okhotskgeogr.
zeeën {mv} van tijd
a vast amount of time
aan de vooravond van ...
on the eve of ...
Ik denk van niet.
I don't think so.
Ik hou van jou.
I love you.
in de buurt van {prep}
near
in de nasleep van ...
in the wake of ...
in de omgeving van {prep}
near
in staat van oorlog
in a state of war
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Dutch-English online dictionary (Engels-Nederlands woordenboek) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers