All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   IS   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: a
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: a

a
një
a little
pak
diçka {adv}
a month [per month]
në muaj {adv}
a week ago
para një jave {adv}
a year ago
vjet {adv}
as a consequence
si pasojë
rrjedhimisht {adv}
si rrjedhojë {adv}
Call a doctor!
Thirr një doktor!
for a while
për pak kohë
from a distance
nga larg {adv}
in a frenzy
furishëm {adv}
in a mess
lyç {adv}
në rrëmujë {adv}
in a muddle
lyç {adv}
in a rage
me tërbim {adv}
in a rush
sidokudo {adv}
not a bit
asnjë grimë
showing a deficit [postpos.]
deficitar {adj}
under a spell [postpos.]
i/e magjepsur {adj}
Wait a moment!
Prit pak!
What a pity!
Sa gjynah!
within a week
brenda një jave
without a doubt
pa dyshim {adv}
to ask a question
bëj pyetje
to attend a meeting
mar pjesë në miting
to bind a book
lidh një libër
to botch a work [coll.]
e bëj llum një punë
to break a safe
vjedh në kasafortë
to bungle a work
e bëj llum një punë
to cast a vote
votoj
to catch a cold
ftohem
to commit a crime
kryej një krim
to confer a diploma
diplomoj
to deliver a baby
ndihmoj lindjen e një fëmije
to deliver a speech
mbaj fjalim
to dethrone a king
rrëzoj nga froni një mbret
to dial a number
i bie një numri
to dissect a cadaver
hap një kufomë
to drop a line
i çoj fjalë
to earn a living
siguroj mjetet e jetesës
to endorse a bill
xhiroj një kambial
to exhume a corpse
nxjerr një kufomë nga dheu
to fight a duel
bëj duel
to fly a kite
ngre një katana
to form a coalition
formoj një koalicion
to fulfil a duty [Br.]
kryej një detyrë
to fulfill a duty [Am.]
kryej një detyrë
to get a haircut
qethem
to give a cry
lëshoj një britmë
to give a hand
ndihmoj
jap një dorë
to give a lecture
jap një leksion
to grant a request
plotësoj një kërkesë
to gut a fish
gushis peshkun
to have a rest
çlodhem
to have a seizure
më bie apopleksia
to hold a plebiscite
bëj një plebishit
to hold a record
mbaj një rekord
to keep a journal
mbaj ditar
to keep a secret
mbaj një sekret
to launch a ship
lëshoj vaporin
to lay a trap
ngreh kurth
to light a cigarette
ndez një cigare
to lose a bet
humbas bastin
to lose a case
humbas një gjyqdrejt
to make a distinction
bëj dallim
to make a mess
bëj rrëmujë
to make a mistake
lajthis
to make a request
bëj lutje
to master a language
zotëroj një gjuhë
to moor a vessel
lidh me kavo një anije
to mount a horse
ia hipi kalit
to pass a bill
miratoj një ligj
to perpetrate a crime
kryej një krim
to play a tune
luaj një melodi
to plug a hole
zë një vrimë me tapë
to prescribe a cure
jap një kurë
to receive a letter
marr një letër
to release a prisoner
liroj një të burgosur
to remit a receipt
lëshoj një dorë
to renew a contract
përsëris një kontratë
to repair a machine
meremetoj një makinë
to rescind a contract
anulloj një kontratë
to reserve a room
rezervoj një dhomë
to reserve a seat
mbaj një vend
to ride a horse
kalëroj
to run a risk
rrezikoj
to satisfy a demand
plotësoj një kërkesë
to scale a fish
i heq luspat peshkut
to score a goal
bëj një golsport
to set a trap
ngren një grackë
to settle a debt
laj borxhin
to skip a class
iki nga ora e mësimit
to smell a flower
i marr erë një luleje
to squeeze a lemon
shtrydh një limon
to start a quarrel
hyj në sherr
to take a bath
bëj banjë
to take a nap
dremis
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement