All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: for
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: for

for
për {prep}
mbasi {conj}
except for
me përjashtim të {prep}
for example
për shembull {adv}
for example <e.g.>
si bie fjala {adv}
for generations
brez pas brezi {adv}
for instance
për shembull {adv}
for instance <f.i.>
si bie fjala {adv}
for nothing
më kot
What for?
Për ç'arsye?
to account for
shpjegoj
jap llogari
to long for
kam dëshirë të
to long for sth.
dëshirohem për diçke
to look for
kërkoj
to vote for sb.
votoj për dikë
as for me
sa për mua
blow for blow
dhëmb për dhëmb
fit for ploughing [postpos.] [Br.]
i lërueshëm {adj}
fit for plowing [postpos.] [Am.]
i lërueshëm {adj}
for a while
për pak kohë
for all that
megjithatë {adv}
for God's sake
për hir të zotit
for his sake
për hir të tij
for my sake
për hir tim
për hatrin tim
for that reason
prandaj {adv}
tit for tat
dhëmb për dhëmb
word for word
germë për germë
to ask for pardon
kërkoj të falur
to call for help
kërkoj ndihmë
to dance for joy
hidhem përpjetë nga gëzimi
to give sb. sth. for keeps
i fal dikujt diçka
to jump for joy
kërcej nga gazi
to look for work
kërkoj punë
to make room for sb.
i hap vend dikujt
to play for time
përpiqem të fitoj kohë
to plead for mercy
kërkoj mëshirë
to sit in for sb.
zëvendësoj dikë
to stand surety for sb.
bëhem dorëzanë për dikë
to take sth. for granted
e quaj të sigurt diçka
to want for nothing
asgjë nuk më mungon
good-for-nothing
humbameno {f}
thirst for knowledge
kërshëri {f}
for a short time
për pak kohë {adv}
for his own good
për të mirën e tij
for lack of time
për mungesë kohe
for the sake of
për hatrin e {prep}
to fight for an ideal
luftoj për një ideal
to go for a walk
shëtit
dal shëtitje
to have a knack for sth.
jam i prerë për diçka
to make a request for
bëj një kërkesë për
to put forward for discussion
shtroj për diskutim
to work for a living
punoj për të jetuar
I have a reservation (for a room).
Kam një rezervim (për një dhomë).
Isn't there anything left for us?
S'ka mbetur gjë për ne?
Pardon me for being late.
Më falni për vonesën.
There is nothing more for me to do.
S'më mbetet të bëj gjë tjetër.
This money will last us for a month.
Këto para na mjaftojnë për të gjithë muajin.
We had guests for dinner.
Patëm miq për darkë.
What do you do for a living?
Çfarë pune bëni?
to be in the mood for
kam dëshirë të
to do sth. for the hell of it
bëj nga e keqja diçka
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement