All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: in
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
in
në {prep}
in abeyance
në pritshmëri
in all
gjithsej {adv}
in detail
hollësisht {adv}
me hollësi
in disarray
në rrëmujë
in disorder
në rrëmujë {adv}
in earnest
përnjimend {adv}
in effect
efektivisht {adv}
in evidence
në evidencë
in exile
në mërgim
in flames
në flakë
in front
karshi {adv}
in general
në përgjithësi {adv}
in Greek
greqisht {adv}gjuha
in Italian
italisht {adv}
in length
gjatas {adv}
in love [postpos.]
i/e dashuruar {adj}
in midair
pezull {adv}
in pairs
për dy
in parallel
krahas {adv}
in passing
kalimthi {adv}
in private
privatisht {adv}
në intimitet {adv}
in public
botërisht {adv}
in reality
në të vërtetë
in reverse
prapi {adv}
in Romanian
rumanisht {adv}gjuha
in stages
me faza
in vain
më kot {adv}
to cash in
arkëtoj
to chime in
pajtohem
to confide in sb.
i hapem dikujt
to crawl in
hyj zvarrë
to delight in
kënaqem
to get in [enter]
hyj
to give in
gjunjëzohem
to go in
hyj
futem
to hand in
dorëzoj
to let sb. in
lë dikë të hyjë
to put in
kall
to result in
rezultoj në
përfundoj në / me
to rush in
hyj me vrap
to sneak in
hyj fshehurazi
absorbed in thought
i zhytur në mendime
dressed in rags
veshur me lecka {adj}
in a frenzy
furishëm {adv}
in a mess
lyç {adv}
në rrëmujë {adv}
in a muddle
lyç {adv}
in a rage
me tërbim {adv}
in a rush
sidokudo {adv}
in accord with
në marrëveshje me {prep}
in accordance with
në pajtim me {prep}
në përputhje me {prep}
in addition to
për më tepër {prep}
in any case
gjithsesi {adv}
sidoqoftë {adv}
in any way
në çdo mënyrë
in broad daylight
në mes të ditës
in chronological order
sipas rendit kronologjik
in cold blood
me gjakftohtësi
in comparison with
në krahasim me {prep}
in conformity with
në pajtim me {prep}
in favor of [Am.]
në favor të
in favour of
në favor të
in front of
para {prep}
kundrejt {prep}
in full swing
në vrullin më të madh
in good time
në kohën e duhur
in honor of [Am.]
për nder të
in honour of [Br.]
për nder të
in lieu of
në vend të {prep}
in mint condition
si i ri {adj}
in my absence
në mungesën time
in my memory
në kujtesën time
in no way
kurrsesi {adv}
in opposition to
në kundërshtim me {prep}
in order that
në mënyrë që
in order to
me qëllim që
in our midst
në mes tonë
in regard to
karshi {prep}
in relation to
karshi {prep}
in some measure
deri në një farë mase
in spite of
pavarësisht nga kjo {prep}
in that manner
ashtu {adv}
asisoj {adv}
in the afternoon
pas dreke {adv}
in the beginning
fillimisht {adv}
in the end
në fund {adv}
in the evening
mbrëma {adv}
in the future
paskëtaj {adv}
in the meantime
ndërkaq {adv}
ndërkohë {adv}
in the past
dikur {adv}
in this manner
kësisoj {adv}
në këtë mënyrë
in this way
kësodore {adv}
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement