All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: of
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: of

of
{prep}
because of
me {prep}
për shkak të {prep}
devoid of
pa {prep}
instead of
në vend të {prep}
of course
domosdo {adv}
sigurisht {adv}
patjetër {adv}
natyrisht {adv}
outside of
jashtë {prep}
ahead of time
para kohe
para afatit {adv}
all kinds of
gjithfarë
all sorts of
gjithfarë
by means of
me anë të {prep}
free of charge
falas {adv}
full of courage
plot kurajë
full of glory
plot lavdi
lavdiplotë {adj}
full of hope
me shpresë
full of life
plot jetë
in favor of [Am.]
në favor të
in favour of
në favor të
in front of
para {prep}
kundrejt {prep}
in honor of [Am.]
për nder të
in honour of [Br.]
për nder të
in lieu of
në vend të {prep}
in spite of
pavarësisht nga kjo {prep}
made of leather [postpos.]
i/e lëkurtë {adj}
made of wool
i/e leshtë {adj}
of all sorts
nga të gjitha llojet
of any kind
të çdo lloji
i çdollojshëm {adj}
i çfarëdoshëm {adj}
of average intelligence
me zgjuarësi mesatare
of considerable importance
me rëndësi shumë të madhe
of dark complexion [postpos.]
ezmer {adj}
of ill repute
me nam të keq
of that sort
asisoj {adv}
of this kind
të këtij lloji
of two years [postpos.]
dyvjeçar {adj}
on account of
për shkak të {prep}
on behalf of
në emër të {prep}
on top of
në krye të {prep}
out of breath
pa frymë
out of danger
jashtë rrezikut
out of fashion [postpos.]
i/e demoduar {adj}
out of friendship
pë miqësi
out of ignorance
nga injoranca
out of order
jashtë përdorimit
out-of-date
i dalë mode {adj}
out-of-doors
jashtë {adv}
some of them
disa prej tyre
void of sense
pa kuptim
What kind of ... ?
Çfarë lloji ... ?
worthy of praise
që meriton të lavdërohet
to be fond of
kam qejf
to be jealous of sb.
e kam haset dikë
to be of assistance
jap ndihmë
to catch sight of
shoh
to coax sth. out of sb.
ia marr me lakja e kandisje diçka dikujt
to get rid of
heq qafe
to keep clear of sb.
i rri larg dikujt
to make fun of
tallem me
mahis [fig.]
to make fun of sb.
tall dikë
to make mention of sth.
zë në gojë diçka
to make use of
shfrytëzoj
to speak ill of sb.
flas keq për dikë
to take care of
kujdesem
kujdesohem
to take care of sb.
tregoj kujdes për dikë
to take leave of sb.
lë shëndenë dikujt
to think highly of sb.
mendoj mirë për dikë
kam konsideratë për dikë
to think ill of sb.
mendoj keq për dikë
to think little of sth.
s'i jap rëndësi diçkaje
absence of mind
hutim {m}
act of God
akt {m} madhor
article of clothing
veshje {f}
beast of burden
kafshë {f} pune
bill of exchange
kambial {m}
bill of fare
lista {f} e gjellëve
bill of sale
aktshitje {f}
board of directors
drejtori {f}
bonds {pl} of friendship
lidhje {f} miqësie
bouquet of flowers
tufë {f} me lule
closing of accounts
mbyllje {f} e llogarive
conflict of interests
luftë {f} interesash të kundërta
crust of bread
kore {f} buke
krodhë {f} buke
date of birth
datë {f} e lindjes
date of expiry
afat {m}
freedom of speech
liri {f} e fjalës
game of cards
lojë {f} me letra
garland of flowers
kurorë {f} lulesh
head of household
kryefamiljar {m}
head of household [female]
kryefamiljare {f}
head of state
kryetar {m} shteti
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement