All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: on
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: on

on
mbi {prep}
on [postpos.]
i/e ndezur {adj}
based on sth.
duke u bazuar në diçka
Come on!
Hajde!
keen on
i/e etur për {adj}
on average
mesatarisht {adv}
on credit
veresie {adv}
on foot
me këmbë {adv}
on Friday
të premten {adv}
on high
lart {adv}
on horseback
kaluar {adv}
on Monday
të hënën {adv}
on principle
parimisht {adv}
on purpose
enkas {adv}
on Saturday
të shtunën {adv}
on Sunday
të dielën {adv}
on Thursday
të enjten {adv}
on Tuesday
të martën {adv}
on Wednesday
të mërkurën {adv}
to count on
mbështetem te
to go on
vazhdoj
procedoj
to log on
lidhemkomp.
to put on
vesh
to rest (on)
mbështet (mbi)
to spy on sb.
përgjoj dikë
to wait on
shërbej
and so on
e kështu me rradhë
cash on delivery
më kundërpagesë
from now on
tash e mbrapa {adv}
off and on
me intervale
on account of
për shkak të {prep}
on behalf of
në emër të {prep}
on condition that
me kusht që
me konditë që
on favorable terms [Am.]
me kushte të leverdishme
on favourable terms [Br.]
me kushte të leverdishme
on one's merits
sipas meritave
on second thought
pasi u mendova mirë
on the chair
mbi karrige
on the contrary
përkundrazi {adv}
on the lakeside
buzë liqenit
on the left
majtas {adv}
on the right
djathtas {adv}
on the run
duke ikur
on the surface
sheshit {adv}
on the whole
në tërësi {adv}
on top of
në krye të {prep}
On what conditions?
Me ç'kondita?
to act on sb.'s advice
veproj sipas këshillave të
to be on strike
jam në grevë
to give on credit
jap me kredi
to go on foot
eci më këmbë
to go on strike
bëj grevë
shpall grevë
to keep on doing sth.
vazhdoj të bëj diçka
to keep tabs on sb.
ruaj çfarë bën dikush
to lean on sb.'s arm
mbështetem në krahun e dikujt
to take pity on sb.
kam mëshirë për dikë
attempt on sb.'s life
atentat {m}
play on words
lojë {f} fjalësh
sale on credit
shitje {f} me kredi
flat on one's stomach
barkas {adv}
hopping on one foot
këmbëcingthi {adv}
It looks ... on you.
Të tregon ... .
on an empty stomach
esëll {adv}
on the left side
në të mëngjër {adv}
on the next page
në faqen tjetër
on the right side
nga krahu i djahtë
on their way home
ndërsa ishin duke shkuar në shtëpi
The radio is on.
Radioja është e ndezur.
to be on one's guard
vigjiloj
to be on the stump
dal në tribunë
to cast a spell on sb.
marr mësysh dikë
to go on all fours
eci me këmbë e me duar
to hop on one foot
hidhem me një këmbë
to put on a mask
maskohem
to put on one's drawers
vesh të mbathurat
to turn on one's heels
kthehem nga kam ardhur
to turn on the tap
hap rubinetin
It was enough to make one's hair stand on end.
Kjo t'i ngrinte flokët përpjetë.
on the first of March
më një mars
on the other side of
matanë {prep}
on the other side of the river
matanë lumit
The arch rests on two pillars.
Qemeri mbështetet mbi dy shtylla.
not to be on speaking terms with sb.
i mbaj mëri dikujt
to act on the spur of the moment
veproj si më thotë mendja në çast
to be on a par with sb.
jam baraz me dikë
to be on bad terms with sb.
e kam keq me dikë
to be on good terms with sb.
shkoj mirë me dikë
to buy and sell on credit
blej e shes me kredi
to catch the ball on the bounce
kap topin në kërcim
to decide on a question on its merits
gjykoj një çështje në bazë të të mirave e të këqijave
to hang clothes on a clothesline
nder rroba në tel
to lay one's cards on the table
i hap letrat
to pass on the other side
kaloj matanë
On River Banks [poem]
Anës lumejve [Fan S. Noli]F
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement