All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: time
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: time

NOUN   a time | times
NOUN   time | -
VERB  to time | timed | timed
timing | times
time
hop {m}
kohë {f}
Time's up!
Kaloi koha!
to gain time
fitoj kohë
to keep time
mbaj kohënmuzike
to kill time
vras kohën
harvest time
koha {f} e korrjeve
lost time
kohë {f} e humbur
ahead of time
para kohe
para afatit {adv}
at any time
kurdoherë {adv}
kurdo qoftë {adv}
në çdo kohë
at no time
asnjëherë {adv}
at that time
asokohe {adv}
në atë kohë
at this time
në këtë kohë
from time immemorial
prej kohësh që nuk mbahen mend
in good time
në kohën e duhur
some time ago
para pak kohe {adv}
time and again
prapë e prapë {adv}
Time is money.
Koha është flori.
to pass the time
shkoj kohën
kaloj kohën
to play for time
përpiqem të fitoj kohë
to waste one's time
humbas kohën kot
a long time ago
në kohët e para {adv}
shumë kohë më parë {adv}
një herë e një kohë {adv}
a short time ago
qëparë {adv}
at the present time
në kohën tonë {adv}
at the proper time
në kohën e duhur {adv}
at the same time
njëkohësisht {adv}
njëjtën kohë {adv}
for a short time
për pak kohë {adv}
for lack of time
për mungesë kohe
from time to time
kohë pas kohe
in a short time
brenda një kohe të shkurtër {adv}
not at any time
asnjëherë {adv}
What time is it?
Sa është ora?
to come just in time
arrij në kohën e duhur
to take a long time
merr shumë kohë
in the course of time
me kalimin e kohës {adv}
Once upon a time there was ...
Na ishte njëherë ...
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement