All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Fjalor Anglisht-Shqip

BETA Albanian-English translation for: to
  ÇËçë...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Albanian Dictionary: to

to
te {prep}
tek {prep}
according to
sipas {prep}
addicted to
i/e varur nga
close to
afër {prep}
puq me {prep}
ndanë {prep}
conducive (to)
i favorshëm (për) {adj}
contrary to
në kundërshtim me {prep}
due to
për shkak të {prep}
near to
afër {prep}
next to
pranë {prep}
puq me {prep}
ought to
lispej
duhet të
duhej të
owing to
falë {prep}
prior to
përpara {prep}
prone to
i/e prirur për nga
to have to
duhet
to listen to
dëgjoj [bindem]
exposure (to)
ekspozim {m} (ndaj)
accustomed to work
i mësuar me punë
close to ruin
afër shkatërrimit
day to day
dita-ditës {adv}
Go to hell!
Në djall të vesh!
hand-to-hand
fytas {adv}
fytafyt {adv}
hard to please [postpos.]
nazeli {adj}
nazeqar {adj}
in addition to
për më tepër {prep}
in opposition to
në kundërshtim me {prep}
in order to
me qëllim që
in regard to
karshi {prep}
in relation to
karshi {prep}
it belongs to sb.
dikujt i përket
shoulder to shoulder
krah për krah
To your health!
Për shëndetin tuaj!
up to here
deri këtu {adv}
up to now [postpos.]
i gjertanishëm {adj}
up-to-date
modern {adj}
well-to-do
i/e pasur {adj}
to bring to perfection
perfeksionoj
to call to mind
kujtohem
sjell ndër mend
to cause to degenerate
degjeneroj
to come to grief
bie në mjerim
to come to pass
ndodh
to come to rest
ndalem
to come to terms
bie dakord
to commit to memory
fus në kujtesë
to correspond with / to
korrespondoj me
to dash sth. to pieces
bëj copë-copë diçka
to do harm to sb.
i bëj keq dikujt
to enable sb. to do sth.
i jap mundësi dikujt të bëjë diçka
to get used to
mësohem me
to go to meet sb.
dal të pres dikë
to go to pot [coll.]
e merr lumi
to go to sleep
shkoj të fle
to go to waste
shkon kot së koti
to look forward to sth.
pres me kënaqësi diçka
to lull to sleep
nanuris
to put to death
dënoj me vdekje
to put to shame
korit
to refuse to do sth.
kundërshtoj të bëj diçka
to restore to life
ringjall
to run counter to
kundërshtoj
to set sb. to work
e vë në lëvizje dikë
to subject sb. to torture
e vë në torturë dikë
to take kindly to sb.
më hyn në zemër dikush
to try to find
kërkoj
according to the law
sipas ligjit
Don't speak to me!
Mos më fol!
engaged (to be married)
i/e fejuar {adj}
filled to the brim
i mbushur rrafsh {adj}
from bad to worse
keq e me keq
from beginning to end
fillim e mbarim
nga fillimi deri në fund
from head to toe
nga koka te këmbët
from Monday to Friday
nga e hëna deri të premten {adv}
from month to month
muaj për muaj
from start to finish
fillim e mbarim
nga fillimi deri në fund
from time to time
kohë pas kohe
Give it to me.
Ma jep.
I have to go.
Më duhet të iki.
in order not to
me qëllim që të mos
It occurs to me ...
Më shkon në mendje të ...
It stands to reason.
Është afërmendsh.
Leave it to me.
Ma lërë mua.
Pleased to meet you.
Gëzohem që u njohëm.
Show it to me.
Ma trego.
that is to say
domethënë <d.m.th.>
To make matters worse, ...
Ç'është më e keqja, ...
up to the present [postpos.]
i gjertanishëm {adj}
to add zest to life
bën jetën më të gjallë
to affix a label to
etiketoj
to appeal to the masses
u bëj thirrje masave
to be bored to death
tërbohem nga mërzia
to be given over to sth.
jam i dhënë pas diçkaje
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Albanian-English online dictionary (Fjalor Anglisht-Shqip) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement