All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   IS   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: [fig.]
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: [fig.]

divine {adj} [also fig.]
божествен
foggy {adj} [also fig.]
мъглив [и прен.]метео.
infantile {adj} [also fig.]
инфантилен [и прен.]
infectious {adj} [also fig.]
заразителен [също и прен.]мед.
ironclad {adj} [fig.]
железен [строг] [прен.]
Jesuitical {adj} [also fig.]
йезуитски [тж. прен.]религ.
mountainous {adj} [fig.] [unusually large]
огромен
грамаден
rigid {adj} [fig.]
суров [прен.] [строг]
shallow {adj} [fig.]
повърхностен [човек, аргумент и пр.]
slimy {adj} [also fig.]
лигав [също и прен.]
stiff {adj} [also fig.]
твърд [който не се огъва] [и прен.]
stormy {adj} [also fig.]
бурен [и прен.]
succulent {adj} [of food] [also fig.]
апетитен [и прен.]
sultry {adj} [also fig.]
зноен [и прен.]
tempestuous {adj} [also fig.]
бурен [и прен.]
theatrical {adj} [also fig.]
театрален [също и прен.]
voracious {adj} [also fig.]
ненаситен [и прен.]
to besiege [also fig.]
обсаждам [несв.] [и прен.]военно
to decapitate sb./sth. [also fig.]
обезглавявам нкг./нщ. [несв.] [и прен.]
to devour sth. [also fig.]
поглъщам нщ. [и прен.] [несв.]
to engulf sth. [also fig.]
поглъщам нщ. [също и прен.] [несв.]
to erode sth. [also fig.]
ерозирам нщ. [св.] [несв.] [и прен.]
to erupt [volcano] [also fig.]
изригвам [вулкан] [несв.] [също и прен.]
to galvanise sb. [Br.] [fig.]
подбуждам нкг. [несв.]
to galvanize sb. [fig.]
подбуждам нкг. [несв.]
to poison sb./sth. [also fig.]
отравям нкг./нщ. [несв.] [и прен.]
to rot [also fig.]
гния [несв.] [и прен.]
to soften [also fig.]
омеквам [несв.] [и прен.]
army {noun} [also fig.]
армия {ж} [и прен.]военно
stain {noun} [also fig.]
петно {ср} [и прен.]
agony {noun} [also fig.]
агония {ж} [също и прен.]мед.
altar {noun} [also fig.]
олтар {м} [също и прен.]религ.
arena {noun} [also fig.]
арена {ж} [и прен.]
aristocracy {noun} [also fig.]
аристокрация {ж} [и прен.]
asset {noun} [fig.: useful quality]
ценно качество {ср}
balm {noun} [also fig.]
балсам {м} [също и прен.]козм.фарм.
bane {noun} [fig.]
проклятие {ср} [прен.]
beast {noun} [also fig.]
звяр {м} [и прен.]
blindness {noun} [also fig.]
слепота {ж} [и прен.]
brain {noun} [fig.]
ум {м}
ceiling {noun} [also fig.]
таван {м} [на стая] [също и прен.]
chapter {noun} <ch., chap.> [also fig.]
глава {ж} [от книга] [също и прен.]печатпубл.
collision {noun} [also fig.]
сблъсък {м} [също прен.]
colossus {noun} [also fig.]
колос {м} [и прен.]
исполин {м} [и прен.]
cornerstone {noun} [fig.]
крайъгълен камък {м}
epiphany {noun} [fig.]
прозрение {ср}
eruption {noun} [of a volcano] [also fig.]
изригване {ср} [на вукан] [също и прен.]
fervour {noun} [Br.] [fig.]
страст {ж}
filthy {noun} [also fig.]
мръсен [също и прен.]
fortress {noun} [also fig.]
крепост {ж} [и прен.]архит.ист.
foundation {noun} [also fig.]
фундамент {м} [и прен.]стр.
headache {noun} [also fig.]
главоболие {ср} [и прен.]
horizon {noun} [also fig.]
хоризонт {м} [също и прен.]геог.
horizon {noun} [fig.]
кръгозор {м}
hurdle {noun} [also fig.]
препятствие {ср} [и прен.]спорт
legion {noun} [also fig.]
легион {м} [и прен.]военно
lethargy {noun} [also fig.]
летаргия {ж} [и прен.]
madhouse {noun} [hist. or coll.] [also fig.]
лудница {ж} [и прен.]
magic {noun} [also fig.]
магия {ж} [също прен.]
вълшебство {ср} [и прен.]
чародейство {ср} [и прен.]
magnet {noun} [also fig.]
магнит {м} [също прен.]
marathon {noun} [also fig.]
маратон {м} [също и прен.]спорт
monster {noun} [also fig.]
чудовище {ср} [също и прен.]
morass {noun} [also fig.]
блато {ср} [и прен.]
nightmare {noun} [also fig.]
кошмар {м} [и прен.]
patrician {noun} [also fig.]
патриций {м} [и прен.]ист.
pigsty {noun} [also fig.]
кочина {ж} [и прен.]агр.
свинарник {м} [и прен.]агр.
rein {noun} [also fig.]
юзда {ж} [също и прен.]
salve {noun} [also fig.]
мехлем {м} [също и прен.]
scourge {noun} [fig.] [plague]
напаст {ж}
scrumptious {noun} [also fig.]
апетитен [за храна и прен.]
scum {noun} [coll.] [fig.] [pej.]
отрепки {мн} [на обществото] [пей.]
измет {м} [събирателно] [морално деградирали хора] [пей.] [прен.]
sea {noun} [also fig.]
море {ср}
sheen {noun} [fig.]
блясък {м} [прен.]
shepherd {noun} [also fig.]
пастир {м} [овчар] [и прен.]
springboard {noun} [also fig.]
трамплин {м} [и прен.]спорт
thirst {noun} [also fig.]
жажда {ж} [също прен.]
tragedy {noun} [also fig.]
трагедия {ж} [и прен.]лит.театр
vulture {noun} [also fig.]
лешояд {м} [също и прен.]орн.зоол.T
big-headed {adj} [fig.]
надменен
високомерен
to give away sth. [fig.] [disclose]
разкривам нщ. [несв.] [тайна и пр.]
to prop sb./sth. up [also fig.]
поддържам нкг./нщ. [несв.] [и прен.]
to push sb./sth. away [also fig.]
отблъсквам нкг./нщ. [несв.] [също и прен.]
to wipe sb. out [sl.] [also fig.]
убивам нкг. [разг.] [също и прен.]
short-sightedness {noun} [Br.] [also fig.]
късогледство {ср} [и прен.]мед.
to bite the dust [fig., coll.] [to die]
ритам камбаната [прен., разг.] [умирам]
to go off course [also fig.]
отклонявам се от курса [и прен.]
to take the floor [fig.]
вземам думата [fig.]
(quite) a character {noun} [fig.] [of a strange person]
(голям) чешит {м} [разг.] [странен човек]
apple of discord {noun} [also fig.]
ябълка {ж} на раздора [и прен.]мит.
The dust has settled. [fig.]
Нещата се уталожиха.
Тhe dust has settled. [fig.]
Ситуацията се избистри.
to strive against the stream [fig.]
плувам срещу течението [прен.]
to swim against the tide [fig.]
плувам срещу течението [прен.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement