All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: At
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: At

at {prep}
през
по [за време]
aimed at sth. {adj} {past-p}
насочен към нщ.
at all {adv}
въобще
изобщо
at home {adv}
вкъщи
у дома
at last {adv}
най-накрая
at least {adv}
поне
най-малко
барем [разг.]
at midday {adv}
на обяд
at midnight {adv}
в полунощ
at night {adv}
нощем
през ноща
at once {adv}
незабавно
to aim sth. at sb./sth.
насочвам нщ. към нкг./нщ. [несв.]
to gaze at sb./sth.
да се втренча в нщ./нкг. [св.]
to glare at sb.
гледам нкг. предизвикателно (гневно) [несв.]
to point sth. at sb./sth.
насочвам нщ. към нкг./нщ.
to sneer at sb.
присмивам се на нкг. [несв.]
to squint (at) sb./sth.
поглеждам (с присвити очи) нкг./нщ.
to stare at [sb. or sth.]
взирам се в [нкг. или нщ.]
гледам втренчено (вторачено) [нкг. или нщ.]
to tug at sth.
дърпам за нщ. [несв.]
at all times {adv}
по всяко време
at the back {adv}
отзад
at the library {adv}
в библиотеката
to fume at / over sth.
ядосвам се за нщ. [несв.]
at 9 o'clock sharp {adv}
точно в 9 часа
at half past eight {adv}
в осем и половина
at the same time {adv}
едновременно
в същото време
At first I was like big deal, but when ... [coll.]
Отначало си помислих голяма работа, но когато ... [разг.]
to be back at square one {expression}
започвам отново от нула/връщам се на изходна позиция (прен.)
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement