All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: I
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: I

PRON  I | me | my
we
NOUN   an I | Is
{pron}
аз
I'mma [used in place of "I am going to"] [Am.] [sl.]
аз ще
for instance {adv} <f.i.>
например
I agree.
Съгласен съм.
I am
аз съм
I'm sorry.
Съжалявам.
May I ... ?
Мога ли...?
that is <id est, i.e.>
тоест <т.е.>
I am OK.
Добре съм.
I am sorry.
Съжалявам.
I cannot do sth.
Не мога да правя нщ.
I come from ...
Аз съм от ...
I don't care.
Все едно ми е.
Не ме интересува.
I don't know.
Не знам.
I don't mind.
Нямам нищо против.
I don't understand.
Не разбирам.
I live in ...
Живея във ...
I love you.
Обичам те.
I would like...
Бих искал...
I'm all ears. [coll.]
Целият съм в слух.
I'm just kidding.
Само се шегувам.
May I introduce ...
Може ли да Ви представя ...
Baldwin I, Latin Emperor
Балдуин I, латински император на Константинополист.
I am from Austria.
Аз съм от Австрия.
I beg your pardon?
Моля, какво казахте?
I can not do sth.
Мога да не правя нщ.
I can't wait to ...
Нямам търпение да ...
I don't think so.
Не мисля така.
I'm a stranger here.
Чужденец съм.
Не съм от тук.
I'm not buying that. [idiom]
Не ти вярвам.
I'm on my way!
На път съм!
Тръгвам веднага!
At first I was like big deal, but when ... [coll.]
Отначало си помислих голяма работа, но когато ... [разг.]
Can I ask you some questions?
Мога ли да Ви задам няколко въпроса?
Can I take a message for him / her?
Може ли да му/ѝ предам нещо?
How do I get there?
Как да стигна дотам?
How much do I owe you?
Колко Ви дължа?
I am willing to bet
готов съм да се обзаложа
I don't feel like it.
Нямам желание.
I don't give a shit! [vulg.]
Hе ми пука! [вулг.]
I'm sorry, I didn't get / catch that.
Извинявайте, не разбрах.
Извинявайте, не можах да разбера.
Little did I know that ...
Изобщо не подозирах, че ...
What can I do for you?
Какво мога да направя за теб?
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement