|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: a
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: a

a
[неопределителен член]
a.m. [lat. ante meridiem]
преди обяд
autopilot {noun} <A/P>
автопилот {м}ави.
a bit {adv}
малко
a few {adj} {pron}
няколко
a little {adv}
малко
a lot {adv}
много
business administration {noun} <B.A., BA>
бизнес администрация {ж}образ.търг.
Los Angeles {noun} <L.A.>
Лос Анжелос {м}геог.
a couple of
няколко
a lot of {adv}
много
a quarter past
и петнайсет [време]
a quarter to
без петнайсет [време]
in a jiffy {adv} [coll.]
за нула време
in a moment {adv}
след малко
in a nutshell {adv}
накратко
What a pity!
Колко жалко!
with a shrug {adv}
вдигам рамене,повдигам рамене,все ми е едно
with a vengeance {adv}
здравата [разг.]
to alienate a client
загубвам клиент
to be a given
съм даденост [реалност]
to bum (a cigarette) [Am.] [sl.]
муфтя (цигара) [разг.]
to clog a horse
спъвам коня
to drop sb. a line
драсвам нкм. няколко реда
to give sb. a hug
прегръщам нкг. [несв.]
to give sth. a go [coll.]
пробвам (да направя) нщ. [несв.]
опитвам (да направя) нщ. [несв.] [неол.]
to grab a bite [Am.]
хапвам [несв.] набързо
to leave a trace
оставям следа
to make a decision
взимам решение
to pass a test
минавам тест
to pay a compliment
правя комплимент
to ride a bike
карам колело
to take a photograph
фотографирам
to take a shit [vulg.]
сера [несв.] [вулг.]
to thread a needle
вдявам игла
to walk a dog
разхождам куче
(quite) a character {noun} [fig.] [of a strange person]
(голям) чешит {м} [разг.] [странен човек]
a glass of water
една чаша вода
as soon as possible {adv} <a.s.a.p.>
възможно най-скоро
birds of a feather [people of the same kind]
от един дол дренки
I'm a stranger here.
Чужденец съм.
Не съм от тук.
Is he a student?
Той студент ли е?
to ring a bell {idiom}
напомням смътно за нкг./ нщ.
to create a new folder
създавам нова папкаинформ.
to have a crush on sb. [coll.]
влюбен съм в нкг.
to have a good eye
имам набито око
to have a thing for sb./sth. [coll.]
падам си по нкг./нщ. [разг.]
to leap to a conclusion
правя прибързан извод
to play a double game
играя двойна игра
to presume a great deal
въобразявам си много
to put a stigma on sb.
лепвам (позорно) петно на нкг.
to wait in a queue
чакам на опашка
a dream come true {noun}
сбъдната мечта {ж}
(as) cute as a button {adj}
много сладък [за бебе, дете и пр.]
A friend in need is a friend indeed.
Приятел в нужда се познава.
a language slightly resembles another language
един език леко прилича на друг език
after a set period of time {adv}
след определен период от време
And then, Heaven forbid ... you must become a salesman!
И тогава, да пази Господ ... трябва да станеш продавач!
Can I take a message for him / her?
Може ли да му/ѝ предам нещо?
dealing with the more tricky parts of a given language
разглеждане на по-трудните части на даден език
I don't give a shit! [vulg.]
Hе ми пука! [вулг.]
If you know such a person, have them drop me a line.
Ако познавате такъв човек, кажете му да ми пише.
once in a great while {adv}
(много) рядко
There is not a single soul on the streets.
Няма жива душа по улиците.
to a fare-thee-well {adv} [Am.] [coll.] [for maximum effect]
с все сила [усърдно]
to bank a commission/money {expression}
получавам комисионна/пари по банкова сметка
to smoke like a chimney
пуша като комин [разг.]идиом.
to write sb. off as a loser {expression}
отписвам нкг като загубеняк
to break out into a cold sweat
избива ме студена пот
to call a spade a spade
наричам нещата с истинските им именаидиом.
to check out of a hotel
напускам хотел
to evaluate to (a certain value)
изчислявам се до (някаква стойност)
to have a lot of time on one's hands
разполагам с много време
to rate sth. on a 5-star scale
оценявам нщ. по петзвездна скала
to sound like a stretch (coll.)
звучи като преувеличение
to take up a lot of time
отнемам много време
a movie with a twisted plot
филм със засукано действиеF
A Streetcar Named Desire [Tennessee Williams, film: Elia Kazan]
Трамвай „Желание“ [Тенеси Уилямс, филм: Елия Казан]театрфилмF
A Wild Sheep Chase [Haruki Murakami]
Преследване на дива овца [Харуки Мураками]лит.F
Once Upon a Time in the West [Sergio Leone]
Имало едно време на Запад [Серджо Леоне]филмF
Through a Glass Darkly [Ingmar Bergman]
Като в огледало [Ингмар Бергман]филмF
To Kill a Mockingbird [novel: Harper Lee, film: Robert Mulligan]
Да убиеш присмехулник [роман: Харпър Ли, филм: Робърт Мълиган]лит.филмF
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement