All Languages    |   EN   SV   IS   IT   RU   FR   RO   PT   HU   LA   NL   SK   HR   ES   BG   NO   FI   CS   DA   TR   PL   EL   SR   EO   |   SK   HU   FR   PL   NL   SQ   RU   NO   ES   SV   IT   DA   PT   CS   HR   RO   |   more ...

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: of
 АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: of
of {prep}
от
ahead of {adv}
преди
because of {prep}
заради
because of sth. {prep}
поради нщ.
of course {adv}
разбира се
естествено [прен.]
suggestive (of) {adj}
подтикващ (към)
to accuse sb. of sth.
обвинявам нкг. в нщ.
to conceive of sth.
представям си нщ.
to consist of sth.
съставен съм от нщ.
to notify sb. of sth.
уведомявам нкг. за нщ.
to rid sb. of sth.
освобождавам нкг. от нщ.
a couple of
няколко
a lot of {adv}
много
as of now
към настоящия момент [досега]
got rid of sb./sth. {past-p}
избавил се от нкг./нщ.
in front of {prep}
пред
in spite of {prep}
въпреки
lots of times
много пъти
out-of-date {adj}
стар [отживял]
what kind of
какъв [що за]
to be afraid of
страх ме е от
to be ashamed of
срамувам се от
to be full of sth.
напълнен съм с нщ.
to be proud of sb./sth.
гордея се с нкг./нщ.
to make fun of sb.
подигравам [присмивам] се на нкг.
area of application {noun}
област {ж} на приложение
Assumption of Mary {noun}
Успение {ср} Богородичнорелиг.
Bay of Biscay {noun}
Бискайски залив {м}геог.
block of flats {noun}
блок {м} [жилищен]
body of work {noun}
творчество {ср}изк.
clash of interests {noun}
сблъсък {м} на интереси
conflict of interests {noun}
конфликт {м} на интереси
contract of employment {noun}
трудов договор {м}проф.
date of birth {noun} <DOB, d.o.b.>
дата {ж} на раждане
fear of loss {noun}
страх {м} от загуба
Gulf of Bothnia {noun}
Ботнически залив {м}геог.
Gulf of Finland {noun}
Фински залив {м}геог.
hall of fame {noun}
зала {ж} на славата
leave of absence {noun}
отпуска {ж}проф.
length of service {noun}
трудов стаж {м}
letter of request {noun}
съдебна поръчка {ж}право
lots of fun {noun}
голямо забавление {ср}
Member of Parliament {noun} <MP>
депутат {м} [в Англия]пол.
Mother of God {noun}
Богородица {ж}религ.
Resurrection of Jesus {noun}
Възкресение {ср} Христоворелиг.
time of day {noun}
време {ср} (на деня)
Transfiguration of Jesus {noun}
Преображение {ср} Господнерелиг.
a glass of water
една чаша вода
Beware of the dog!
Пази се от кучето!
Out of the question!
Изключено!
to get the better of
надделявам над
to question the value of sth.
съмнявам се в стойността на нщ.
clouding of the lens {noun}
помътняване {ср} на лещата [на окото]мед.
community of property/acquests {noun}
режим {м} на общностправо
lack of common sense {noun}
неразсъдителност {ж}
lily of the valley {noun} [Convallaria majalis]
момина сълза {ж}бот.
separation of property/acquests {noun}
режим {м} на разделностправо
United States of America {noun}
Съединените Американски Щатигеог.
after a set period of time
след определен период от време
dealing with the more tricky parts of a given language
разглеждане на по-трудните части на даден език
Greed is the root of all evil.
Алчността е причината за всички злини.посл.
in the middle of nowhere
в най-затънтено мястоидиом.
Scoop the poop of your dog! [Br.] [coll.]
Почистете изпражненията на кучето си!
what, what kind/sort of
Какъв
Who's Afraid of Virginia Woolf? [Edward Albee]
Кой се страхува от Вирджиния Улф? [Едуард Олби]театр
to check out of a hotel
напускам хотел
to go through / have one's baptism of fire [idiom]
получавам бойно кръщение [идиом.]
to have a lot of time on one's hands
разполагам с много време
to have no [+ object] of my own
нямам мой собствен [+ предмет]
to solidify the understanding of the material
затвърдявам разбирането на материала
to take up a lot of time
отнемам много време
Exaltation of the Holy Cross {noun}
Въздвижение {ср} на Светия Кръст Господенрелиг.
back to top | home© 2002 - 2017 Paul Hemetsberger | contact
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers