|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   UK   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Английско-български речник

BETA English-Bulgarian translation for: the
  АБВГ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Bulgarian-English Dictionary: the

(the) absurd {noun}
абсурд {м}
(the) blues {noun}
блус {м}муз.танц
the Andes {noun}
Анди {мн}геог.
the Danube {noun}
Дунав {м}геог.
the US {noun}
САЩ {мн}геог.
the Welsh {pl}
уелсците {мн}етн.
the young {noun} [young people]
младеж {ж} [събир.] [младо поколение]
the same {pron}
същото
същият
еднакво
at the back {adv}
отзад
at the library {adv}
в библиотеката
behind the curtain
зад кулисите
behind the scene
зад кулисите
by the way {adv} <BTW>
между другото
in (the) winter {adv}
зиме
in the afternoon {adv}
следобед
in the altogether {adj} [coll.]
гол
in the evening {adv}
вечер
on the sly {adv}
крадешком
over the phone {adv}
по телефона
over the telephone {adv}
по телефона
The bill please!
Сметката, моля!
to the left {adv}
наляво
What's the catch?
Каква е уловката?
What's the damage? [coll.] [hum.]
Колко ми струва удоволствието? [колко пари дължа]идиом.
What's the point?
Какъв е смисълът?
Кому е нужно това? [това е безсмислено]
to bite the dust [coll.] {verb}
гушвам букета [разг.]
to bite the dust [fig., coll.] [to die] {verb}
ритам камбаната [прен., разг.] [умирам]
to call the police {verb}
извиквам полицията
to take the floor [fig.] {verb}
вземам думата [fig.]
Alexander the Great {noun}
Александър {м} Великиист.
John the Baptist {noun}
Йоан Кръстител {м}религ.
Pliny the Elder {noun}
Плиний {м} Стариист.лит.
Плиний {м} Старшиист.лит.
the Holy Spirit {noun}
Светият Дух {м}религ.
the Promised Land {noun}
Обетованата земя {ж}библ.
the ten commandments {noun}
десетте божи заповеди {мн}религ.
at the same time {adv}
едновременно
в същото време
Beware of the dog!
Пази се от кучето!
Curiosity killed the cat.
Любопитството не води към (нищо) добро.посл.
full to the brim {adj}
пълен догоре
good in the sack [esp. Am.] [coll.]
добър в леглото
on the large side {adj}
доста голям
Out of the question!
Изключено!
The concern is valid.
Загрижеността е основателна.
the day before yesterday {adv}
онзи ден
The dust has settled. [fig.]
Нещата се уталожиха.
the quicker the better
колкото по-бързо, толкова по-добре
to / on the left {adv}
откъм лявата страна
to / on the right {adv}
на дясно
What is the matter?
Какво става?
wise after the event
след дъжд качулка
to come onto the scene {verb}
излизам на сцената
to discharge sb. from (the) hospital {verb}
изписвам нкг. от болница
to get the better of {verb}
надделявам над
to go to the cinema {verb}
ходя [несв.] на кино
to go to the movies [Am.] {verb}
отивам [несв.] на кино
to leave in the lurch {verb}
изоставям в трудна ситуацияидиом.
to make the cut for sth. [coll.] {verb}
отговарям на изискванията за нщ.
to put on the table {verb}
слагам на масата
to question the value of sth. {verb}
съмнявам се в стойността на нщ.
to rise with the sun {verb}
ставам с петлите [прост.]идиом.
to rock to the core {verb}
разтърсвам из основи
to strive against the stream [fig.] {verb}
плувам срещу течението [прен.]
to swim against the tide [fig.] {verb}
плувам срещу течението [прен.]
clouding of the lens {noun}
помътняване {ср} на лещата [на окото]мед.
eclipse of the moon {noun}
лунно затъмнение {ср}астрон.
exception to the rule {noun}
изключение {ср} от правилото
pat on the back {noun}
потупване {ср} по гърба
slap in the face {noun} [also fig.]
плесница {ж} [и прен.]
small of the back {noun}
кръст {м} [място на гърба]анат.
After the feast comes the reckoning.
След пира идва сметката. (прен.)посл.
Can you tell me where the embassy is?
Можете ли да ми кажете къде е посолството?
dealing with the more tricky parts of a given language
разглеждане на по-трудните части на даден език
Greed is the root of all evil.
Алчността е причината за всички злини.посл.
in the middle of nowhere {adv}
в най-затънтено мястоидиом.
Let's take up the following example.
Нека [да] вземем следния пример.
On the off chance that ...
За малко вероятния случай, че ...
on the right-hand side {adv}
от дясната страна
Scoop the poop of your dog! [Br.] [coll.]
Почистете изпражненията на кучето си!
Speak of the devil (and the devil shows up)! [proverb] [hum.]
За вълка говорим, а той в кошарата!посл.
the butcher, the baker, (and) the candlestick-maker
Сульо и Пульо [всеки, кой да е]идиом.
The situation is under control.
Положението е под контрол.
There is not a single soul on the streets.
Няма жива душа по улиците.
to have the hots for sb. [Am.] [sl.]
падам си по нкг.
to hear sth. through the grapevine
научавам нщ. от слухове (клюки)
to spill the beans on sb./about sth. {idiom} [coll.]
разказвам (раздрънквам) всичко за нкг./за нщ.
to bang one's head against the wall {verb}
блъскам си главата в стената
to celebrate into the wee hours {verb}
празнувам до малките часове
to not have the balls (to do sth.) [sl.] {verb}
нямам смелостта (да направя нщ.)
to put sth. on the back burner [fig.] {verb}
отлагам нщ. [несв.]
to solidify the understanding of the material {verb}
затвърдявам разбирането на материала
to stack the odds in one's favor {verb}
нагласявам вероятността в своя полза
Exaltation of the Holy Cross {noun}
Въздвижение {ср} на Светия Кръст Господенрелиг.
Harry Potter and the Chamber of Secrets [Joanne K. Rowling]
Хари Потър и Стаята на тайните [Дж. К. Роулинг]лит.F
Harry Potter and the Half-Blood Prince [Joanne K. Rowling]
Хари Потър и Нечистокръвния принц [Дж. К. Роулинг]лит.F
Harry Potter and the Order of the Phoenix [Joanne K. Rowling]
Хари Потър и Орденът на феникса [Дж. К. Роулинг]лит.F
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Bulgarian online dictionary (Английско-български речник) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement