All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: Sb
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: Sb

sb. became
[někdo] se stal
sb. did
[někdo] udělal
sb. ought
[někdo] by měl [povinnost]
sb. shall
[někdo][povinnost]
sb. supposed
[někdo] se domníval
[někdo] předpokládal
sb./sth. is
je
sb./sth. was
[někdo] byl
sb. might
mohl by
to abandon sb./sth.
opustit k-o/co [dok.]
opouštět k-o/co [nedok.]
to abase sb.
degradovat k-o [dok.]
to abase sb./sth.
pokořit k-o/co [dok.]
to abash sb.
zastrašit k-o [dok.]
to acquit sb.
osvobodit [dok.] k-o
zprostit [dok.] k-o viny
to annoy sb.
otravovat k-o [nedok.]
to astonish sb.
ohromit k-o [dok.]
to belittle sb.
zastiňovat k-o [dok.]
to blackmail sb.
vydírat [nedok.] k-o
to bully sb.
zastrašit k-o [dok.]
to call sb. [on the telephone]
zavolat k-u [dok.]
to correct sb.
opravit k-o [dok.]
to crowd sb.
směstnat k-o [nedok.]
to curse sb./sth.
proklít [dok.] k-o/co
proklínat [nedok.] k-o/co
to deceive sb.
podvést k-o [dok.]
to defend sb./sth.
bránit [nedok.] k-o/co
to deter sb.
zastrašit k-o [dok.]
to discourage sb. [put sb. off]
odradit k-o [dok.]
to disinherit sb.
vydědit k-o [dok.]
to embrace sb.
obejmout k-o [dok.]
to employ sb.
zaměstnat k-o [dok.]
to engage sb.
najmout [dok.] (si)
zaměstnat [dok.] k-o
zaměstnávat [nedok.]
najímat [nedok.] (si)
angažovat [dok./nedok.]
to forestall sb./sth.
zabránit [dok.] k-u/č-u
to help sb.
pomoct k-u [dok.]
to hug sb.
obejmout k-o [dok.]
to hurt sb./sth.
zranit k-o/co [dok.]
to hush sb.
ukonejšit k-o [dok.]
to insult sb.
urazit k-o [dok.]
to intimidate sb.
zastrašit k-o [dok.]
to lull sb. [soothe sb.]
ukonejšit k-o [dok.]
to lure sb.
zlákat [dok.] k-o
to marry sb. [in case of a man]
oženit se [dok.] s kým
to marry sb. [in case of a woman]
vdát se [dok.] za k-o
to menace sb.
hrozit [nedok.] k-u
vyhrožovat [nedok.] k-u
to mollify sb. [soothe sb.]
ukonejšit k-o [dok.]
to notify sb.
vyrozumět k-o
to occupy sb.
zaměstnat k-o [dok.]
to offend sb.
urazit k-o [dok.]
to oppress sb.
utiskovat [nedok.] k-o
utlačovat [nedok.] k-o
to placate sb. [soothe sb.]
ukonejšit k-o [dok.]
to prefer sth./sb.
upřednostňovat k-o/co [nedok.]
to release sb.
vypustit [dok.] k-o
propustit [dok.] k-o
vypouštět [nedok.] k-o
propouštět [nedok.] k-o
to remind sb.
připomenout (k-u) [dok.]
to respect sb./sth.
brát ohledy [nedok.] na k-o/co
to soothe sb.
ukonejšit k-o [dok.]
to spot sb.
spatřit k-o [dok.]
to terrorize sb. [intimidate sb.]
zastrašit k-o [dok.]
to trick sb.
napálit k-o [dok.]
antimony {noun} <Sb>
antimon {m} <Sb>chem.
concerned with sb./sth. {adj}
týkající se k-o/č-o
dotýkající se k-o/č-o [např. činnosti]
for sb.'s sake {adv}
k-u kvůli
k-u k vůli
regarded (as sb./sth.) {adj}
pokládaný (za k-o,co)
to associate sb./sth. with sb./sth.
spojit (si) [dok.] k-o/co s kým/čím
spojovat (si) [nedok.] k-o/co s kým/čím
to blame (sb.) (for sth.)
vinit (k-o) (za co) [nedok.]
obvinit (k-o) (za co) [dok.]
obviňovat (k-o) (za co) [nedok.]
to blame sb. for
vinit k-o za [nedok.]
to deal with sb./sth.
řešit k-o/co
to drop sb. off [from a vehicle]
vysadit k-o [z auta] [dok.]
to face down sb.
zpražit k-o [pohledem] [dok.]
to hit sb. with sth.
udeřit k-o čím [dok.]
to hurl sth. at sb.
mrštit čím po kom [dok.]
to laugh at sb.
smát se k-u [nedok.]
to look after sb.
pečovat o k-o [nedok.]
postarat se o k-o [dok.]
starat se o k-o [nedok.]
to pine for sb.
smutnit po kom [nedok.]
to pull sb.'s leg
dělat si srandu z k-o [nedok.]idiom
to regard as sb./sth.
považovat za k-o/co [nedok.]
to rely on sb./sth.
spolehnout se [dok.] na k-o/co
spoléhat se [nedok.] na k-o/co
to run into sb.
potkat k-o [dok.]
to substitute sb./sth. for sb./sth.
nahradit [dok.] k-o/co za k-o/co
nahrazovat [nedok.] k-o/co za k-o/co
to sympathize with sb.
sympatizovat s čím [nedok.]
to take sb.'s advice
dát si [dok.] poradit od k-o
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement