|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: A
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: A

acceleration {noun} <a>
zrychlení {n}fyz.
a few
trocha
a little
trochu
a dip {noun} [sl.]
kapsář {m} [živ.] [zloděj]
a lot {noun}
množství {n}
a die-hard
staromilec {m}
Break a leg!
Zlom vaz!idiom
in a moment {adv}
hned
in a nutshell {adv}
v kostce
jedním slovem
stručně řečeno
quite a while {adv}
docela dlouho
What a pity!
To je ale škoda!idiom
within a week {adv}
během týdne
to avoid a question {verb}
vyhnout se otázce [dok.]
to cast a glance {verb}
pohlédnout [dok.]
to confirm a booking {verb}
potvrdit rezervaci [dok.]
to debunk a myth {verb}
vyvrátit [dok.] mýtus
to deliver a baby {verb}
porodit dítě [dok.]
to give sb. a lift {verb}
svézt k-o [dok.]
to give sb. a ring {verb}
ozvat se k-u [telefonicky] [dok.]
to give sth. a try [coll.] {verb}
prubnout něco [dok.] [ob.]
to hail a cab {verb}
zavolat taxi [dok.]
to have a shower {verb}
sprchovat se [nedok.]
to heat a room {verb}
vytápět pokoj [nedok.]
to hold a record {verb}
držet rekord [nedok.]
to make a choice {verb}
vybrat si [dok.]
to make a promise {verb}
slíbit [dok.]
dát slib [dok.]
to pass a law {verb}
schválit zákon [dok.]právo
to take a photograph {verb}
vyfotit [dok.]
to tell a lie {verb}
zalhat [dok.]
to throw a party [coll.] {verb}
pořádat oslavu [nedok.]
to turn a somersault {verb}
udělat salto [dok.]sport
a frank reply {noun}
upřímná odpověď {f}
a little while ago {adv}
před chvilkou
a vast number of
nespočet
for a reasonable price
za rozumnou cenu
Go fly a kite! [coll.]
Jdi do háje! [ob.]
I'm a stranger here.
Jsem zde cizí.
without (a / any) doubt {adv}
bezpochyby
nepochybně
have a think about sth. {verb}
zapřemýšlet [dok.] o čem/nad čím
to be expecting a child {verb}
čekat dítě [nedok.]
to create a breed of sth. {verb}
vyšlechtit [dok.] co
to do a disservice to sb. {verb}
prokázat k-u medvědí službu [dok.]idiom
to do sb. a good turn {verb}
udělat k-u dobrý skutek [dok.]
to fit like a glove {verb}
padnout jako ulitý [dok.]
to get into a car {verb}
nastoupit do auta [dok.]
to get on a train {verb}
nastoupit do vlaku [dok.]
to go for a walk {verb}
jít na procházku [nedok.]
to look up a word {verb}
vyhledat slovíčko [dok.]
to pass a judgement over sb. {verb}
vynést nad kým soud [dok.]právo
to put out a fire {verb}
uhasit oheň [dok.]
to refer to a source {verb}
odvolat se na zdroj [dok.]
to take a day off {verb}
vzít si den volna [dok.]
to take a long time {verb}
trvat dlouho [nedok.]
to take a step towards sb. {verb}
udělat krok směrem ke k-u [dok.]
a bunch of scallions {noun}
svazek {m} jarních cibulek
a nail in sb.'s coffin {noun} [fig.]
hřebík {m} do rakve [přen.]
hundredth of a second {noun}
setina sekundy {f}
party to a contract {noun}
smluvní strana {f}právo
thousandth of a second {noun}
tisícina {f} sekundy
A bird in hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti než-li holub na střeše.přís.
A drowning man will clutch at a straw.
Tonoucí se stébla chytá.přís.
A gap yawned between the rocks.
Propast zela mezi skalami.
A nod is as good as a wink.
Chytrému napověz, hloupého trkni.přís.
A penny saved is a penny gained.
Kdo šetří, má za tři.přís.
A rolling stone gathers no moss.
Devět řemesel, desátá bída.přís.
A word to the wise is sufficient.
Chytrému napověz, hloupého kopni.přís.
All that glitters is not a gold.
Není všechno zlato, co se třpytí.přís.
Birds of a feather flock together.
Vrána k vráně sedá.přís.
Can I take a message for her?
Mám jí něco vyřídit?
Can I take a message for him?
Mám mu něco vyřídit?
Every cloud has a silver lining.
Na všem zlém je něco dobrého.přís.
Fire is a good servant but a bad master.
Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán.přís.
Half a loaf is better than no bread.
Lepší něco než nic.přís.
I could eat a horse!
Mám hlad jako vlk!idiom
I want a decent explanation.
Chci rozumné vysvětlení.
Into every life a little rain must fall.
Není oblohy bez mráčků.přís.
Is there such a thing?
Je tam něco takového?
It is a matter of hours.
Je to jen otázka několika hodin.
It looks like a decent pub.
Vypadá to jako slušná hospoda.
It's a piece of cake!
To je hračka!idiom
It's only a matter of time (before ...)
Je to jen otázka času (, než ...)
Just let me have a look.
Nech mě se podívat.
Let's call it a day.
To je pro dnešek vše.
Love will find a way.
Láska si vždy cestu najde.přís.
One swallow does not make a summer.
Jedna vlaštovka jaro nedělá.přís.
poor as a church mouse {adj} [simile]
chudý jako kostelní myš
She was a woman of ample proportions.
Měla bujné tvary.
You can't tell a book by looking at its cover.
Nesuď knihu podle obalu.přís.
You have a keen eye.
Máš postřeh.
to go out on a limb {verb}
jít s kůží na trh [nedok.]
to go out on a limb [risk] {verb}
riskovat [nedok.]
to speak in a hoarse voice {verb}
chraptět [nedok.]
a good turn every day {noun}
dobrý skutek {m} denně
A Tale of Two Cities [Charles Dickens]
Příběh dvou městlit.F
A Wild Sheep Chase [Haruki Murakami]
Hon na ovcilit.F
Death of a Salesman [Arthur Miller]
Smrt obchodního cestujícíhodivadlolit.F
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement