All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: S
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: S

NOUN   an S | Ss
it's [it is]
to je
distance {noun} <s>
dráha {f}fyz.
south {noun} <S>
jih {m}geogr.
sulphur {noun} <S>
síra {f} <S>chem.
Let's go!
Jdeme!
to pull sb.'s leg
dělat si srandu z k-o [nedok.]idiom
to voice sb.'s anger
vyjádřit svůj hněv [dok.]
Aaron's rod {noun}
Aronův prut {m}
divizna {f}bot.
divizna {f} malokvětábot.
Abdim's stork {noun} [Ciconia abdimii]
čáp {m} simbilorn.
Adam's apple {noun}
ohryzek {m}anat.
adamovo jablko {n}anat.
attorney's clerk {noun}
koncipient {m}právo
Baird's tapir {noun} [Tapirus bairdii]
tapír {m} Bairdůvzool.
tapír {m} středoamerickýzool.
Balmer's formula {noun}
Balmerův vzorec {m}fyz.
butcher's shop {noun} [Br.]
řeznictví {n}
Chapman's zebra {noun} [Equus quagga chapmani]
zebra {f} Chapmanovazool.
children's home {noun}
dětský domov {m}
children's room {noun}
dětský pokoj {m}
Crawshay's zebra {noun} [Equus quagga crawshayi]
zebra {f} Crawshayovazool.
crow's feet {noun}
oční vrásky {f.pl}anat.
dentist's chair {noun}
zubařské křeslo {n}zub.
Douglas's squirrel {noun} [Tamiasciurus douglasii]
čikarí {m} Douglasůvzool.
dry cleaner's {noun}
chemická čistírna {f}
fool's mate {noun}
mat {m} bláznůhry
mat {m} hlupákůhry
Geoffroy's cat {noun} [Leopardus geoffroyi, syn.: Oncifelis geoffroyi]
kočka {f} slaništnízool.
Hermann's tortoise {noun} [Testudo hermanni]
želva {f} zelenavázool.
Montagu's harrier {noun} [Circus pygargus]
moták {m} lužníorn.
Mother's Day {noun}
Den {m} matek
Natterer's bat {noun} [Myotis nattereri]
netopýr {m} řasnatýzool.
Pharaoh's chicken {noun} [Neophron percnopterus]
sup {m} mrchožravýorn.
Verreaux's eagle {noun} [Aquila verreauxii]
orel {m} damaníorn.
orel {m} kaferskýorn.
orel {m} Verreauxůvorn.
women's restroom {sg} [Am.]
dámské toalety {f.pl}
for sb.'s sake {adv}
k-u kvůli
k-u k vůli
How's he doing?
Jak se mu daří?
How's it going? [informal]
Jak se máš?
It's my turn.
Jsem na řadě já.
It's true, honest!
Je to namouduši pravda!
It's your turn.
Jsi na řadě.
What's the catch?
Co se za tím skrývá?
What's your name?
Jak se jmenuješ?
with sb.'s own hand {adv}
vlastnoručně
to bite one's nails
kousat si nehty [nedok.]
to change one's mind
změnit názor [dok.]
to sound one's horn
zahoukat [dok.]
to take sb.'s advice
dát si [dok.] poradit od k-o
Bennett's tree-kangaroo {noun} [Dendrolagus bennettianus]
klokan {m} pralesnízool.
Hallowell's green mamba {noun} [Dendroaspis viridis]
mamba {f} zelenázool.
mamba {f} západoafrickázool.
Hartmann's mountain zebra {noun} [Equus zebra hartmannae]
zebra {f} Hartmannovézool.
International Women's Day {noun}
Mezinárodní den {m} žen
New Year's Eve {noun}
Silvestr {m}
St. Andrew's cross {noun}
ondřejský kříž {m}
East, west, home's best
Všude dobře, doma nejlépe.přís.
follow in sb's footsteps
jít stejnou cestou
on one's own behalf
vlastním jménem
out of one's mind {adj} [insane]
pomatený
to come into one's inheritance
nabýt dědictví
to make up one's mind
rozhodnout se [dok.]
to mind one's own business
hledět si svého [nedok.] [idiomatic]
to turn over in sb.'s grave [fig.]
obracet se v hrobě [přen.] [nedok.]idiom
a nail in sb.'s coffin {noun} [fig.]
hřebík {m} do rakve [přen.]
It's a piece of cake!
To je hračka!idiom
It's no use crying over spilt milk.
Je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem.přís.
It's only a matter of time (before ...)
Je to jen otázka času (, než ...)
It's the early bird that gets the worm.
Ranní ptáče dál doskáče.přís.
Let's call it a day.
To je pro dnešek vše.
There's no smoke without fire.
Není ohně bez kouře.přís.
When the cat's away the mice will play.
Když kocour není doma, myši mají pré.přís.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement