All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: The
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: The

the Alps {noun}
Alpy {f.pl}geogr.
the heavens {noun}
nebesa {n.pl}
at (the)
na
in the {prep}
v
on the {prep}
na
the same {pron}
to samé
all the same {adv}
stejně
around the corner {adv}
za rohem
at the moment
právě teď
at the moment {adv}
v tomto okamžiku
by the way {adv}
mimochodem
in the afternoon {adv}
odpoledne
in the evening {adv}
večer
in the meantime {adv}
mezitím
in the morning {adv}
ráno
in the mountains {adv}
na horách
on the contrary {conj}
na druhou stranu
on the left {adv}
vlevo
on the right {adv}
vpravo
round the corner {adv}
za rohem
round-the-clock {adj}
celodenní [nepřetržitý]
to the contrary {prep}
na druhou stranu
z druhé strany vzato
to the left {adv}
vlevo
to the right {adv}
vpravo
doprava
What's the catch?
Co se za tím skrývá?
to answer the phone
zvednout telefon [dok.]
to blow the fuse
vyhodit pojistky [dok.]
to break the law
porušit zákon [dok.]právo
to flush the toilet
spláchnout záchod [dok.]
to hit the bricks
jít do stávky [nedok.]
to honk the horn
zahoukat [dok.]
to lay the table
prostřít stůl [dok.]
to mow the lawn
sekat trávu [nedok.]
to run the household
vést domácnost [nedok.]
to tell the truth
říct pravdu [dok.]
mluvit pravdu [nedok.]
to the intent that
v tom smyslu, že
Alexander the Great {noun}
Alexandr {m} Velikýhist.
(as) for the rest
co se zbytku týče
all around the place {adv}
všude
As for the letter.....
Co se týká dopisu....
at the pinnacle of sth. {adv}
na vrcholu č-o
at the time when {conj}
když
Clothes make the man.
Šaty dělají člověka.přís.
in the first place {adv}
nejprve
in the middle of {prep}
uprostřed
in the same way {adv}
stejně
on the other hand {adv}
na druhou stranu
Out of the question!
Bez diskuze!
Bez diskuse!
state-of-the-art {adj}
nejmodernější
stipulated by the law {adj}
zakotvený v zákoněprávo
the day after tomorrow {adv}
pozítří
the day before yesterday {adv}
předevčírem
The die is cast.
Kostky jsou vrženy.idiom
The house is haunted.
V tom domě straší.
The same to you.
Tobě také.
This begs the question ...
To vyvolává otázku ...
What is the matter?
Co se děje?
Why all the haste?
Proč ten spěch?
to blow the whistle on sb.
udávat k-o [nedok.]
donášet na k-o [nedok.]
to bring down the government
svrhnout [dok.] vládupol.
to get off the track
odbočit od tématu [dok.]
to go to the mountains
jet na hory [nedok.]
to switch on the light
rozsvítit [dok.]
to turn on the light
rozsvítit [dok.]
back of the hand {noun}
hřbet ruky {m}
back of the head {noun}
týl {m}anat.
day of the week {noun}
den v týdnu {m}
division of the field {noun}
heroldské figura {f}herald.
session of the court {noun}
přelíčení {n}právo
A bird in hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti než-li holub na střeše.přís.
A gap yawned between the rocks.
Propast zela mezi skalami.
A word to the wise is sufficient.
Chytrému napověz, hloupého kopni.přís.
Don't cross the bridge till you come to it.
Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.přís.
I am none the wiser now.
Z toho nejsem o nic moudřejší.
It's the early bird that gets the worm.
Ranní ptáče dál doskáče.přís.
on the left-hand side {adv}
na levé straně
on the right-hand side {adv}
napravo
She had reached the pinnacle of her political career.
Dostala se na vrchol své politické kariery.
The dream has come true.
Sen se splnil.
The end justifies the means.
Účel světí prostředky.přís.
The heart rules the head.
Srdci člověk neporučí.přís.
The regulations stipulate the number of immigrants.
Nařízení určují počet imigrantů.
the tip of the iceberg
špička ledovce
They that sow the wind, shall reap the whirlwind.
Kdo seje vítr, sklízí vichřici.přís.
Too many cooks spoil the broth.
Příliš mnoho kuchařů zkazí kaši.
Příliš mnoho kuchařů zkazí polévku.
Čeho je moc, toho je příliš.přís.
up to the due date {adv}
do termínu splatnosti
What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over.
Co oko nevidí, to srdce nebolí.přís.
When the cat's away the mice will play.
Když kocour není doma, myši mají pré.přís.
to be in the mood for sth.
mít na něco chuť
mít na něco náladu
principal in the first degree {noun}
hlavní pachatel {m}právo
principal in the second degree {noun}
spolupachatel {m}právo
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland {noun}
Spojené království {n} Velké Británie a Severního Irskageogr.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement