All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: for
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: for

for {prep}
pro
aiming for sth. {adj}
snažící se o co
for example {adv} <e.g.>
na příklad
například <např.>
for free {adv}
zadarmo
for instance {adv} <f.i.>
například
for sb.'s sake {adv}
k-u kvůli
k-u k vůli
typical (for) {adj}
příznačný (pro)
what for
k čemu
what for {adv}
k čemu
to apply for
požádat o [dok.]
to ask for
požádat [dok.]
to blame (sb.) (for sth.)
vinit (k-o) (za co) [nedok.]
obvinit (k-o) (za co) [dok.]
obviňovat (k-o) (za co) [nedok.]
to blame sb. for
vinit k-o za [nedok.]
to care for
pečovat [nedok.]
starat se [nedok.]
to exchange (for)
vyměnit (za) [dok.]
měnit (za) [nedok.]
to long for
toužit po [nedok.]
to look for [expect]
očekávat [nedok.]
to look for [search, seek]
hledat [nedok.]
to pine for sb.
smutnit po kom [nedok.]
to provide (for)
poskytnout [dok.]
to register for sth.
zapsat se na co [dok.]
to stand for
zastupovat [nedok.]
to substitute sb./sth. for sb./sth.
nahradit [dok.] k-o/co za k-o/co
nahrazovat [nedok.] k-o/co za k-o/co
to volunteer (for)
přihlásit se jako dobrovolník k [dok.]
to wait for
čekat na [nedok.]
application (for) {noun}
požadavek {m} (na)
implication for sth. {noun}
důsledek {m} č-o
for each other {adv}
sobě navzájem
for services rendered
za poskytnuté služby
for what reason {adv}
proč
z jakého důvodu
just for once
jen jednou
Thanks for asking.
Díky za optání.
Tit for tat.
Jak ty ke mně, tak já k tobě.přís.
word for word
slovo od slova
contract for services {noun}
smlouva {f} o poskytnutí službyprávo
contract for work {noun}
smlouva {f} o díloprávo
lust for life {noun}
touha {f} po životě
(as) for the rest
co se zbytku týče
As for the letter.....
Co se týká dopisu....
for a reasonable price
za rozumnou cenu
for reasons of safety
z důvodů bezpečnosti
to go for a walk
jít na procházku [nedok.]
to go in for sports
sportovat [nedok.]sport
Can I take a message for her?
Mám jí něco vyřídit?
Can I take a message for him?
Mám mu něco vyřídit?
If ifs and ands were pots and pans there'd be no work for tinkers.
Kdyby byly ryby v řiti, nebylo by třeba rybníků. [vulg.]přís.
What can I do for you?
Co pro vás mohu udělat?
to be in the mood for sth.
mít na něco chuť
mít na něco náladu
contract for sale of goods {noun}
smlouva {f} o prodeji zbožíprávo
contract for sale of land {noun}
smlouva {f} o prodeji nemovitostiprávo
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement