|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: in
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
in {prep}
v
do
indium {noun} <In>
indium {n} <In>chem.
in addition {adv}
navíc
in advance
předem
in Afrikaans {adv} [the language]
afrikánskyling.
in arms
ozbrojenývoj.
in case {conj}
kdyby
in case ... {conj}
v případě, že ...
in charge {adj}
příslušný
in fact {adv}
opravdu
in general {adv}
obecně
in love {adj} [postpos.]
zamilovaný
in sips {adv}
po doušcích
in succession {adv}
následně
následovně
in the {prep}
v
in time {adv}
včas
in turn {adv}
zase
in vain {adv}
zbytečně
in writing {adv}
v písemné podobě
to believe (in) {verb}
věřit (v) [nedok.]
to drape in {verb}
zahalit do [dok.]
to go in {verb}
vejít [dok.]
to intervene in sth. {verb}
vmísit se [dok.] do č-o
to lay in sth. {verb}
zásobit se čím [dok.]
to leave in sth. {verb}
nevypustit co [dok.]
to move in {verb}
nastěhovat se [dok.]
to put in {verb}
zasouvat [nedok.]
to screw in {verb}
vešroubovat [dok.]
zašroubovat [dok.]
to wrap in {verb}
zahalit do [dok.]
take-in {noun}
ubytování {n}
I live in ...
Bydlím v ...
in a moment {adv}
hned
in a nutshell {adv}
v kostce
jedním slovem
stručně řečeno
in another direction {adv}
jinudy
in another way {adv}
jinudy
in any case {adv}
každopádně
in front of {prep}
před
in my days
za mých časů
in my opinion <IMO>
podle mého mínění
in order that {conj}
aby
in order to
aby
in other words {adv} <IOW>
jinými slovy
in that case
v tomto případě
in the afternoon {adv}
odpoledne
in the evening {adv}
večer
in the meantime {adv}
mezitím
in the morning {adv}
ráno
in the mountains {adv}
na horách
in my opinion <IMO> {verb}
podle mého názoru
to be in charge {verb}
odpovídat [nedok.]
to be in step {verb}
být v souladu [dok.]
to be interested in {verb}
zajímat se o [nedok.]
to keep in touch {verb}
zůstat ve spojení [dok.]
to take part in {verb}
účastnit se [dok.]
contract in force {noun}
účinná smlouva {f}právo
in-service training {noun}
doškolování {n}
sister-in-law {noun}
švagrová {f}
Bear that in mind!
Mysli na to!
in order not to {conj}
aby ne
in the first place {adv}
nejprve
in the middle of {prep}
uprostřed
in the same way {adv}
stejně
lame in one leg {adj}
chromý na jednu nohu
follow in sb's footsteps {verb}
jít stejnou cestou
to be in charge of sth. {verb}
mít na starost co
to fall in love with sb. {verb}
zamilovat [dok.] se do k-o
to go in for sports {verb}
sportovat [nedok.]sport
to turn over in sb.'s grave [fig.] {verb}
obracet se v hrobě [přen.] [nedok.]idiom
a nail in sb.'s coffin {noun} [fig.]
hřebík {m} do rakve [přen.]
A bird in hand is worth two in the bush.
Lepší vrabec v hrsti než-li holub na střeše.přís.
Can you see green in my eye?
Myslíš, že jsem včerejší?
How do you say ... in German / English?
Jak se řekne ... německy / anglicky?
to be in the mood for sth. {verb}
mít na něco chuť
mít na něco náladu
to speak in a hoarse voice {verb}
chraptět [nedok.]
principal in the first degree {noun}
hlavní pachatel {m}právo
principal in the second degree {noun}
spolupachatel {m}právo
In Search of Lost Time [Marcel Proust]
Hledání ztraceného časulit.F
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement