|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: of
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: of

of {prep}
z
because of {prep}
kvůli (k-u, č-u)
instead of {prep}
místo
irrespective (of sth.) {adv} [coll.]
bez ohledu (na co)
of course {adv}
samozřejmě
out of {prep}
mimo
regardless of {conj}
nazávisle na
regardless of sth.
bez ohledu na co
sth. consists of
[něco] se skládá z
symptomatic of sth. {adj}
příznačný pro co
to dream of sth. {verb}
snít [nedok.] o čem
to think of sth. {verb}
myslet [nedok.] na co
abandonement of sth. {noun}
opuštění {n} č-o
vzdání se {n} č-o
zřeknutí se {n} č-o
awareness of sth. {noun}
povědomí {n} o čem
spoonful of {noun}
lžička č-o {f}
because of her
kvůli ní
free of charge {adj}
bezplatný
free of charge {adv} <f.o.c., FOC> [postpos.]
zadarmo
in front of {prep}
před
limb of Satan
čertovo kvítko
oblivious of/to sth. {adj}
nevědomý si č-o
zapomněvší co [arch.]
on behalf of {prep}
jménem
out of order
mimo provoz
to be afraid of {verb}
mít strach z
to be proud of sth. {verb}
být hrdý na n-o
to be sure of sth. {verb}
být si jistý [čím]
to be tired of {verb}
být unaven z k-o,č-o
to consider of importance {verb}
zvážit důležitost [dok.]
to expect (of, from) {verb}
očekávat od [nedok.]
to get rid of sb./sth. {verb}
zbavit se k-o/č-o [dok.]
to run out of sth. [e.g. provisions] {verb}
dojít [dok.]
to take care of {verb}
pečovat o [nedok.]
[Czech] Collection of Laws {noun} <Coll.>
Sbírka {f} zákonů <Sb.>právo
adverb of manner {noun}
příslovce {n} způsobuling.
amount of time {noun}
trvání {n}
Bay of Pomerania {noun}
Pomořanský záliv {m}geogr.
breach of contract {noun}
porušení {n} smlouvyprávo
bunch of flowers {noun}
kytice {f}
burden of proof {noun}
důkazní {n} břemenoprávo
chest of drawers {noun}
komoda {f}nábytek
Chief of Police {noun} [Am.]
policejní prezident {m}
choice of cheese {noun}
výběr {m} sýra
circle of fifths {noun}
kvintový kruh {m}hud.
code of law {noun}
zákoník {m}právo
contract of carriage {noun}
přepravní smlouva {f}právo
contract of employment {noun}
pracovní smlouva {f}právo
contract of guaranty {noun}
smlouva {f} o ručeníprávo
contract of insurance {noun}
pojistná smlouva {f}právo
contract of lease {noun}
nájemní smlouva {f}právo
contract of sale {noun}
kupní smlouva {f}právo
economy of production {noun}
hospodárnost {f} výrobyhosp.
Eratosthenes of Cyrene {noun}
Eratosthenés {m} z Kyrényhist.
factor of safety {noun}
míra {f} zabezpečenosti
glass of water {noun}
sklenice {f} vody
lack of understanding {noun}
nedostatek {m} porozumění
letter of condolence {noun}
kondolence {f} [dopis]
list of publications {noun}
seznam {m} publikací
lust of conquest {noun}
dobyvačnost {f}
majority of shares {noun}
většinový podíl {m}
matter of principle {noun}
otázka {f} principu
Mount of Olives {noun}
Olivetská hora {f}
paraboloid of revolution {noun}
rotační paraboloid {m}mat.
pattern of damage {noun}
charakter {m} poškození
phenomenology of religion {noun}
fenomenologie {f} náboženstvífiloz.nábož.
philosophy of dialogue {noun}
filosofie {f} dialogufiloz.
philosophy of law {noun}
filosofie {f} právafiloz.právověd.
philosophy of mathematics {noun}
filosofie {f} matematikyfiloz.mat.věd.
philosophy of mind {noun}
filosofie {f} myslifiloz.
philosophy of religion {noun}
filosofie {f} náboženstvífiloz.nábož.věd.
place of work {noun}
místo {n} výkonu práce
point of view {noun}
úhel {m} pohledu
Prince of Wales {noun}
Princ {m} z Walesu
Principality of Wales {noun}
Knížectví {n} Wales
psychology of religion {noun}
psychologie {f} náboženstvínábož.psych.věd.
quantity of electricity {noun}
elektrický náboj {m}fyz.
rule of thumb {noun}
pravidlo {n} palce
Sea of Galilee {noun}
Galilejské jezero {n}bibl.geogr.
secrecy of correspondence {noun}
listovní tajemství {n}
secrecy of letters {noun}
listovní tajemství {n}
sense of taste {noun}
chuť {f} [smysl]
sense of touch {noun}
hmat {m}
sociology of religion {noun}
sociologie {f} náboženstvínábož.sociol.věd.
time of day {noun}
denní čas {m}
tin of food {noun}
konzerva {f}
turn of events {noun}
vývoj {m} událostí
a vast number of
nespočet
at the pinnacle of sth. {adv}
na vrcholu č-o
by word of mouth {adv}
ústně
for reasons of safety
z důvodů bezpečnosti
in the middle of {prep}
uprostřed
out of one's mind {adj} [insane]
pomatený
Out of the question!
Bez diskuze!
Bez diskuse!
state-of-the-art {adj}
nejmodernější
Take care of yourself!
Dej na sebe pozor!
Dávej na sebe pozor!
to be found guilty of {verb}
být shledán vinným zprávo
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement