All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-český slovník

BETA English-Czech translation for: sth
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Czech-English Dictionary: sth

amid sth. {prep}
uprostřed č-o
despite sth. {adv}
navzdory č-u
sb./sth. is
je
sb./sth. was
[někdo] byl
sth. ceases
[něco] končí
sth. means
[něco] znamená
to abandon sb./sth.
opustit k-o/co [dok.]
opouštět k-o/co [nedok.]
to abandon sth.
zanechat č-o [dok.]
vzdát se č-o [dok.]
zříci se č-o [dok.]
to abase sb./sth.
pokořit k-o/co [dok.]
to abate sth.
odečíst co [dok.]
zrušit co [dok.] [např. nařízení]
to achieve sth.
dosáhnout [dok.] č-o
to adapt sth. [e.g. a novel for the stage or screen]
zpracovat [dok.] [hru, knihu na film ap.]
přepracovat [dok.] [hru, knihu na film ap.]
adaptovat [dok./nedok.] [hru, knihu na film ap.]
to anchor sth.
ukotvit co [dok.]
to anticipate sth.
očekávat [nedok.] co
předvídat [nedok.] co
to attain sth.
dosáhnout č-o [dok.]
to break sth. [break off]
ulomit [dok.] co
odlomit [dok.] co
to commit sth. [crime etc.]
spáchat [dok.] co
dopustit se [dok.] č-o
to confess sth.
přiznat co [dok.]
to copy sth. [photocopy]
ofotit [dok.] co
okopírovat [dok.] co
to couple sth. [link]
spárovat [dok.] co
spojit [dok.] co [spárovat]
to create sth.
vytvořit [dok.] co
to curse sb./sth.
proklít [dok.] k-o/co
proklínat [nedok.] k-o/co
to decalcify sth.
odvápnit k-o [dok.]
to defend sb./sth.
bránit [nedok.] k-o/co
to develop sth.
budovat co [dok.]
to dip sth.
namočit co [dok.]
to dust sth.
zaprášit co [dok.]
to embed sth.
zakořenit co [dok.]
to encapsulate sth.
zapouzdřit co [dok.]
to entail sth.
znamenat pro co [nedok.]
to facilitate sth.
usnadnit [dok.] co
usnadňovat [nedok.] co
to flour sth.
posypat [dok.] co moukou
sypat [nedok.] co moukou
poprášit [dok.] co moukou
pomoučit [dok.] cogastr.
to forestall sb./sth.
zabránit [dok.] k-u/č-u
to glaze sth.
glazurovat co [dok.]
to hammer sth.
ukovat co [dok.]
to hurt sb./sth.
zranit k-o/co [dok.]
to imagine sth.
představit [dok.] si co
to obey sth. [orders etc.]
dodržovat co
řídit [nedok.] se čím
to omit sth.
vynechat co [dok.]
opominout co [dok.]
to overcome sth.
přenést se přes co [dok.]
to powder sth. [dust sth.]
zaprášit co [dok.]
to prefer sth./sb.
upřednostňovat k-o/co [nedok.]
to reason sth. [support with reasons]
odůvodnit [dok.] co
odůvodňovat [nedok.] co
to regret sth.
litovat [nedok.] č-o
to respect sb./sth.
brát ohledy [nedok.] na k-o/co
to salinise sth. [Br.]
zasolit co [dok.]
to salinize sth.
zasolit co [dok.]
to sort sth.
třídit [nedok.] co
roztřídit [dok.] co
to spill sth.
vylít [dok.] co
vysypat [dok.] co
rozlít [dok.] co
to spoil sth.
něco pokazit [dok.]
to steal sth.
ukradnout co [dok.]
to stipulate sth.
ujednat co [dok.]
vyhradit si co [dok.]
vymínit si co [dok.]
to test sth.
vyzkoušet něco [dok.]
to tighten sth.
utáhnout co [dok.]
to trace sth.
obkreslit [dok.] co
to translate sth. [from one language to another]
přeložit co [dok.]
to trim sth.
zastřihnout co [dok.]
to unravel sth. [a mystery]
rozluštit [dok.] co
rozřešit [dok.] co
to water sth. [plants]
zalít [dok.] [rostliny apod.]
aiming for sth. {adj}
snažící se o co
bound by sth. {adj}
vázaný čím
coincident (with sth.) {adj}
současný (s čím)
coincident with sth. {adj}
souběžný s čím
concerned with sb./sth. {adj}
týkající se k-o/č-o
dotýkající se k-o/č-o [např. činnosti]
consonant with sth. {adj}
shodný s čím
due to sth. {prep}
kvůli něčemu
exempt from sth. {adj}
vyňatý z č-o
nepodléhající č-u
irrespective (of sth.) {adv} [coll.]
bez ohledu (na co)
nonexempt from sth. {adj}
podléhající č-u
regarded (as sb./sth.) {adj}
pokládaný (za k-o,co)
regardless of sth.
bez ohledu na co
sth. consists of
[něco] se skládá z
symptomatic of sth. {adj}
příznačný pro co
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Czech online dictionary (Anglicko-český slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement