All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-dansk ordbog

BETA English-Danish translation for: in
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
Danish-English Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
built-in {adj}
indbygget
in addition {adv}
desuden
derudover
in advance {adv}
i forvejen
in advance
på forhånd
in all {adv}
tilsammen
in case
hvis
in conclusion {adv}
afslutningsvis
in fact {adv}
faktisk
in January {adv}
i januar
in operation
i drift
in particular {adv}
især
navnlig
in principle {adv}
principielt
in question {adj} [postpos.]
pågældende
in return
til gengæld
in sb.'s favor [Am.]
i ngns. favør
in sb.'s favour [Br.]
i ngns. favør
in service
i drift
in short
kort sagt
in stock
på lager
in the {prep}
i [+ best.f.]
in time {adv}
i tide
rettidig
rettidigt
in total {adv}
tilsammen
in writing {adv}
skriftligt
in-depth {adj}
dybtgående
to abound in sth. [mistakes, irregularities, etc.]
at vrimle med ngt. [med fejl, uregelmæssigheder etc.]
to live (in)
at bo (i)
to plug in
at stikke ind
to step in
at gå ind
at komme in
take-in
illusion {fk}
throw-in [football etc.]
indkast {n}sport
dressed in black
klædt i sort
in a hurry {adv}
i hast
in a moment {adv}
øjeblikkeligt
in a nutshell
i en nøddeskaltalem.
in ancient times {adv}
i oldtiden
in any case {adv}
i al fald
i alt fald
i alle fald
i hvert fald
i alle tilfælde
i hvert tilfælde
in broad daylight {adv}
ved højlys dag
in conflict with ...
i strid med ...
in front of {prep}
foran
in good faith {adv}
i god tro
in its entirety
i sin helhed
in my opinion <IMO>
efter min mening
in no case {adv}
under ingen omstændigheder
in one's teens {adv}
i teenageårene
in order to
til
in other words
med andre ord <m.a.o.>
in possession of
i besiddelse af
in quick succession
i hurtig rækkefølge
in recent years {adv}
i de seneste år
in relation to {prep}
i forhold til
i relation til
in search of ...
i søgen efter ...
in some cases {adv}
i nogle tilfælde
in some instances {adv}
i nogle tilfælde
in spite of {prep}
trods
på trods af
in the afternoon {adv}
om eftermiddagen
in the dark {adv}
i mørket
in the distance {adv}
i det fjerne
in the evening {adv}
om aftenen
in the future {adv}
i fremtiden
in the limelight {adv} [idiom]
i rampelyset [talemåde]
in the meantime {adv}
i mellemtiden
in the middle {adv}
midtpå
in the morning {adv}
om morgenen
in the past {adv}
i fortiden
in the sky {adv}
på himlen
på himmelen
rich in fish {adj} [postpos.]
fiskerig
to be in abeyance [temporarily disused]
at være stillet i bero
to bury oneself in sth. [books, work, grief etc.]
at begrave sig i ngt. [fig.] [at fordybe sig]
brother-in-law
svoger {fk}
daughter-in-law
svigerdatter {fk}
father-in-law
svigerfar {fk}
svigerfader {fk}
government in exile
eksilregering {fk}pol.
in-line engine
rækkemotor {fk}tek.
mother-in-law
svigermor {fk}
svigermoder {fk}
parents-in-law
svigerforældre {pl}
sister-in-law
svigerinde {fk}
son-in-law
svigersøn {fk}
in an A4 format {adv}
i A4-formatenhed
in the course of ...
i løbet af ...
in the long run {adv}
i det lange løb
in the long term {adv}
på lang / langt sigt
in the public interest {adv}
i offentlighedens interesse
in the short term {adv}
på kort sigt
in the wake of ...
i kølvandet på ...
living in the wild {adj} [postpos.]
vildtlevende [ubøj.]zool.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
English-Danish online dictionary (Engelsk-dansk ordbog) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement