All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engels-Nederlands woordenboek

Dutch-English translation for: of
  ëéïö...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Dutch Dictionary: of

of
uit {prep}
because of
wegens {prep}
vanwege {prep}
door {prep} [vanwege]
consisting of ...
bestaand uit ...
instead of
in plaats van {adv}
irrespective of
ongeacht {prep}
of age
meerderjarig {adj}
of clubs
klaveren- {adj}spellen
of course
uiteraard {adv}
vanzelfsprekend {adv}
natuurlijk {adv} [vanzelfsprekend]
of diamonds
ruiten- {adj}spellen
of hearts
harten- {adj}spellen
of spades
schoppen- {adj}spellen
of yore [obs.]
weleer {adv}
out of
uit {prep}
regardless of
ongeacht {prep}
to consist of
bestaan uit
to inform sb. of sth.
iem. van iets op de hoogte brengen
to partake of sth.
iets nuttigen
to think of sth.
iets bedenken
lack of
gebrek {het} aan
spoonful of
lepel {de} vol
volle lepel {de}
a couple of
een paar
a lot of
heel wat {adj}
all kinds of
allerlei {adj}
allerhande {adj}
all sorts of
allerhande {adj}
by courtesy of
welwillend ter beschikking gesteld {adv}zeg.
by means of
door middel van {prep}
free of charge
kosteloos {adj} {adv}
free of lactose [postpos.]
lactosevrij {adj}voed.
hard of hearing
hardhorend {adj}
in case of
bij {prep} [in geval van]
in commission of
in opdracht van
in light of
gelet op {prep}
in respect of
ten aanzien van {prep}
in spite of
ondanks {prep}
in view of
gelet op {prep}
inclusive of VAT
inclusief BTW
of all time
aller tijden
on account of
vanwege {prep}
op grond van {prep}
uit hoofde van {prep}
on behalf of
namens {prep}
out of date [pred.]
ouderwets {adj}
out of earshot
buiten gehoorsafstand
out of it
eruit {adv}
out of order
buiten werking
out of stock
uitverkocht {adv}
out of tune
ontstemd {adj}
out-of-date [attr.]
ouderwets {adj}
out-of-hours
buiten kantooruren {adj}
three fourths of ... [esp. Am.]
driekwart van ...
three quarters of ...
driekwart van ...
to be afraid of
bang zijn van
bang zijn voor
angst hebben voor
to be fond of
houden van
to be guilty of sth.
zich aan iets schuldig maken
to be part of
uitmaken [deel van zijn]
to be proud of sth.
trots zijn op iets
to be tired of
genoeg hebben van
to be tired of sb./sth.
iem./iets beu zijn
to catch sight of sb./sth.
iem./iets in het oog krijgen
to give notice of sth.
iets aanzeggen
to have knowledge of
afweten van
to make sure of sth.
zich van iets vergewissen
to make use of
gebruiken
gebruik maken van
to speak evil of sb.
kwaadspreken over iem.
to take advantage of
voordeel hebben bij
to take care of
letten
verzorgen
(pair of) headphones
hoofdtelefoon {de}
(pair of) tweezers
pincet {het} {de}
(study of) literature
letterkunde {de}
act of heroism
heldendaad {de}
act of war
oorlogshandeling {de}
acts of war
oorlogshandelingen {mv}
amount of bail
waarborgsom {de}
arsenal of weapons
wapenarsenaal {het}wapens
ball of string
bol {de} touw
base of customers
klantenbasis {de}handel
Battle of Manila
slag {de} om Manillageogr.gesch.
Battle of Rossbach
Slag {de} bij Roßbachgesch.
Bay of Bengal
Golf {de} van Bengalengeogr.
Bay of Biscay
Golf {de} van Biskajegeogr.
Bay of Campeche
Golf {de} van Campechegeogr.
Bay of Fundy
Fundybaai {de}geogr.
Baai {de} van Fundygeogr.
Bay of Pomerania
Pommerse Bocht {de}geogr.
blade of grass
grasspriet {de}
blaze of anger
woede-uitbarsting {de}
block of flats [Br.]
flatgebouw {het}
board of directors
raad {de} van bestuur
board of enquiry [Br.]
onderzoekscommissie {de}
board of inquiry
onderzoekscommissie {de}
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Dutch-English online dictionary (Engels-Nederlands woordenboek) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement