All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: To
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: To

to
til {prep}
according to
ifølge {prep}
belonging to
tilhørende {pres-p}
due to
på grunn av {prep} <pga.>
due to sth.
på grunn av noe
from ... to
fra ... til
next to
ved siden av {prep}
owing to
på grunn av {prep} <pga.>
prior to
forut for
relating to
vedrørende {prep}
up to
opptil {prep}
to apply (to) [be applicable]
å gjelde (for)
to ascribe to
å tilskrive
to aspire (to)
å aspirere (til)
to attribute to
å tilskrive
to belong to
å tilhøre
å høre til
to connect (to)
å koble (til)
å knytte (til)
to consent to
å innvilge
to convert (to)
å omvende (til)
to correspond to
å tilsvare
to disclose sth. to sb.
å røpe noe for noen
to have to
å måtte
to introduce sb. to sb.
å forestille noen for noen
to leave sth. to sb. [entrust with]
å overlate noe til noen
to lie to sb.
å lyve på noen
to link (to)
å knytte (til)
to listen to
å høre på
to need to
å må
to omit (to) [fail / neglect to do sth.]
å unnlate
to refer (to)
å referere (til)
to refer to
å henvise til
to refer to [mention]
å omtale
to subject sb./sth. (to)
å utsette noen/noe (for)
to surrender to
å overgi seg til
to want to
å ville
failure (to)
unnlatelse {m} (av å)
a quarter to
kvart på
back to front
bak fram {adv}
closely related to ...
nært beslektet med ...
confined to bed
sengeliggende {adj}
down-to-earth
jordnær {adj}
easy to read
lettlest {adj}
easy-to-read [legible]
tydelig {adj}
failed to activate
ble ikke utløst [om alarm]uttrykk
in addition to
i tillegg til {prep}
in contrast to
i motsetning til {prep}
in order to
for å
in relation to
i forhold til {prep}
i relasjon til {prep}
next to nothing
nesten ingenting
ready to use
bruksferdig {adj}
so to speak
så å si {adv}
To fall over
Å tryne
To guard, keep,
Å vokte {Verb}
too close (to)
for nærme
true to life
virkelighetstro {adj}
up to now
hittil {adv}
To tread, step
Å tre
to be able to
å orke
to be applicable to
å gjelde
to be exposed to sth.
å være utsatt for noe
to be subjected to sth.
å bli utsatt for noe
to come to stay
å komme for å bli
to correspond (with / to)
å korrespondere (med / til)
to get used to sth.
å venne seg til noe
to give birth (to)
å føde
to give priority to
å prioritere
to go to bed
å legge seg
å gå til sengs
to lend itself to
å egne seg til
to look forward to
å glede seg til
to look forward to sth.
å se frem til noe
to starve to death
å sulte i hjel / ihjel
to use to do sth.
å pleie å gjøre noe
ability to adapt
tilpasningsevne {m/f}
freedom to roam
allemannsrett {m}jur.
at right angles to
vinkelrett på
from head to foot
fra topp til tå {adv}
from head to toe
fra topp til tå {adv}
from rags to riches
fra filler til rikdomuttrykk
in time to music
i takt med musikk {adv}
Nice to meet you.
Hyggelig å hilse på deg.
The same to you.
I like måte.
up to and including
til og med <t.o.m.>
Would you like to ... ?
Vil du ...?
to be generous enough to
å ikke være snauere enn atuttrykk
to bring up to date
å føre à jour
to do sth. just to tease
å gjøre noe bare på ertuttrykk
heir to the throne
tronarving {m}
pretender to the throne
tronpretendent {m}
wall-to-wall carpet
vegg-til-vegg-teppe {n}
All roads lead to Rome.
Alle veier fører til Rom.ordtak
every cat to her kind
like barn leker bestuttrykk
not to be confused with ...
ikke å forveksle / forveksles med ...
not to mince (one's) words
å ta bladet fra munnenuttrykk
to go all around the barn to find the door
å gå over bekken etter vannuttrykk
to promise to change for the better
å love bot og bedringuttrykk
to put your shoulder to the wheel
å trå til
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement