All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: sb.
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: sb.

somebody <sb.>
noen {pron}
somebody's <sb.'s>
noens {pron}
sb. shall
[noen] skal
sb. could
[noen] kunne
sb. may [is permitted]
[noen] har lov
sb. might
[noen] kunne
sb. would
[noen] ville
sb./sth. can
[noen/noe] kan
sb./sth. had
[noen/noe] hadde
sb./sth. is
[noen/noe] er
sb./sth. was
[noen/noe] var
to wake sb.
å vekke noen
to charge sb. [for an offence]
å tiltale noenjur.
to bore sb.
å kjede noen
to disillusion sb.
å desillusjonere noen
to fine sb.
å bøtelegge noen
to hurt sb.
å såre noen
to interest sb.
å interessere noen
to like sb./sth.
å være glad i en/noe
to outdistance sb.
å distansere noen
to outmaneuver sb./sth. [Am.]
å utmanøvrere noen/noe
to outmanoeuvre sb./sth. [Br.]
å utmanøvrere noen/noe
to outsmart sb.
å overliste noen
to question sb. [interrogate]
å forhøre noen
to rank sb./sth.
å rangere noen/noe
to recognize sb.
å kjenne noen igjen
to remember sb./sth.
å huske noen/noe
to see sb. [visit, consult]
å oppsøke noen
to stab sb. [with a knife]
å knivstikke noen
to stalk sb.
å forfølge noen
to succeed sb.
å etterfølge noen
at sb.'s disposal
til noens disposisjon {adv}
in sb.'s favor [Am.]
i noens favør
in sb.'s favour [Br.]
i noens favør
to calm sb. down
å berolige noen
to care for sb.
å sørge for noen
to claim sb.'s life
å kreve noens liv
to deprive sb. of sth.
å frata noen noe
to disclose sth. to sb.
å røpe noe for noen
to hit on sb. [Am.] [coll.]
å legge an på noen [uform.]
to honor sb. with sth. [Am.]
å beære noen med noe
to honour sb. with sth. [Br.]
å beære noen med noe
to introduce sb. to sb.
å forestille noen for noen
to leave sth. to sb. [entrust with]
å overlate noe til noen
to lie to sb.
å lyve på noen
to look after sb. [Br.]
å stelle for noen
to look after sb./sth.
å se etter en/noe
to look for sb./sth.
å se etter en/noe
to name sb./sth. after sb./sth.
å oppkalle noen/noe etter noen/noe
to psych (oneself / sb.) [coll.]
å psyke (seg / noen)
to subject sb./sth. (to)
å utsette noen/noe (for)
to sue sb. for sth.
å saksøke noen for noejur.
to turn sb./sth. into sb./sth.
å forvandle noen/noe til noen/noe
to wake sb. up
å vekke noen
to watch sb./sth. closely
å følge noen/noe med argusøyne
to give sb. the bird
å vise langfingeren (til noen)
to keep sb./sth. in check [under control]
å holde noen/noe i sjakk
to draw (one's) inspiration from sb./sth.
å la seg inspirere av noe/noen
to be the spitting image of sb.
å være på prikken lik noenuttrykk
to fall head over heels for sb.
å falle pladask for noenuttrykk
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement