|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: F E
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: F E

immediate [e.g. family, future, surroundings]
nærmeste {adj}
shallow [e.g. water]
grunn {adj}
too [e.g. too young]
for {adv} [f.eks. for ung]
unpaid [e.g. debt]
ubetalt {adj}
busy [e.g. road]
trafikkert {adj}
detached [e.g. building, house]
frittliggende {adj}
frittstående {adj}
for [e.g. to work for a company]
for {prep}
heated [e.g. debate, discussion]
opphetet {adj}
heavy [e.g. rain, snow]
kraftig {adj}
loud [e.g. music]
støyende {adj}
off [e.g. off the coast]
utenfor {prep}
unsharp [e.g. photos]
uskarp {adj}
wanted [e.g. by the police]
etterlyst {adj} {past-p}
to draw [e.g. a conclusion]
å trekke
to light [e.g. candle, cigarette]
å tenne
to mend [e.g. clothes, fishing nets]
å bøte [reparere, f.eks. klær, fiskegarn]
to pick [e.g. berries]
å plukke [f.eks. bær]
to prepare [e.g. food]
å tilberede
to tip [e.g. a waiter]
å tipse
to wear [e.g. clothes, jewellery]
å bære [f.eks. klær, smykker]
to absorb [e.g. fluids]
å suge (opp)
to amplify [e.g. sound]
å forsterke [f.eks. lyd]
to cancel [e.g. flight, performance]
å innstille
to cut [e.g. hair]
å klippe
to drop [become less, e.g. prices, temperatures]
å synke [gå ned, f.eks. priser, temperaturer]
to feel ... [e.g. of objects: feel strange, rough, etc.]
å kjennes ...
to grate [e.g. cheese]
å rive [f. eks. ost]
to migrate [e.g. fish]
å vandre
to pass sth. [e.g. an exam]
å bestå noe [en eksamen e.l.]utda.
to post [e.g. a letter]
å poste
to provide sth. [e.g. name and address]
å oppgi noe [f.eks. navn og adresse]
to read [e.g. a meter]
å avlese
to relieve [e.g. pain]
å lindre
to rise [e.g. sun]
å stå opp [f.eks. sol]
to service sth. [e.g. bus stop]
å trafikkere noe [stasjon e.l.]traf.
to soothe [e.g. pain]
å lindre
to splash [e.g. water]
å plaske
to steam [e.g. vegetables]
å dampkokegastr.
to tick [e.g. clock]
å tikke
to trim [e.g. a hedge]
å beskjære
to visit [e.g. as a guest]
å gjeste
to withdraw [e.g. permission]
å tilbakekalle
screen [e.g. television screen]
skjerm {m} [f.eks. fjernsynsskjerm]fjerns.inform.med.tek.
slice [e.g. of bread]
skive {m/f} [f.eks. brød]gastr.
swing [e.g. in a playground]
huske {m/f}
[place to go out in the evening to socialize, e.g. a bar or a disco]
utested {n}
alignment [e.g. of a railway or road]
trasé {m}
blade [e.g. of a sword]
klinge {m}
body [e.g. advisory body]
organ {n} [f.eks. rådgivende organ]
bulb [e.g. flower bulb]
løk {m} [f.eks. blomsterløk]bot.
carrier [e.g. of disease, infection]
bærer {m}
case [e.g. for a mobile phone]
deksel {n}
catch [e.g. of fish]
fangst {m}
course [e.g. of river]
løp {n} [f.eks. av elv]
distribution [e.g. of species]
utbredelse {m}
diving [e.g. from a diving board]
stuping {m/f}sport
doughnut [e.g. jam doughnut]
berlinerbolle {m}gastr.
drill [e.g. manual tool]
bor {m} {n}verktøy
drive [e.g. two-hour drive]
kjøring {m/f} [f.eks. to timers kjøring]
end [e.g. of a year]
utgang {m}
handle [e.g. broom handle]
skaft {n}
handle [e.g. cup handle]
hank {m/f}
issue [e.g. of shares]
emisjon {m}
key [e.g. on a piano]
tangent {m}mus.
keyboard [e.g. on a piano]
klaviatur {n}mus.
landing [e.g. of fish, and oil and gas from offshore fields]
ilandføring {m/f}
lap [e.g. in a race]
runde {m}sport
legend [e.g. on a map]
tegnforklaring {m/f}
move [e.g. change of address]
flytting {m/f}
net [e.g. fishing net]
garn {n} [f.eks. fiskegarn]
occupation [e.g. of a country]
okkupasjon {m}
pack [e.g. of hyenas, wolves]
flokk {m} [f.eks. hyener, ulver]
pan [e.g. frying pan]
panne {m/f} [f.eks. stekepanne]
pot [e.g. flowerpot]
potte {m/f} [f.eks. blomsterpotte]
retreat [e.g. of a glacier]
tilbakegang {m}
scale [e.g. on fish]
skjell {m/f} {n} [fiskeskjell]
shaft [e.g. mineshaft, lift / elevator shaft]
sjakt {m/f}
singles {pl} [e.g. in tennis]
singel {m}sport
slide [e.g. in a playground]
sklie {m/f}
source [e.g. of a river]
utspring {n}
stall [e.g. market stall]
bod {m} [f.eks. markedsbod]
staple [e.g. for fencing wire]
krampe {m}
step [e.g. stair in a staircase]
trappetrinn {n}
subject [e.g. of a book, painting, photo]
motiv {n}
tour [e.g. concert tour]
turné {m}
tranny [transition,one downhill on a cycle path, i.e. a transition from one party to another]
overgang {noun}sykkel
variety [e.g. of plant]
varietet {m}
full power [e.g. full audio volume]
full guffe [uform.]
no obligation [attr.] [e.g. quote] [coll.]
uforbindtlig {adj}handel
the then [e.g. the then president]
(den / det / de) daværende {adj} [f.eks. den daværende presidenten]
to break in (sth.) [e.g. a house]
å bryte seg inn (i noe)
to pass sth. through sth. [e.g. an opening]
å tre noe gjennom noe [føre noe gjennom en åpning e.l.]
to pull over sb. [e.g.the police stop driving]
å stanse noen [f.eks.politiet stanser råkjører]
to tip off [e.g. the police]
å tipse
basket swing [e.g. in a playground]
kurv-huske {m/f}leketøy
climbing frame [e.g. in a playground]
klatrestativ {n}leketøy
E-road [highway in the international E-road network]
europavei {m}traf.
extra time [e.g. football]
ekstraomgang {m}sport
final tournament [e.g. football/soccer]
sluttspill {n} [avsluttende del av turnering]sport
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement