|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   HU   ES   LA   BG   NO   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   PL   SV   NO   RU   SQ   FI   IT   RO   DA   CS   PT   HR   BG   EO   LA   BS   SR   TR   EL

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: in
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|ShuffleNEW|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
in
{prep}
to sb. in [to make sb. extremely tired]
å slite ut noen
built-in
innebygd {adj}
in addition
attpåtil {adv}
in advance
i forveien {adv}
på forhånd
in all [in total]
totalt {adv}
in between
imellom {adv}
innimellom {adv} {prep}
in bloom
i blomstbot.
in case
hvis {conj}
in chorus
i kor
in disagreement
uenig {adj}
in fact
faktisk {adv}
in force
i kraft
in general
generelt {adv}
in heaps
i bøtter og spann {adv} [fig.]
in hindsight
i etterkant {adv}
in love [postpos.]
forelsket {adj}
in Norwegian
på norsk {adv}lingv.
in pairs
parvis {adv}
in place
på plass
in places [not everywhere]
stedvis {adv}
in return
til gjengjeld {adv}
in sb.'s favor [Am.]
i noens favør
in sb.'s favour [Br.]
i noens favør
in sight
i sikte {adv}
in spades [coll.] [fig.]
i bøtter og spann {adv} [fig.]
in stages
gradvis {adv}
in stock
på lager
in summertime
om sommeren {adv}
in time
i tide {adv}
tidsnok {adv}
in unison
unisont {adv}
in use
i bruk
in vain
forgjeves {adv}
in-depth
inngående {adj}
logged in
pålogget {adj} {past-p}inform.
to add in [in book, protocol etc.]
å ta inn [å føye inn; i bok, protokoll e.l.]
to break in [e.g. a house]
å bryte seg inn
to breathe in
å puste inn
to check in
å sjekke inn
to do sb. in [sl.] [to kill sb.]
å drepe noen
to dress in sth.
å ikle noen
to give in
å gi etter
to hand in
å levere inn
to indulge in sth.
å hengi seg til noe
to join in
å hive seg med
to log in
å logge (seg) inninform.intern.
to participate in sth.
å delta i noe
to result (in)
å resultere (i)
to result in
å medføre
to step in
å komme inn
to trust (in)
å stole (på)
break-in
innbrudd {n}
in absentia
ved fravær {noun}
moving in
innflytting {m/f}
phasing in
innfasing {m/f}
plug-in
programvareutvidelse {m}inform.intern.
stand-in
stedfortreder {m}
throw-in [football etc.]
innkast {n}sport
best in class
flinkest i klassen {adj}utda.
closed in winter
vinterstengt {adj}
dressed in black
kledd i svart
few (in number)
fåtallig {adj}
hand in hand [also fig.]
hånd i hånd {adv} [også fig.]
I live in ...
Jeg bor i ...
in (the) summer
om sommeren {adv}
in a breeze [coll.]
lettvint {adv}
veldig lett {adv}
veldig enkelt {adv}
in a jiffy [coll.]
straks {adv}
om to strakser {adv} [uform.]
in a moment
straks {adv}
in a nutshell
i et nøtteskalluttrykk
in a row
på rad {adv}
in a sense
på sett og vis {adv}ordtak
in a way
på en måte {adv}
på sett og vis {adv}ordtak
in accordance to sth.
i samsvar med noe
in addition to
i tillegg til {prep}
in all places
allesteds {adv}
in alphabetical order
i alfabetisk orden
in ancient times
i oldtiden
in any case
iallfall {adv}
i alle fall
i hvert fall {adv}
in collaboration with ...
i samarbeid med ...
in common with ...
i likhet med ...
in conformity with ...
i overensstemmelse med ...
in conjunction with ...
i sammenheng med ...
in connection with
i forbindelse med
in contrast to
i motsetning til {prep}
in everyday life
i hverdagen {adv}
in first place
på førsteplass {adv}
in front of
foran {prep}
in good faith
i god tro
in good time
tidsnok {adv}
in grand style
for alle pengene {adv} [fig.]
in high dudgeon
meget oppbraktuttrykk
back to top | home© 2002 - 2023 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement