All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: in
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: in

ADJ   in | more in | most in
in
{prep}
in addition
attpåtil {adv}
in advance
i forveien {adv}
på forhånd
in all [in total]
totalt {adv}
in between
imellom {adv}
innimellom {adv} {prep}
in bloom
i blomst
in case
hvis {conj}
in chorus
i kor
in disagreement
uenig {adj}
in fact
faktisk {adv}
in force
i kraft
in general
generelt {adv}
in love [postpos.]
forelsket {adj}
in pairs
parvis {adv}
in place
på plass
in places [not everywhere]
stedvis {adv}
in sb.'s favor [Am.]
i noens favør
in sb.'s favour [Br.]
i noens favør
in stock
på lager
in time
i tide {adv}
tidsnok {adv}
in unison
unisont {adv}
in use
i bruk
in vain
forgjeves {adv}
in-depth
inngående {adj}
to breathe in
å puste inn
to check in
å sjekke inn
to dress in sth.
å ikle noen
to hand in
å levere inn
to indulge in sth.
å hengi seg til noe
to result (in)
å resultere (i)
to result in
å medføre
to step in
å komme inn
to trust (in)
å stole (på)
moving in
innflytting {m/f}
phasing in
innfasing {m/f}
plug-in
programvareutvidelse {m}inform.intern.
stand-in
stedfortreder {m}
throw-in [football etc.]
innkast {n}sport
closed in winter
vinterstengt {adj}
dressed in black
kledd i svart
few (in number)
fåtallig {adj}
I live in ...
Jeg bor i ...
in a jiffy [coll.]
straks {adv}
om to strakser {adv} [uform.]
in a moment
straks {adv}
in a nutshell
i et nøtteskalluttrykk
in a row
på rad {adv}
in a sense
på sett og vis {adv}
in a way
på sett og vis {adv}ordtak
in addition to
i tillegg til {prep}
in alphabetical order
i alfabetisk orden
in ancient times
i oldtiden
in any case
iallfall {adv}
i alle fall
i hvert fall {adv}
in collaboration with ...
i samarbeid med ...
in common with ...
i likhet med ...
in conformity with ...
i overensstemmelse med ...
in conjunction with ...
i sammenheng med ...
in connection with
i forbindelse med
in contrast to
i motsetning til {prep}
in front of
foran {prep}
in good faith
i god tro
in good time
tidsnok {adv}
in grand style
for alle pengene {adv} [fig.]
in high dudgeon
meget oppbraktuttrykk
in its entirety
i sin helhet
in my opinion <IMO>
etter min oppfatning
in no case
på ingen måte {adv}
in no time
på null komma niks
in one's teens
i tenårene
in order to
for å
in other words
med andre ord <m.a.o.>
in rapid succession
i rask rekkefølge
in relation to
i forhold til {prep}
i relasjon til {prep}
in spite of
tross {prep}
på tross av
in the afternoon
om ettermiddagen {adv}
in the background
i bakgrunnen {adv}
in the daytime
på dagtid {adv}
in the distance
i det fjerne {adv}
in the end
til slutt {adv}
in the evening
om kvelden {adv}
in the foreground
i forgrunnen {adv}
in the limelight
i rampelyset {adv}uttrykk
in the meantime
i mellomtiden {adv}
in the morning
om morgenen {adv}
in the open [open air]
i dagen
in the way
i veien
in the winter
vinterstid {adv}
in time with ...
i takt med ...
to be interested in
å bry seg om
to keep sb./sth. in check [under control]
å holde noen/noe i sjakk
to live in style
å leve på stor fotuttrykk
to reserve in advance
å forhåndsbestille
to take part in sth.
å ta del i noe
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement