All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: of
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: of

because of
på grunn av {prep} <pga.>
consisting of ...
bestående av ...
dozens of
(flere) titalls {adj}
hundreds of ...
hundrevis av ...
instead of
istedenfor {prep}
i stedet for {prep}
lots of ...
masser av ...
most of ...
mesteparten av ...
of course
selvsagt {adv}
selvfølgelig {adv}
of which
hvorav {adv}
plenty of ...
masser av ...
rikelig med ...
regardless of
uansett {prep}
uavhengig av
tens of [millions etc.]
(flere) titalls {adj}
thousands of ...
tusener av ...
tusenvis av ...
to consist (of)
å bestå (av)
to deprive sb. of sth.
å frata noen noe
abuse (of)
misbruk {m} {n} (av)
addition (of)
tilsetning {m/f} (av)
advertising (of)
annonsering {m/f} (av)
generation (of)
generering {m/f} (av)
receipt (of)
mottak {n} (av)
reception (of)
mottak {n} (av)
a couple of
et par
a lot of
mye {adj}
a number of ...
en rekke ...
hard of hearing
tunghørt {adj}
in front of
foran {prep}
in spite of
tross {prep}
på tross av
lack of experience
manglende erfaring
letter of agreement
festebrev
made of wood
laget av tre
most of all
aller mest
on behalf of
på vegne av {prep}
on top of
oppå {prep}
out of date [pred.]
passé {adj}
out of proportion
ute av proporsjon / proporsjoner
out of sight
ut / ute av syne
record number of
rekordmange {adj}
short of breath
stakkåndet {adj}
tens of thousands [of]
titusenvis {adv} [av]
the bulk of ...
mesteparten av ...
the opposite of sth.
det motsatte av noe
the rest of ... [remainder]
resten av ...
worthy of preservation [postpos.]
verneverdig {adj}
to avail oneself of sth.
å benytte seg av noe
to be fond of
å være glad iuttrykk
to take advantage of
å utnytte
to take care of
å ivareta
å besørge
(item of) property
eiendel {m}
(place of) abode
bosted {n}
(place of) residence
bosted {n}
area of use
bruksområde {n}
axis of abscissas
abscisse-akse {m}mat.
axis of ordinates
ordinatakse {m}mat.
balance of payments
betalingsbalanse {m}økon.
balance of power
maktbalanse {m}pol.
balance of trade
handelsbalanse {m}økon.
bar of chocolate
sjokoladeplate {m/f}gastr.
Bay of Bengal
Bengalbukta {m/f}geogr.
bicarbonate of soda
natron {n}kjemi
block of flats [Br.]
boligblokk {m/f}
board (of directors)
styre {n}
Book of Psalms
Salmenes bok {m/f} [ubøy.]bibel.
bout of laughter
latteranfall {n}
breach of contract
kontraktsbrudd {n}jur.
breed of horse
hesterase {m}hest.
cause of death
dødsårsak {m/f}
center of gravity [Am.]
tyngdepunkt {n}fys.
center of power [Am.]
maktsentrum {n}
centre of gravity [Br.]
tyngdepunkt {n}fys.
centre of power [Br.]
maktsentrum {n}
chamber of commerce
handelskammer {n}
chest of drawers
kommode {m}møbler
circle of fifths
kvintsirkel {m}mus.
clove of garlic
hvitløksfedd {n}gastr.
coat of arms
våpenskjold {n}
våpen {n} [emblem, skjold]
coat of arms [of a country]
riksvåpen {n}
cost of living
levekostnad {m}
country of origin
opprinnelsesland {n}
date of birth
fødselsdato {m}
deck of cards [Am.]
kortstokk {m}spill
depth of field <DOF>
dybdeskarphet {m/f}foto.
drop of blood
blodsdråpe {m}
flag of convenience
bekvemmelighetsflagg {n}naut.
form of expression
uttrykksform {m/f}
freedom of choice
valgfrihet {m/f}
freedom of movement
bevegelsesfrihet {m/f}
freedom of speech
ytringsfrihet {m/f}
game of chance
hasardspill {n}spill
sjansespill {n}spill
Gang of Four
Firerbanden {m}hist.pol.
Garden of Eden
Edens hage {m}bibel.
group of islands
øygruppe {m/f}geogr.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement