All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: on!
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: on!

on
om {prep}
frem {adv} [fram]
Come on!
Kom igjen!
depending on ...
avhengig av ...
on average
i gjennomsnitt
on board
om bord
on duty
vakthavende {adj}
on fire
i brann
on foot
til fots
on horseback
på hesteryggenhest.
on purpose
med hensikt {adv}
on request
på forespørsel
on time
presis {adv}
on top
oppe {adv}
oppå {adv}
straight on
rett frem {adv}
to base sth. on sth.
å basere noe på noe
to carry on
å videreføre
to depend (on)
å avhenge (av)
to get on
å komme i vei
to go on [continue]
å pågå
to hit on sb. [Am.] [coll.]
å legge an på noen [uform.]
to put on [clothes]
å ta på [klær]
to rely on
å lite på
to spy on
å spionere på
to try on
å prøve på
and so on <ASO>
og så videre <osv.>
Keep on trucking!
Stå på!uttrykk
Knock on wood. [Am.]
Bank i bordet.uttrykk
on behalf of
på vegne av {prep}
on second thoughts
ved nærmere ettertanke
on the contrary
tvert om {adv}
tvert imot
on the move
på farten {adv}
i bevegelse
on the radio
i radioen
on the spot
på stedet
on the way
underveis {adv}
on the whole
alt i alt {adv}uttrykk
on top of
oppå {prep}
to be on time
å være presis
to border (on / onto)
å grense (til)
to go on ahead
å gå i forveien
to go on holiday
å dra på ferie
to go on strike
å gå til streikjobber
to rely (on / upon)
å stole (på)
I'm on my way!
Jeg er på vei!
on a world basis
på verdensbasis {adv}
on the basis of
på grunnlag av
on the other hand
på den annen side
to be on the way
å være på trappene [fig.]
to keep on doing something
å bli ved med noeuttrykk
corn on the cob
maiskolbe {m}gastr.
Money doesn't grow on trees.
Penger vokser ikke på trær.ordtak
on the right-hand side
på høyre side {adv}
to be a bit on the skimpy side
å være i snaueste lagetuttrykk
to have both feet on the ground
å ha begge beina (plantet) på jordauttrykk
to pour oil on troubled waters
å helle olje på opprørt havuttrykk
the Sermon on the Mount
bergprekenen {m}bibel.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement