|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: to
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: to

to
til {prep}
according to
ifølge {prep}
belonging to
tilhørende {pres-p}
due to
på grunn av {prep} <pga.>
due to sth.
på grunn av noe
from ... to
fra ... til
next to
ved siden av {prep}
owing to
på grunn av {prep} <pga.>
prior to
forut for
relating to
vedrørende {prep}
sth. turns to sth.
noe blir til noe
thanks to ... [as a result of]
takket være ... [som følge av]
up to
opptil {prep}
inntil
bort til
to adapt to sb./sth.
å tilpasse seg noen/noe
to address sth. (to sb.)
å adressere noe (til noen)
to apply (to) [be applicable]
å gjelde (for)
to ascribe to
å tilskrive
to aspire (to)
å aspirere (til)
to attribute to
å tilskrive
to belong to
å tilhøre
å høre til
to chain sth. to sth. [bind, fasten with a chain]
å lenke noe til noe [binde, feste med lenke]
to change to sth. [shift]
å stille om til noe
to connect (to)
å koble (til)
å knytte (til)
to consent to
å innvilge
to convert (to)
å omvende (til)
to correspond to
å tilsvare
to disclose sth. to sb.
å røpe noe for noen
to have to
å måtte
to introduce sb. to sb.
å forestille noen for noen
to leave sth. to sb. [entrust with]
å overlate noe til noen
to lie to sb.
å lyve på noen
to link (to)
å knytte (til)
to listen to
å høre på
to need to
å må
to omit (to) [fail / neglect to do sth.]
å unnlate
to refer (to)
å referere (til)
to refer to
å henvise til
to refer to [mention]
å omtale
to stick to sb./sth. [like sth. sticky]
å feste seg til noen/noe
to struggle to
å slite med å
to subject sb./sth. (to)
å utsette noen/noe (for)
to surrender (to sth.)
å overgi seg (til noe)
to talk to sb.
å snakke med noen
to toast (to) sb./sth.
å ta en skål for noen/noe
to treat sb. to sth.
å spandere noe på noen
to turn to sb./sth.
å henvende seg til noen/noe
to want to
å ville
failure (to)
unnlatelse {m} (av å) [foreld.]
lean-to
gapahuk {m}ark.
a quarter to
kvart på
back to front
bak fram {adv}
closely related to ...
nært beslektet med ...
confined to bed
sengeliggende {adj}
considered to be ...
betraktet som ...
down-to-earth
jordnær {adj}
easy to read
lettlest {adj}
easy-to-read [legible]
tydelig {adj}
failed to activate
ble ikke utløst [om alarm]uttrykk
Good to hear.
Godt å høre.
harmful to health
helsefarlig {adj}
helseskadelig {adj}
hazardous to health
helsefarlig {adj}
in accordance to sth.
i samsvar med noe
in addition to
i tillegg til {prep}
in contrast to
i motsetning til {prep}
in order to
for å
in relation to
i forhold til {prep}
i relasjon til {prep}
It's smart to ...
Det er lurt å ...
Det er smart å ...
next to nothing
nesten ingenting
nice to know [postpos.]
greit å vite {adj}
ready to use
bruksferdig {adj}
sb. likes to call sb./sth. ...
noen liker å kalle noen/noe ...
sb./sth. got to go
noen/ noe må bort
second to none [as good as or better than all others]
like god som eller bedre enn alle andre
second to none [postpos.]
uovertreffelig {adj}
so to speak
så å si {adv}
sth. is fixed to sth.
noe er fastmontert til noe
To have fun ... [as an answer as to why sth. was or will be done; or in the start of a sentence]
For å ha det gøy ... [som et svar på hvorfor noe ble eller vil bli gjort; eller i starten av en setning]
too close (to)
for nærme
true to life
virkelighetstro {adj}
up to now
hittil {adv}
up to snuff [coll.]
bra nok {adj}
well-to-do
velsituert {adj}fin.økon.
choose location to
å posisjonere [sjelden]
it applies to
det kniper til
not to mention ...
for ikke å nevne ...
to allow sb. to do sth.
å tillate noen å gjøre noe
to be able to
å orke
to be accessory to sth.
å være involvert i noejur.
to be applicable to
å gjelde
to be exposed to sth.
å bli utsatt for noe
å være utsatt for noe
to be faithful to sb.
å være trofast mot noen
to be kind to sb.
å være snill mot noen
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement