All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: [in]
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: [in]

towards [in relation to]
wobec {prep} [+gen.] [w stosunku do]
advanced [in skills / time]
zaawansowany {adj} {past-p}
atrocious [in appearance]
ohydny {adj}
differently [in another way]
inaczej {adv}
harmoniously [in agreement, pleasantly]
w zgodzie {adv}
inexpressible [in words]
niewypowiedziany {adj} [niewyrażalny]
prolonged [in time]
długotrwały {adj}
secondly [in the second place]
po drugie
toward [in direction of]
w kierunku {prep} [+gen.]
toward [in relation to]
wobec {prep} [+gen.] [w stosunku do]
toward [to/in relation to]
do {prep} [+gen.]
towards [in direction of]
w kierunku {prep} [+gen.]
towards [to/in relation to]
do {prep} [+gen.]
within [in the course of a period of time]
w ciągu {adv}
working [in employment]
zatrudniony {adj}
you [singular] [informal] [in written correspondence]
Ty {pron}
you {pl} [informal] [in written correspondence]
Wy {pron}
to admit [let in, allow entry]
wpuścić [dok.] kogoś [acc.]
wpuszcza [niedok.] kogoś [acc.]
to depose [testify in writing]
zeznać [dok.]prawo
zeznawać [niedok.]prawo
to launch [to set in motion]
uruchomić [dok.]
to lie [be in a horizontal position, be situated]
leżeć [niedok.]
to preserve [food in jars or pots]
wekować [niedok.]gastr.
to regard [look upon or think of in some way]
uważać [niedok.]
to relent [diminish, give in]
osłabnąć [uspokoić się, ustąpić] [dok.]
słabnąć [uspokajać się, ustępować] [niedok.]
to ride [in a vehicle]
pojechać [dok.]
jechać [niedok.]
gum [in mouth]
dziąsło {n}anat.
[typical representatives of an ethnic group in traditional costumes; popular motif on old postcards]
typy ludowe {m.pl}
appreciation [increase in value]
wzrost {m}bank.
article [in a newspaper]
artykuł {m} [w gazecie]dzienn.
bluff [in poker]
blef {m}gry
bunker [sand trap in golf]
przeszkoda {f} [w grze w golfa]sport
buttonhole [flower in buttonhole] [Br.]
butonierka {f}
cab [in lorry]
szoferka {f}
caste [social or religious standing, esp. in India]
kasta {f}relig.socjol.
castle [in chess]
wieża {f} [szachy]gry
clause [in grammar]
zdanie {n}
curator [in museum]
kustosz {m} [osob.]zawód
dispensary [in hospital, institution]
apteka {f}farm.med.
dock [in law court]
ława oskarżonych {f}prawo
drive [in vehicle]
przejazd {m} [np. samochodem]
entrance [to parking area, drive-in]
wjazd {m} [na parking]
exhibit [in court]
dowód {m} rzeczowy [w śledztwie]prawo
fluency [in language]
łatwość {f} wysławiania się [o posługiwaniu się językiem]
ford [in a river]
bród {m} [rzeka]geogr.
Georgia [in Europe]
Gruzja {f}geogr.
gondola [in Venice]
gondola {f} [w Wenecji]naut.
head [person in charge]
kierownik {m} [osob.]
impurity [in a moral sense]
nieczystość {f}
inscription [carved in stone]
napis {m}
inscription [dedication, e.g. in book]
wpis {m} [dedykacja]
interference [in sb.'s affairs]
ingerencja {f} [w czyjeś sprawy]
judge [in law court]
sędzia {m} [osob.]prawozawód
ladder [in stocking] [Br.]
oczko {n} [w rajstopach]odzież
landing [in a staircase]
półpiętro {n}
podest {m} [półpiętro]
litter {sg} [rubbish, trash left in public places]
odpadki {m.pl}
lounge [in hotel]
komfortowy bar {m} [w hotelu]
momentum [impetus of a body in motion]
impet {m} [pęd]fiz.
niche [indent in a wall]
nisza {f}arch.
partner [in a company]
udziałowiec {m} [osob.] [w firmie]handel
penalty [in money]
grzywna {f}prawo
preferences [rarely used in the singular in Polish]
preferencje {f.pl}
presidency [term in office]
prezydentura {f}
promotion [in career]
awans {m}
raise [Am.] [increase in salary]
podwyżka {f} [pensji]
rapids {pl} [in a river]
próg {m} rzecznygeogr.
replacement [stand-in, stopgap]
zastępstwo {n}
republic [except in reference to Poland]
republika {f}pol.
republic [in reference to Polish statehood]
rzeczpospolita {f}pol.
ride [in vehicle]
przejażdżka {f}
run [in stocking] [Am.]
oczko {n} [w rajstopach]odzież
specie [money in cash]
moneta {f}bank.
stake [in a company]
udział {m}handel
stake [in games]
stawka {f}gry
stile [as in a fence]
przełaz {m} [np. w płocie]
student [female] [participant in a course]
kursantka {f}eduk.
student [participant in a course]
kursant {m} [osob.]eduk.
table [in a restaurant]
stolik {m} [w restauracji]mebel
tongue [in mouth]
język {m} [w ustach]anat.
wear [as in wearing sth. out]
zużycie {n}
weight [as in a set of weights for measuring]
odważnik {m}wymiary
in camera [in private]
na posiedzeniu niejawnympol.prawo
to be fronted [Am.] [be paid in advance] [sl.]
być opłaconym z góry [pot.]
to step in [to enter, to go in or up]
wchodzić [niedok.]
to step in [to enter, to go in, to go up]
wejść [dok.]
cable car [e.g. in mountains]
kolejka {f} linowa [np. w górach]tech.
caste system [esp. as in India]
system {m} kastowyrelig.socjol.
collective farm [esp. in USSR]
państwowe gospodarstwo {n} rolnepol.roln.
dining area [esp. in hotel]
sala {f} restauracyjna [w hotelu]
garbage disposal [Am.] [coll. in Australia]
wywóz {m} odpadów
hard hat [on building site, in mines]
kask {m} ochronny
home office [small office in house]
biuro {n} domowe
hot dog [in a bun]
hot dog {m}gastr.
razor blade [in safety razor]
żyletka {f}
self-confidence [faith in oneself]
wiara {f} w siebie
third party [not involved in an affair]
strona {f} trzecia [nie biorąca udziału w postępowaniu]prawo
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement