All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: [the]
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: [the]

[coll.] [pertaining to the People's Republic of Poland]
peerelowski {adj} [pot.] [odnoszący się do PRL-u]
celestial [relating to the sky]
niebieski {adj}
exclusive [the news]
wyłączny {adj}dzienn.
monotonous [on the same note]
jednostajny {adj}
Orthodox [of the Orthodox Church]
cerkiewny {adj}relig.
over [to the other side]
na drugą stronę {adv}
secondly [in the second place]
po drugie
shaded [protected from the sun]
cienisty {adj}
ocieniony {adj}
sharper [of the mind]
ostrzejszy {adj}
topaz [of the color]
topazowy {adj}
uniform [of the same kind or quality]
jednakowy {adj}
unstable [of the weather]
zmienny {adj} [pogoda]
within [in the course of a period of time]
w ciągu {adv}
to gobble [make the sound of a turkey]
zagulgotać [dok.]
gulgotać [niedok.]
aviation [the field of study]
lotnictwo {n} [dziedzina]
blink [of the eyes]
mrugnięcie {n}
date [of the month]
data {f}
evacuation [of the bowels]
wypróżnienie {n}anat.
globe [of the world]
globus {m}geogr.
kula {f} ziemskageogr.
hemlock [tree of the Tsuga genus]
choina {f}bot.T
immersion [of the mind]
pogrążenie {n} się
logistics {pl} [unless referring to the study of the theory]
logistyka {f}
MEP [Member of the European Parliament]
europoseł {m} [osob.]pol.
painting [the art]
malarstwo {n}
pantheon [all the gods collectively]
panteon {m}mitol.
parting [of the hair]
przedziałek {m}
preferences [rarely used in the singular in Polish]
preferencje {f.pl}
pupil [of the eye]
źrenica {f}anat.
recruitment [into the army]
rekrutacja {f} [do wojska]woj.
season [of the year]
pora {f} roku
pora {f} [roku]
seasons [of the year]
pory {f.pl} [roku]
tattoo [on the skin]
tatuaż {m}
tattoo [the practice of making a tattoo]
tatuowanie {n}
trout [freshwater fish species of the Salmoninae subfamily]
pstrąg {m}gastr.rybazool.T
weekday [any day of the week]
dzień {m} tygodnia
wink [of the eyes]
mrugnięcie {n}
[on the] [to the] port side
na lewej burcienaut.
[on the] [to the] starboard side
po prawej burcienaut.
at once [at the same time]
naraz {adv}
to mark time [on the spot]
maszerować w miejscu [niedok.]woj.
Second Coming [of the Messiah]
drugie przyjście {n} Chrystusarelig.
across the street [on the other side]
po drugiej stronie ulicy {adv}
all the time [around the clock]
na okrągło {adv}
four cardinal points [of the compass]
cztery strony {f.pl} światageogr.naut.
the former ... the latter
pierwszy ... drugi
pierwszy ... ostatni
Bolesław I the Brave [or the Valiant]
Bołesław {m} I Chrobryhist.
Saint James the Just [the Righteous] <St> <St.>
święty Jakub {m} Sprawiedliwy <św.>relig.
Saint Matthew the Evangelist [the Apostle] <St> <St.>
święty Mateusz Ewangelista {m} [Apostoł] <św.>relig.
(a / the) sum in the order of four millions [Am.]
suma {f} rzędu czterech milionów
(the) four seasons (of the year)
cztery pory {f.pl} (roku)
A bird in the hand is worth two in the bush.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.idiom
at the end of the month
na koniec miesiąca {adv}
at the turn of the century
na przełomie wieków {adv}
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven. [Matthew, 5:3, KJV ]
Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. [Biblia Poznańska]relig.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. [Biblia Tysiąclecia]relig.
from the cradle to the grave
od kołyski do grobuidiom
in the depths of the forest
w głębi lasu {adv}
In the evening the rain relented.
Wieczorem deszcz osłabł.
in the middle of nowhere [literally: in the open field]
w szczerym polu {adj}
in the middle of the week
w środku tygodnia {adv}
It is / was the calm before the storm.
To cisza przed burzą.idiom
on the other side of the border
po drugiej stronie granicy {adv}
on the other side of the street
po drugiej stronie ulicy {adv}
on the wrong side of the law
niezgodny z prawemprawo
Out of the frying pan and into the fire.
Z deszczu pod rynnę.przysł.
The devil is in the details.
Diabeł tkwi w szczegółach.idiom
The king is dead, long live the king.
Umarł król, niech żyje król.idiom
The LORD gave, and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD. [Job 1:21] [New King James Version]
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! [Hiob 1:21] [Biblia Tysiąclecia]relig.
The Taming of the Shrew
Poskromienie złośnicy [Szekspir]filmlit.teatr
The word you are looking for is not in the dictionary.
Szukanego słowa nie ma w słowniku.inform.
We haven't yet seen the end of the matter.
Jeszcze się może dużo / wszystko zmienić.przysł.
We regret that the word you are looking for does not exist in the dictionary.
Przepraszamy, ale słowo, którego szukasz, nie występuje w słowniku.inform.
What the eye does not see, the heart does not grieve over.
Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.przysł.
to make the sign of the cross
żegnać się [niedok.]
przeżegnać się [dok.]
to put the cart before the horse
odwrócić kota ogonem [dok.]idiom
odwracać kota ogonem [niedok.]idiom
to take the bull by the horns
brać byka za rogi [niedok.]idiom
Congregation for the Doctrine of the Faith
Kongregacja {f} Nauki Wiaryrelig.
Kongregacja {f} Doktryny Wiaryrelig.
For Love or Money [also: The Concierge] [Barry Sonnenfeld]
Pieniądze albo miłośćfilmF
The Glass Bottom Boat [also: The Spy in Lace Panties] [Frank Tashlin]
Kosmiczne przygody JenniferfilmF
The Princess and the Pea
Księżniczka na ziarnku grochuF
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement