All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: Sth.
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: Sth.

behind sth. [place]
za czymś {prep}
sb./sth. is
[ktoś/coś] jest
sth. came
coś przyszło [dok.]
sth. was
coś było [dok.]
to absorb sth.
wsysać coś [acc.] [niedok.]
to abuse sb./sth.
nadużywać kogoś/coś [acc.] [niedok.]
to accord sb. sth.
przyznawać [niedok.] komuś [dat.] coś [acc.]
to amend sth.
poprawić coś [acc.] [dok.]
ulepszyć coś [acc.] [dok.]
ulepszać coś [acc.] [niedok.]
poprawiać coś [acc.] [niedok.]
znowelizować coś [acc.] [dok.]prawo
nowelizować coś [acc.] [niedok.]prawo
to anticipate sb./sth.
oczekiwać kogoś/coś [acc.] [niedok.]
to attend sth. [regularly]
uczęszczać na [+acc.]
to bathe sb./sth.
kąpać [niedok.]
to beat sb./sth. [hit]
pobić [dok.] kogoś/coś [acc.]
bić [niedok.] kogoś/coś [acc.]
to bisect sth.
przepoławiać coś [acc.] [niedok.]
to blockade sth. [a place]
blokować coś [acc.] [niedok.]
to caress sb./sth.
pieścić kogoś/coś [acc.] [niedok.]
to cause sth.
sprawić coś [acc.] [dok.]
to choose sth. [tip, bet on]
typować coś [acc.] [niedok.]
to clean sth.
wyczyścić coś [acc.] [dok.]
czyścić coś [acc.] [niedok.]
to confirm sth.
potwierdzić coś [acc.] [dok.]
potwierdzać coś [acc.] [niedok.]
to consolidate sth.
wzmocnić coś [acc.] [dok.]
wzmacniać coś [acc.] [niedok.]
to crush sb./sth.
zmiażdżyć kogoś/czegoś [gen.] [dok.]
to cushion sth. [a blow, a shock]
stłumić [dok.] coś [acc.]
tłumić [niedok.] coś [acc.]
to defeat sb./sth.
pobić [dok.] kogoś/coś [acc.]
to dismantle sth.
demontować coś [acc.] [niedok.]
to dismiss sb./sth. [disdain]
zlekceważyć kogoś/coś [dok.]
to dismiss sth. [reject]
odrzucić coś [dok.]
to enjoy sth.
czerpać przyjemność z [+gen.] [niedok.]
to fancy sth.
mieć ochotę na coś [acc.] [dok.]
to flatten sb./sth.
zmiażdżyć kogoś/czegoś [gen.] [dok.]
to follow sb./sth.
podążać [niedok.] za [+instr.]
to hit sb./sth.
bić [niedok.] kogoś/coś [acc.]
to implement sth.
wdrożyć coś [acc.] [dok.]
wdrażać coś [acc.] [niedok.]
wprowadzić coś [acc.] w życie [dok.]
wprowadzać coś [acc.] w życie [niedok.]
to introduce sb./sth.
przedstawić [dok.] kogoś/coś
przedstawiać [niedok.] kogoś/coś
to isolate sb./sth.
odizolować kogoś [acc.] coś [acc.] [dok.]
izolować kogoś [acc.] coś [acc.] [niedok.]
to jam sth. [block sth.]
zablokować [dok.] coś [acc.]
to jingle sth.
dzwonić [niedok.] czymś [instr.]
to laminate sth. [cover]
zalaminować coś [acc.] [dok.]
laminować coś [acc.] [niedok.]tech.
to lock sth.
zamknąć [dok.] coś (na klucz)
zamykać [niedok.] coś (na klucz)
to moor sth. [boat]
zacumować coś [łódź] [dok.]naut.
cumować coś [łódź] [niedok.]naut.
przycumować coś [łódź] [dok.]naut.
to need sth.
potrzebować [niedok.] czegoś
to obstruct sth.
blokować coś [acc.] [niedok.]
to pawn sth.
zastawić coś [acc.] [w lombardzie] [dok.]
zastawiać coś [acc.] [w lombardzie] [niedok.]
to perceive sth.
odbierać coś [acc.] [podn.] [odczuwać, zauważać] [niedok.]
to preempt sb./sth.
ubiec kogoś/coś [acc.] [dok.]
to promise sb. sth.
przyrzec komuś [dat.] coś [acc.] [dok.]
przyrzekać komuś [dat.] coś [acc.] [niedok.]
to question sth. [to call sth. into question]
zakwestionować coś [acc.] [podn.] [dok.]
kwestionować coś [acc.] [podn.] [niedok.]
to reject sb./sth.
odrzucić kogoś/coś [acc.] [dok.]
to rescue sb./sth.
uratować kogoś/coś [acc.] [dok.]
to resent sb./sth.
żywić urazazę do [+gen.] [niedok.]
to revolutionise [Br.] sth.
zrewolucjonizować [dok.] coś [acc.]
to revolutionise sth. [Br.]
rewolucjonizować [niedok.] coś [acc.]
to risk sth.
ryzykować coś [acc.] [niedok.]
to salvage sth.
uratować [dok.] coś [acc.]
ratować [niedok.] coś [acc.]
to save sb./sth.
uratować kogoś/coś [acc.] [dok.]
to smuggle sth.
przemycić coś [acc.] [dok.]
przemycać coś [acc.] [niedok.]
szmuglować coś [acc.] [niedok.]
to stop sb./sth.
zatrzymywać [niedok.] [kogoś/coś]
to strengthen sth.
wzmocnić coś [acc.] [dok.]
wzmacniać coś [acc.] [niedok.]
to stroke sb./sth.
pogłaskać [+acc.] [dok.]
głaskać [+acc.] [niedok.]
to summarize sth.
podsumować [niedok.] coś [acc.]
streszczać [niedok.] coś [acc.]
to summarize sth. [to report]
zreferować [dok.] coś [acc.]
to surround sb./sth.
otoczyć [dok.] kogoś/coś [acc.]
otaczać [niedok.] kogoś/coś [acc.]
to taste sth.
spróbować [dok.] coś
próbować [niedok.] coś
skosztować [dok.] czegoś
kosztować [niedok.] czegoś
to thicken sth. [with flour]
zagęścić coś [acc.] [dok.]gastr.
zagęszczać coś [acc.] [niedok.]gastr.
to thrash sb./sth.
pogromić kogoś/coś [acc.] [dok.]
to thwack sb./sth. [hit]
bachnąć kogoś/coś [acc.] [pot.] [uderzyć] [dok.]
to tolerate sb./sth.
tolerować [niedok.] kogoś/coś [acc.]
to try sth.
spróbować [dok.] czegoś
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement