|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: To
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: To

to
do {prep} [+gen.]
(to) whom
komu {pron} [dat.]
according to
po {prep} [+loc.]
według {prep} [+gen.]
podług {prep} [+gen.]
zgodnie z {prep} [+instr.]
accustomed to sth. [postp.]
przyzwyczajony do czegoś {adj} [gen.]
contrary to
wbrew {prep} [+dat.]
due to
dzięki {prep} [+dat.]
z powodu {prep} [+gen.]
from ... to
od {prep} [+gen.] ... do [+gen.]
linked to sth.
związany z czymś {adj} [instr.]
powiązany z czymś {adj} [instr.]
next to
obok {prep} [+gen.]
pertinent to sth.
mający związek z czymś {adj} [instr.]
referring to
odnośnie do {prep} [+gen.]
relevant to sth.
istotny dla czegoś {adj} [gen.]
susceptible to
podatny na {adj} [+acc.]
thanks to
dzięki {prep} [+dat.]
To arms!
Do broni!woj.
up to
aż do {prep}
to address to sb.
zaadresować do kogoś [gen.] [dok.]
adresować do kogoś [gen.] [niedok.]
to admit to
przyznać [dok.] się do [+gen.]
przyznawać [niedok.] się do [+gen.]
to amount to
wynieść [dok.] [opiewać na]
to bow (to sb.)
ukłonić się [dok.] ( kogoś [gen.])
kłaniać się [niedok.] (kogoś [gen.])
to confess to sth.
przyznać się do czegoś [gen.] [dok.]
przyznawać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to dispense sth. to sb. [e.g. medicine]
wydać coś [acc.] komuś [dat.] [np. leki] [dok.]
wydawać komuś [dat.] coś [acc.] [np. leki] [niedok.]farm.med.
to extend to sth.
sięgać do czegoś [gen.] [niedok.]
to have to
musieć [niedok.]
to lead to
doprowadzić do [+gen.] [dok.]
prowadzić do [+gen.] [niedok.]
doprowadzać do [+gen.] [niedok.]
to lie to sb.
okłamywać [niedok.] kogoś
to minister to sb.
służyć komuś [dat.] [niedok.]
to refer to sth.
powołać się na coś [dok.]
powoływać się na coś [niedok.]
to stoop to sth.
uciec się do czegoś [gen.] [dok.]
uciekać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to tend to
być skłonnym do [+gen.]
skłaniać się [niedok.] do [+gen.]
links to
odnośniki {m.pl} doinform.
linki {m.pl} do [pot.]inform.
a quarter to
za kwadrans
according to specification
zgodnie ze specyfikacją {adv}
according to tradition
zgodnie z tradycją {adv}
Add to basket.
Do koszyka.inform.
back to front
tył na przódodzież
condemned to death
skazany na karę śmierci {adj}prawo
face-to-face <F2F>
twarzą w twarz {adv}
Go to hell!
Idź do diabła!
in addition to
oprócz {prep} [+gen.]
in comparison to sb./sth.
w porównaniu do/z... kogoś/czegoś [gen.]/kimś/czymś [instr.]
in contrast to
w przeciwieństwie do [+gen.]
in opposition to
przeciw {prep} [+dat.]
przeciwko {prep} [+dat.]
in order to
by {conj}
aby {conj}
żeby {conj}
ażeby {conj}
in relation to
w stosunku do {prep} [+gen.]
not to mention ...
nie mówiąc już o...
Return to sender.
Zwrot do nadawcy.adminidiom
sensitive to pain [postpos.]
wrażliwy na ból {adj}
so to speak
że tak powiem
To be continued. <To be cont'd.>
Dokończenie nastąpi. <d.n.>
unbeknown to me
bez mojej wiedzy
unfavorable [Am.] (for / to)
niekorzystny (dla)
up to date
aktualny {adj}
up-to-date
aktualny {adj}
nowoczesny {adj}
Welcome to Facebook.
Witamy na Facebooku.internet
well-to-do
zamożny {adj}
Write to us.
Napisz do nas.
to add up to
wynosić [niedok.]
to be able to
móc [niedok.]
to be supposed to [do sth.]
mieć [coś zrobić]
to be used to sth.
być przyzwyczajonym do czegoś [+gen.]
to burn to death
zginąć w pożarze [dok.]
to challenge sb. to do sth.
wyzywać kogoś do zrobienia czegoś [niedok.]
to condemn sb. to death
skazać kogoś [acc.] na śmierć [dok.]
skazywać kogoś [acc.] na śmierć [niedok.]
to dare sb. to do sth.
wyzywać kogoś do zrobienia czegoś [niedok.]
to freeze to death
zamarznąć na śmierć [dok.]
to get married to sb. [in reference to a man getting married]
ożenić [dok.] się z kimś
żenić [niedok.] się z kimś
to get married to sb. [in reference to a woman getting married]
wyjść [dok.] za mąż za kogoś
wychodzić [niedok.] za mąż za kogoś
to go to sb.'s rescue
iść [niedok.] komuś [dat.] na ratunek
to lay siege to [city, fortress]
oblegać [miasto, twierdzę] [niedok.]woj.
to look forward to sth.
cieszyć się [niedok.] na [+acc.]
to pay attention (to sth.)
zwracać [niedok.] uwagę (na coś)
to stab sb. to death
zadźgać [dok.] kogoś
to starve to death
umrzeć z głodu [dok.]
to take sth. to heart
wziąć coś sobie do serca [dok.]
brać coś sobie do serca [niedok.]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement