|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: a
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: a

a [indefinite article before consonants]
[przedimek nieokreślony przed spółgłoską]
acre <a.>
akr {m}geol.wymiary
ampere <A>
amper {m} <A>fiz.
are <a>
ar {m}geol.wymiary
a bit
trochę {adv}
a couple (of) [two, a few]
parę {adj}
A Midsummer Night's Dream [Shakespeare]
Sen nocy letniej [Szekspir]filmlit.teatr
a quarter past
kwadrans po
a quarter to
za kwadrans
a year ago
rok temu {adv}
przed rokiem {adv}
a year hence
za rok
also know as <A.K.A., a.k.a., aka>
znany także jako
at a distance
z dala {adv}
by a miracle
cudem {adv}
Get a grip!
Weź się w garść!idiom
in a moment
zaraz {adv} [za chwilę]
in a nutshell
krótko i węzłowato {adv}idiom
It's a deal. [coll.]
Zgoda! Umowa stoi.
once a month
raz w miesiącu {adv}
once a week
raz w tygodniu {adv}
quite a while
dość długo
ten a penny [Br.] [coll.] [plentiful]
na kopy [pot.] [obfity]idiom
twice a week
dwa razy w tygodniu {adv}
What a cheek!
Co za tupet!
What a pity!
Jaka szkoda!
What a relief!
Co za ulga!
within a week
w ciągu (jednego) tygodnia
without a doubt
niewątpliwie {adv}
to abandon a claim
zrzec się roszczenia [dok.]prawo
to answer a question
odpowiedzieć na pytanie [dok.]
odpowiadać na pytanie [niedok.]
to bathe a wound
przemyć ranę [dok.]
to book a ticket
zarezerwować bilet [dok.]
rezerwować bilet [niedok.]
to break a record [e.g. race]
pobić rekord [dok.]sport
to browse a website
przeglądać stronę internetową [niedok.]internet
to carry a motion [adopt, pass]
przyjąć wniosek [dok.]
to cast a glance
rzucić okiem [dok.]
to confirm a booking
potwierdzić rezerwację [dok.]
to deliver a baby
urodzić dziecko [dok.]
to die a martyr
umrzeć jako męczennik [dok.]
to draw a conclusion
wyciągnąć wniosek [dok.]
to drop a hint
napomknąć [dok.]
to earn a living
zarabiać na życie [niedok.]
to file a complaint
złożyć [dok.] pozewprawo
to follow a profession
wykonywać zawód [niedok.]
to form a queue
ustawiać się w kolejce [niedok.]
to form a queue [Br.]
ustawić się w kolejce [dok.]
to format a disk
sformatować dysk (komputerowy) [dok.]inform.
formatować dysk (komputerowy) [niedok.]inform.
to get a scolding
dostać burę [dok.]
to give sb. a hint
naprowadzić kogoś [dok.]
to give sth. a try [coll.]
wypróbować coś [dok.]
to have a shower
wziąć prysznic [dok.]
brać prysznic [niedok.]
to have a try
spróbować [dok.]
to make a choice
dokonać [dok.] wyboru
dokonywać [niedok.] wyboru
to make a difference
robić różnicę [niedok.]
to make a promise
złożyć obietnicę [dok.]
składać [niedok.] obietnicę
to nurse a grievance
żywić żal [niedok.]
to pay a visit
złożyć wizytę [dok.]
składać [niedok.] wizytę
to post a letter
wysłać list [dok.]
wysyłać list [niedok.]
to prepare a lesson
przygotować lekcję [dok.]
przygotowywać lekcję [niedok.]
to propose a motion
przedstawiać wniosek [niedok.]
to second a motion
popierać wniosek [niedok.]
to start a car
odpalić [dok.] samochódmot.
to start a motor
odpalić [dok.] silnik
to strike a truce
zawrzeć rozejm [dok.]
to table a motion
złożyć wniosek [dok.]
to take a hint
zrozumieć aluzję [dok.]idiom
to take a photograph
sfotografować [dok.]foto.
fotografować [niedok.]foto.
to take a shortcut
iść na skróty [niedok.]
to tell a lie
kłamać [niedok.]
a week's grace
przedłużenie {n} o tydzień
American Bankers' Association <A.B.A.>
Amerykańskie Stowarzyszenie {n} Bankowcówbank.
half a year
pół roku {noun}
Master of Arts <M.A.>
magister {m} [osob.] nauk humanistycznychnauka
24 hours a day
non-stop {adv} [pot.] [przez całą dobę]
a dime a dozen [Am.] [coll.] [plentiful]
na kopy [pot.] [obfity]idiom
as a consequence of sth.
na skutek czegoś {adv} [gen.]
at a snail's pace [fig.]
w tempie ślimaka {adv} [przen.]
by a (cat's) whisker
o mały włos {adv}
for a long time
długo {adv}
na długo {adv}
for a trial period [on probation]
na okres próbny {adv}
generous to a fault
hojny aż do przesady {adj}idiom
I am a vegetarian. [female].
Jestem wegetarianką.
I am a vegetarian. [male]
Jestem wegetarianinem.
I'm a stranger here.
Nie jestem stąd.
in a new light
w nowym świetle {adv}
It's hardly a secret.
To żadna tajemnica.
not sleep a wink
nie zmrużyć oka [dok.]idiom
on a daily basis
codziennie {adv}
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement