|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   UK   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: and
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: and

NOUN   AND | ANDs
and
oraz {conj}
and [then/as a result]
{conj}
and <&>
{conj}
and yet
a jednak {conj}
both ... and
zarówno ... jak i
(above and) beyond
ponad {prep} [+acc.] [+instr.]
and so forth
i tak dalej
and so on
i tak dalej
assets and liabilities
aktywa i pasywabank.handel
backwards and forwards
tam i z powrotemidiom
bed and board
utrzymanie i zakwaterowaniepodróż
board and lodging
utrzymanie i zakwaterowaniepodróż
cause and effect
przyczyna i skutekidiom
cost and freight <CFR>
koszt i frachthandelidiom
day and night
dniem i nocą {adv}
(przez) całą dobę {adv}
first and foremost
przede wszystkim {adv}
for and against
za i przeciw
here and there
gdzieniegdzie {adv}
high and mighty
napuszony {adj}
kith and kin [poet.]
przyjaciele i krewni [przen.]idiom
Ladies and Gentlemen!
Proszę państwa!
Law and Justice [party]
Prawo i Sprawiedliwość <PiS> [partia]pol.
less and less
coraz mniej {adv}
more and more
coraz bardziej {adv}
Romeo and Juliet [Shakespeare]
Romeo i Julia [Szekspir]filmlit.teatr
rough and ready
zwarty i gotowy {adj}
to and fro
tam i z powrotem {adv}idiom
worse and worse
coraz gorszy {adj} {adv}
advantages and disadvantages
zalety {f.pl} i wady {f.pl}
bed and breakfast [guesthouse providing breakfast]
pensjonat {m} [ze śniadaniem]
gin and tonic
dżin {m} z tonikiemgastr.
kith and kin
przyjaciele i krewni {noun}
pros and cons
argumenty {m.pl} za i przeciw
skull and crossbones
trupia czaszka {f}
wear and tear
zużycie {n}
All present and correct.
Wszyscy w komplecie.
cash and cash equivalents
środki pieniężne i ich ekwiwalentybank.
cost, insurance and freight <CIF>
koszt, ubezpieczenie i frachthandelidiom
few and far between
można na palcach policzyć [pot.]idiom
from (over and) beyond
sponad {prep} [+gen.]
if and only if
wtedy i tylko wtedy {conj}
occupational safety and health <OSH>
bezpieczeństwo i higiena pracy <BHP>
on hands and knees
na czworakach {adv}
once and for all
raz na zawsze {adv}
time and time again
raz za razem {adv}
With Fire and Sword
Ogniem i mieczem [Henryk Sienkiewicz]lit.
with might and main [dated]
z całej mocy {adv}idiom
ze wszystkich sił {adv}idiom
to be up and about [after illness]
rozpocząć normalne życie po chorobie [dok.]
accident and emergency unit
oddział {m} pomocy doraźnejmed.
beetroot and horseradish salad [or sauce]
ćwikła {f}gastr.
black-and-white television
telewizja {f} czarno-białaTV
day-and-night pharmacy
apteka {f} dobowa
dried fruit and nuts
bakalie {pl}gastr.
Economic and Monetary Union <EMU>
unia {f} gospodarcza i walutowabank.handel
foot-and-mouth disease
pryszczyca {f}med.zool.
last will and testament
testament {m}prawo
liabilities and shareholders' equity
pasywa {pl} [plurale tantum]bank.
life-and-death struggle
walka {f} na śmierć i życie
Mr. and Mrs. Kowalski
państwo Kowalscy {noun}
open-and-shut case
oczywista sprawa {f}prawo
profit and loss account
konto {n} wynikowebank.gospod.
profit and loss account [Br.]
rachunek {m} zysków i stratbank.
ruffled and sticky tuft [hair]
kłak {m} [włosy]
tongue and groove pliers {pl} [Am.]
żabka {f} [klucz]narzęd.
track and field events {pl}
konkurencje {f.pl} lekkoatletycznesport
travel and subsistence expenses {pl}
koszt {m} podróży i pobytuhandel
All's fair in love and war.
W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.przysł.
And Quiet Flows the Don [novel; Michail Aleksandrovich Sholokhov]
Cichy Don [powieść: Michaił Szołochow]lit.
Do you have the time and inclination to join me?
Czy ma pan czas i ochotę do mnie dołączyć?
One for all and all for one.
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.przysł.
Out of the frying pan and into the fire.
Z deszczu pod rynnę.przysł.
Sth. costs an arm and a leg.
Za coś płaci się jak za zboże.idiom
The LORD gave, and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD. [Job 1:21] [New King James Version]
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! [Hiob 1:21] [Biblia Tysiąclecia]relig.
This service is free and open to all.
Ten serwis jest darmowy i dostępny dla wszystkich.inform.
You scratch my back and I'll scratch yours.
Przysługa za przysługę.przysł.
(Polish) Office of Competition and Consumer Protection <OCCP>
Urząd {m} Ochrony Konkurencji i Konsumentów <UOKiK>handelbank.
a matter of life and death
sprawa {f} życia i śmierci
Churches of Peace at Świdnica and Jawor
Kościoły {m.pl} Pokoju w Świdnicy i JaworzeUSD
European Coal and Steel Community <ECSC>
Europejska Wspólnota {f} Węgla i Stali <EWWiS>UE
Food and Agriculture Organization of the United Nations <FAO>
Organizacja {f} Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwapol.roln.
freedom of movement and residence
swoboda {f} przemieszczania się i pobytupol.socjol.
General Agreement on Tariffs and Trade <GATT>
Układ {m} Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handluhandel
Islamic State (of Iraq and the Levant) <ISIL>
Islamskie Państwo {n} (w Iraku i Lewancie) [Państwo {n} Islamskie]pol.relig.
land flowing with milk and honey
kraina {f} mlekiem i miodem płynącarelig.
law of supply and demand
prawo {n} popytu i podażyhandel
Mountain Volunteer Search and Rescue
Górskie Ochotnicze Pogotowie {n} Ratunkowe <GOPR>
Office for Competition and Consumer Protection
Urząd {m} Ochrony Konkurencji i Konsumentów <UOKIK>pol.
One Thousand and One Nights [Arabian Nights]
Baśnie z tysiąca i jednej nocy {noun}lit.
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Zjednoczone Królestwo {n} Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnejgeogr.
Ashes and Diamonds
Popiół i diament [Jerzy Andrzejewski, 1948]lit.F
Popiół i diament [Andrzej Wajda, 1958]filmF
Asterix and Cleopatra
Asterix i KleopatrafilmF
Asterix and the Banquet
Wyprawa dookoła GalliiF
Asterix and the Big Fight
Walka wodzówF
Asterix and the Roman Agent
Niezgodalit.F
Beauty and the Beast
Piękna i BestiafilmF
Pride and Prejudice [Jane Austen]
Duma i uprzedzenielit.F
Sawdust and Tinsel
Wieczór kuglarzy [Ingmar Bergman]filmF
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement